Kursus i TEM og MapPlan

Vi udbyder online introduktion i TEM og MapPlan til medarbejdere i de organisationer, som anvender – eller gerne vil anvende – redskaberne i deres behandlingstilbud. MapPlan dækker over afdækningsskemaerne UngMap og VoksenMap, som anvendes i starten af behandlingsforløb. TEM står for trivsel- og effektmonitorering og er et redskab, der understøtter samtaleforløb.

Kurserne sigter særligt efter at klæde nye brugere på til at anvende behandlingsredskaberne i praksis, men alle brugere er velkomne.

Vi udbyder kurserne to gange årligt. TEM i marts og september. MapPlan i maj-juni og november-december

Målgruppe

Undervisningen er introducerende og målrettet nye brugere af systemet. Den primære målgruppe er behandlere og ledere i organisationer, der allerede anvender systemerne. Deltagelse er også relevant, hvis du er nysgerrig på, hvordan systemerne fungerer, og om det kunne være en idé at implementere i jeres institution.

Form

Kurset i TEM består af en times online gennemgang af, hvordan programmet virker og tankerne bag samtaleredskabet.

Kurset i MapPlan består af tre online undervisningsgange. Hver undervisning varer én til halvanden time. Derudover skal deltagerne forvente at bruge en time på forberedelse og/eller gruppearbejde mellem undervisningsgangene.

Alle skal deltage med deres egen computer, så der er mulighed for at lave grupper/breakout rooms. Der er derfor ikke mulighed for at deltage i grupper fra en samlet videoforbindelse.

Næste undervisningsrække

TEM

24. marts 2023 kl. 11.00-12.00: Undervisning i Trivsels- og effektmonitorering (TEM).

Tilmelding er nødvendig via dette link. Tilmeldingsfrist 21. marts 2023. Link til Teams sendes ud dagen inden undervisning.

MapPlan

24. maj 2023 kl. 13.00-14.00: MapPlan-interviewet
31. maj 2023 kl. 13.00-14.30: Gennemgang af MapPlan-profiler
7. juni 2023 kl.13.00-14.00: Feedback og behandlingsplan

Tilmelding er nødvendig via dette link. Tilmeldingsfrist 19. maj 2023. Link til Teams sendes ud dagen inden de tre undervisningsgange.

Kan du kun deltage i dele af MapPlan-kurset, behøver du ikke at orientere os om det, men tilmelder dig blot det fulde program.