Cool Kids certificering

Information om certificeringen

Kurset afholdes: 

Online: 3. - 30. marts 2023

Tre dages workshop: 28. - 30. marts 2023

CEBU har nu indført en certificering af professionelle, der ønsker at benytte Cool Kids programmerne, der inkluderer Cool Kids programmet til børn i alderen 7-12 år og Chilled programmet til de 13-17 årige.

For at blive certificeret skal behandleren være:

 • Psykolog eller psykiater
 • Gennemføre et kursus
 • Bestå eksamen og modtage supervision.
 • Andre faggrupper med interesse for evidensbaseret angstbehandling af børn og unge kan deltage i kurset samt få bevis for kursusdeltagelse, men kan ikke opnå certificering.
 • En Cool kids certificering gælder i 5 år. Efter de 5 år er der mulighed for at blive re-certificeret og således bevare titlen som Cool kids certificeret behandler i yderligere 5 år. 

Om certificeringen

Formål

Formålet med certificeringen er at sikre:

 • At børn og forældre, der deltager i Cool Kids programmerne, modtager behandling af en tilstrækkelig kvalitet.
 • At Cool Kids behandlingen udføres som tilsigtet.
 • At Cool Kids behandlere har tilstrækkelig baggrund, viden og kompetencer til at udføre Cool Kids behandling   

Hvis der ikke er sikkerhed for, at behandlere udfører den evidensbaserede Cool Kids behandling korrekt og kvalificeret, er der risiko for, at behandlingen ikke har den dokumenterede effekt.

Det er således påkrævet, at man skal være uddannet og certificeret for at udføre Cool Kids behandling.

Certificerede Cool Kids behandlere vil blive oprettet i en offentlig tilgængelig database, der vil gøre det muligt for både professionelle og familier at få overblik over hvilke psykologer/kommuner, der tilbyder certificeret Cool Kids angstbehandling.

For at påbegynde uddannelsen og opnå certificering i Cool Kids angstbehandling kræves en uddannelsesmæssig baggrund som psykolog eller psykiater. Det er muligt for kursister med en anden faglig baggrund at deltage i vores onlinekursus og på vores 3 dages workshop og herved få viden om angst hos børn og behandling heraf.  

Kurset og certificeringens indhold

Cool Kids certificeringen består af 4 elementer:

 • Onlinekursus: Kursister modtager link til et onlinekursus, som danner baggrund for en efterfølgende workshop. Kurset består af en række oplæg og cases. Onlinekurset varer ca. 3 timer, og kursisten kan - inden for en fastlagt periode - tilgå kurset, når det passer bedst for vedkommende.
 • 3 dages workshop: Første dag er med fokus på vurdering af børns angst. De to næste dage er med fokus på indlæring af metoder til Cool Kids angstbehandling. Undervisningen vil være en kombination af oplæg, video og øvelser.
 • Eksamen: Kursisternes viden testes gennem en skriftlig online eksamen. Eksamen består af en multiple choice test og besvarelse af spørgsmål ud fra casebeskrivelser. Der findes følgende retningslinjer for eksamen.
 • Supervision: Supervision af et Cool Kids behandlingsforløb skal etableres senest 1 år efter bestået eksamen. Når supervisionen er afsluttet og godkendt, vil der være opnået certificering i Cool Kids angstbehandling. Et certifikat vil blive tilsendt pr. mail. Se følgende retningslinjer for mere information: retningslinjer for supervision.

OBS: Grundet nedlukning i forbindelse med COVID-19 gives der dispensation for reglen om at supervision af et Cool Kids forløb skal påbegyndes senest 1 år efter bestået eksamen - perioden forlænges med et halvt år.

Re-certificering

En Cool Kids certificering løber i 5 år og skal derfor fornyes med en re-certificering, inden de 5 år udløber. Et år inden din certificering udløber, vil du modtage en mail fra CEBU med en påmindelse om, at din Cool Kids certificering snart udløber. Det er dog dit ansvar at holde øje med, hvornår din certificering ophører. Gyldighedsdatoen står på certificeringsbeviset.

Det er muligt at opnå re-certificering på én af følgende to måder:

Re-certificering via supervision:

Re-certificering via supervision kræver 3 x 1 times supervision på et Cool Kids/Chilled behandlingsforløb. Supervisionen varetages og godkendes af en af CEBU’s godkendte supervisorer.

Supervisionen skal dække et fuldt Cool Kids/Chilled behandlingsforløb (gruppe eller individuelt), og programmet for supervisionen er:

1. Supervision (i forbindelse med forsamtale og 1 session): Fokus vil være vedligeholdende/beskyttende faktorer, komorbiditet samt mål for behandlingen.

