Kursus i MapPlan

Til de rusmiddelcentre, som vi har indgået samarbejde med om MapPlan herunder brug af UngMap og VoksenMap, tilbyder vi et online-introduktionskursus i MapPlan. Her bliver deltagerne undervist i brugen af UngMap og VoksenMap. Der er også mulighed for at tilmelde sig en introduktion til TEM-programmet efter 1. undervisningsgang. Næste kursus bliver kørt i juni 2021.

Målgruppe

Rusmiddelbehandlere i kommuner og private institutioner, som har en samarbejdsaftale med Center for Rusmiddelforskning om at bruge UngMap og VoksenMap (kurset kræver adgang til VoksenMap og UngMap).

Form

Kurset er tre undervisningsgange via Microsoft Teams med forberedelse inklusiv gruppearbejde inden hver undervisningsgang. Hver undervisning varer 30-60 minutter, og derudover skal deltagerne forvente at bruge 1-2 timer på at forberede sig til hver gang.
Gruppearbejdet vil foregå i grupper af tre til fire deltagere og kan også foregå online.

Sidsel Karsberg underviser i MapPlansmodulerne (UngMap og VoksenMap), og Kirsten Frederiksen underviser i TEM.

Optagelseskriterier

Du skal som deltager udfylde et UngMap- eller VoksenMap-skema før kursusstart. Du skal gerne have skemaet inkl. de syv tabeller (som ligger sidst i det udprintede) liggende foran dig til alle tre kursusgange. Det er ligeledes et optagelseskriterie, at du kan deltage i gruppearbejde 1½ time i alt ud over undervisningen i kursusforløbet. 

Næste kursus i MapPlan er 1., 8. og 15. juni 2021 kl. 13-15 alle dage.
Der er ansøgningsfrist fredag 21. maj 2021. Tilmelding sker ved at skrive til Sidsel Karsberg på sk.crf@psy.au.dk.
Det er et kriterium for deltagelse, at man har udfyldt mindst et UngMap- eller VoksenMap-skema inden kursusstart, da vi skal bruge denne erfaring i undervisningen.