Kursus i TEM og MapPlan

Vi udbyder online introduktion i TEM og MapPlan til medarbejdere i de rusmiddelbehandlingscentre, som anvender – eller gerne vil anvende – redskaberne i deres behandlingstilbud. MapPlan dækker over afdækningsskemaerne UngMap og VoksenMap, som anvendes i starten af behandlingsforløb.  TEM står for Trivsels- og Effektmonitorering og er et redskab, der understøtter samtaleforløb.

Kurserne sigter særligt efter at klæde nye brugere på til at anvende behandlingsredskaberne i praksis, men alle brugere er velkomne.

Vi udbyder kurserne to gange årligt. TEM i marts og september. MapPlan i maj og november.

Målgruppe

Undervisningen er introducerende og målrettet nye brugere af systemet. Den primære målgruppe er behandlere og ledere i behandlingscentre, der allerede anvender systemerne. Deltagelse er også relevant, hvis du er nysgerrig på, hvordan systemerne fungerer, og om det kunne være en idé at implementere i jeres institution.

Form

Kurset i TEM består af en times online gennemgang af, hvordan programmet virker og tankerne bag samtaleredskabet.

Kurset i MapPlan består af 3,5 timers online undervisning med en introduktion til redskabet, grundbegreber og det tekniske. Desuden gennemgås, hvordan redskabet er bygget op, hvor der er fokus på interviewet, fortolkning, tilbagemelding og behandlingsplanlægning.

Alle skal deltage med deres egen computer, så der er mulighed for at lave grupper/breakout rooms. Der er derfor ikke mulighed for at deltage i grupper fra en samlet videoforbindelse.

Næste kursus:

i TEM

TEM: 5. april 2024 kl. 11.00-12.00.

Tilmelding er nødvendig via dette link. Tilmeldingsfrist 4. april 2024 kl. 12. Link til Teams sendes ud dagen inden undervisning.

i MapPlan

MapPlan: 17. maj 2024 kl. 9.00-12.30.

Tilmelding er nødvendig via dette link. Tilmeldingsfrist 13. maj 2024 kl. 12. Link til Teams sendes ud i løbet af tirsdag 14. maj 2024.