2. Supervision (i forbindelse med 3-5 session): Fokus vil være kognitiv omstrukturering og udarbejdelse af eksponeringshierakier (Eksempler på detektivtænkning og trappestige medbringes)

3. Supervision (i forbindelse med 6-8 session): Fokus vil forsat være eksponerings hierarkier samt ”Det sidste skub” (eksempler på trappestige medbringes)

Pris: 3 x 1 times supervision til gældende supervisionspris. Aktuelt er prisen for 1 times supervision kr. 1200,- .

Tidspunkt og tilmelding: Hvis du ønsker re-certificering via supervision, skal du kontakte CEBU, inden de 5 år er udløbet på dit Cool Kids certifikat og aftale tidspunkter for de tre supervisionsgange. Vær opmærksom på at kontakte CEBU i god tid, da der kan være ventetid på supervision.

Re-certificering via brushup-kursus

Re-certificering via brushup-kursus kræver deltagelse i et 1-dags brushup-kursus ved CEBU.

Formålet med kurset er:

 • At opdatere deltagerne på ny viden omkring kognitiv adfærdsterapi til børn og unge med angst
 • Via øvelser og drøftelser at give deltagerne mulighed for at reflektere over egen praksis som certificeret Cool Kids behandler
 • Erfaringsudveksle med andre certificerede Cool Kids behandlere

Pris: Kursusdeltagelse inkl. let forplejning kr. 1200,-  + moms.

Tidspunkt: I 2023 afholdes der brushup-kurser på følgende datoer:

 • Torsdag d. 25. maj 2023
 • Torsdag d. 23. november 2023

Tilmelding: Tilmelding til brushup-kursus sker via CEBU’s hjemmeside (https://psy.au.dk/cebu). Tilmeldingen vil blive åbnet i januar 2023.

Meritordning i samarbejde med Københavns Universitet

CEBU og Center for Angst, Institut for Psykologi, Københavns Universitet, har i forbindelse med certificeringen af Cool Kids behandlere etableret et samarbejde.

Det er således muligt at opnå merit for 3-dages workshoppen ved CEBU, hvis du tager kurset, Angstbehandling til børn og unge med Cool Kids/Chilled ved Center for Angst.

Du kan læse mere om dette kursus på Center for Angsts hjemmeside:

https://psy.ku.dk/cfa/til-professionelle/aktuelt-udbudte-kurser/

Du kan ligeledes få merit for den påkrævede supervision på Center for Angst. For yderligere information om priser etc. bedes du rette henvendelse til Center for Angst.

For at blive certificeret skal alle kursister på meritordningen gennemføre CEBU's onlinekursus og eksamen. Man kan selv tilmelde sig dette via den orange tilmeldingsknap i højre kolonne. I forbindelse med tilmeldingen skal man uploade kopi af sit Cool Kids kursusbevis fra Center for Angst.

Når eksamen er bestået, kan supervisionen påbegyndes. Når man modtager supervisionen på Center for Angst, har man - efter supervisionens afslutning - selv ansvar for at sende supervisionsbeviset til CEBU's sekretær på mailadressen marianne@psy.au.dk

Nye regler for brugen af Cool Kids navnet

Pr. 26-04-2019 er Cool Kids navnet blevet et beskyttet varemærke i EU:

COOL KIDS (navn, logo og billeder) og COOL KIDS CERTIFICERINGSLOGOET er registrerede varemærker i EU. Det er derfor ikke tilladt for nogen person eller organisation at bruge disse brands uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Macquarie University, Australien.

Du kan læse mere om, hvad det betyder her

Fordele ved certificeringen

 • Certificeringen er gyldig i 5 år
 • Giver den professionelle mulighed for at promovere sig som Cool Kids certificeret behandler 
 • Certificerede behandlere får et certificeringslogo til brug på hjemmesider og i anden markedsføring
 • Cool Kids certificerede behandlere bliver registreret i en søgbar database

Tilmelding og priser

Du kan tilmelde dig uddannelsen ved at klikke på den orange knap i kolonnen til højre på denne side. Tilmeldingen foregår efter først-til-mølle princippet. Hvis uddannelsen er fuldt booket, vil det være mulighed for at tilmelde sig ventelisten. Dette foregår også ved at klikke på den orange knap.

Alle priser er eksl. moms

Psykologer og psykiatere (Indeholder: onlinekursus, workshop, eksamen og supervision) 13.500 DKK
Andre faggrupper (Indeholder: onlinekursus + workshop) 9.990 DKK
Psykologer med merit+ (Indeholder: onlinekursus + eksamen) 2.025 DKK
Psykologer med merit (Indeholder: onlinekursus + eksamen + supervision) 6.885 DKK
1-dags kursus i Assessment/Vurdering af angst hos børn og unge 2.700 DKK*

* Hvis ansøger har deltaget i vores 2 dages Cool Kids kursus (og ikke vores 3 dages Cool Kids kursus) kræves dette særskilte kursus i Assessment/Vurdering af Angst hos Børn og Unge.  

Certificeringen er etableret i samarbejde med Centre for Emotional Health, Macquarie University, Sydney, Australien, der oprindeligt har udviklet Cool Kids programmerne