Kursus i MapPlan

Vi udbyder et online-introduktionskursus i MapPlan til medarbejdere fra organisationer, som har indgået samarbejde med Center for Rusmiddelforskning. MapPlan dækker over afdækningsskemaerne UngMap og VoksenMap. Kurset sigter særligt efter at klæde nye brugere på til at anvende UngMap og VoksenMap i praksis, men alle brugere er velkomne. Der er også mulighed for at få en introduktion til brugen af trivsel og effektmonitorering (TEM) i første undervisningsgang.

Vi udbyder kurset to gange om året i maj-juni og december.
NB: Kurset maj-juni 2022 er henvendt til alle, fordi Mads Uffe Pedersen her præsenterer de nye opdateringer på MapPlan-profilerne.

Målgruppe

Rusmiddelbehandlere i kommuner og private institutioner, som har en samarbejdsaftale med Center for Rusmiddelforskning om at bruge UngMap og VoksenMap (kurset kræver adgang til VoksenMap og UngMap). Kurset er for begyndere.

Form

Kurset består af tre undervisningsgange online med forberedelse inklusiv gruppearbejde inden hver gang. Hver undervisning varer en til halvanden time. Derudover skal deltagerne forvente at bruge en time på at forberede sig til hver gang.
Gruppearbejdet vil foregå i grupper med to til fire deltagere og kan også foregå online.

Den næste undervisningsrække foregår i maj/juni 2022:

24. maj 2022 kl. 13-14.10: MapPlan-interviewet samt Trivsels- og effektmåling
31. maj 2022 kl. 13-14.30: Gennemgang af nye opdaterede MapPlan-profiler
7. juni 2022 kl.13-14.00: Feedback og behandlingsplan

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig og sidste frist for tilmelding er 19. maj 2022. Tilmeld dig kursus i MapPlan
Her vælger du, om du vil deltage i den ene eller alle tre undervisningsgange

Optagelseskriterier

Du skal som deltager udfylde et UngMap- eller VoksenMap-skema før kursusstart. Du skal gerne have skemaet inkl. en printet profil (som ligger til sidst i en udprintet udfyldt besvarelse af MapPlan) liggende foran dig til alle tre kursusgange. Det er ligeledes et optagelseskriterie, at du kan deltage i gruppearbejde halvanden time i alt ud over undervisningen i kursusforløbet.