Kursus i TEM og MapPlan

Vi udbyder online introduktion i TEM og MapPlan til medarbejdere i de rusmiddelbehandlingscentre, som anvender – eller gerne vil anvende – redskaberne i deres behandlingstilbud. MapPlan dækker over afdækningsskemaerne UngMap og VoksenMap, som anvendes i starten af behandlingsforløb.  TEM står for Trivsels- og Effektmonitorering og er et redskab, der understøtter samtaleforløb.

Kurserne sigter særligt efter at klæde nye brugere på til at anvende behandlingsredskaberne i praksis, men alle brugere er velkomne.

Vi udbyder kurserne to gange årligt. TEM i marts og oktober. MapPlan i maj og november.

Målgruppe

Undervisningen er introducerende og målrettet nye brugere af systemet. Den primære målgruppe er behandlere og ledere i behandlingscentre, der allerede anvender systemerne. Deltagelse er også relevant, hvis du er nysgerrig på, hvordan systemerne fungerer, og om det kunne være en idé at implementere i jeres institution.

Form

Kurset i TEM består af en times online gennemgang af, hvordan programmet virker og tankerne bag samtaleredskabet.

Kurset i MapPlan består af 3,5 timers online undervisning med en introduktion til redskabet, grundbegreber og det tekniske. Desuden gennemgås, hvordan redskabet er bygget op, hvor der er fokus på interviewet, fortolkning, tilbagemelding og behandlingsplanlægning. Afsæt 30 minutter til forberedelse før introduktionen i ugen op til kurset. Materiale udsendes efter tilmeldingsfristen, se mere nederst.

Alle skal deltage med deres egen computer, så der er mulighed for at lave grupper/breakout rooms. Der er derfor ikke mulighed for at deltage i grupper fra en samlet videoforbindelse.

Næste kursus:

i TEM

TEM: fredag 4. oktober 2024 kl. 11.00-12.00.

Tilmelding er nødvendig via dette link. Tilmeldingsfrist 3. oktober 2024 kl. 12. Bemærk at link til Teams udsendes umiddelbart efter tilmeldingsfristen.

i MapPlan

MapPlan: fredag 15. november 2024 kl. 9.00-12.30.

Tilmelding er nødvendig via dette link. Tilmeldingsfrist 8. november 2024 kl. 12. Bemærk at materiale til forberedelse og link til Teams udsendes fredag 8. november 2024 efter tilmeldingsfristen.