MOVE

MOVE er dokumenteret effektiv rusmiddelbehandling til unge med stofmisbrug. Metoden bygger på kognitiv terapi og motiverende samtale. Et MOVE-behandlingsforløb består af 12 samtaler med brug af redskaber som UngMap, TEM, målsætning og feedback og forstærkende elementer som gavekort og påmindelser. 


MOVE rusmiddelbehandling er udviklet og afprøvet af Center for Rusmiddelforskning i samarbejde med Socialstyrelsen og ni kommuner i det såkaldte Metodeprogram. Det viste, at godt 50 procent af de unge, som MOVE blev afprøvet på, var stoffri ni måneder efter, at de blev indskrevet i behandlingen (som tager 3- 5 mdr.) I sammenligning var 30-36 procent stoffri efter andre behandlingsforløb. 
 

MOVE anbefales som rusmiddelbehandling for unge

Da MOVE er dokumenteret effektiv, er det den behandlingsmetode, som Socialstyrelsen anbefaler, at kommunerne tilbyder unge, der har et stofmisbrug.

Et MOVE-forløb indeholder:

  • 12 samtaler - motiverende samtale og kognitiv terapi
  • Behandlingsplan og målsætning
  • Brug af redskaber som UngMap, TEM, feedback m.fl.
  • Påmindelser om fremmøde og gavekort for fremmøde (6 stk á 200 kr)
  • Opfølgende behandling i form af samtaler

MOVE er en bred social indsats for unge

MOVE ikke et specialistredskab til behandling af fx depression eller svære personlighedsforstyrrelser. Det er derimod en metode til social rusmiddelbehandling, som det er formuleret i de nationale retningslinjer, og som kan praktiseres af professionsuddannede socialarbejdere. Der er her tale om en langt bredere social indsats, som bl.a. inkluderer henvisning til relevante specialister, fx til udredning hos psykiater ved mistanke om psykisk lidelse.

Find rapporter og artikler om baggrunden for MOVE