Cool Kids certificering

CEBU har nu indført en certificering af professionelle, der ønsker at benytte Cool Kids programmerne, der inkluderer Cool Kids programmet til børn i alderen 7-12 år og Chilled programmet til de 13-17 årige.

For at blive certificeret skal behandleren være:

 • Psykolog eller psykiater
 • Gennemføre et kursus
 • Bestå eksamen og modtage supervision.
 • Andre faggrupper med interesse for evidensbaseret angstbehandling af børn og unge kan deltage i kurset og få bevis for kursusdeltagelse samt modtage supervision. De kan dog ikke opnå certificering.

Re-certificering

En Cool kids certificering gælder i 5 år. Efter de 5 år er der mulighed for at blive re-certificeret og således bevare titlen som Cool kids certificeret behandler i yderligere 5 år. Det er muligt at opnå re-certificering via supervision eller brush-up kursus. Læs mere om re-certificering her.

Fordele ved certificeringen

 • Certificeringen er gyldig i 5 år
 • Giver den professionelle mulighed for at promovere sig som Cool Kids certificeret behandler 
 • Certificerede behandlere får et certificeringslogo til brug på hjemmesider og i anden markedsføring
 • Cool Kids certificerede behandlere bliver registreret i en søgbar database

Om certificeringen

Formål

Formålet med certificeringen er at sikre:

 • At børn og forældre, der deltager i Cool Kids programmerne, modtager behandling af en tilstrækkelig kvalitet.
 • At Cool Kids behandlingen udføres som tilsigtet.
 • At Cool Kids behandlere har tilstrækkelig baggrund, viden og kompetencer til at udføre Cool Kids behandling   

Hvis der ikke er sikkerhed for, at behandlere udfører den evidensbaserede Cool Kids behandling korrekt og kvalificeret, er der risiko for, at behandlingen ikke har den dokumenterede effekt.

Det er således påkrævet, at man skal være uddannet og certificeret for at udføre Cool Kids behandling.

Certificerede Cool Kids behandlere vil blive oprettet i en offentlig tilgængelig database, der vil gøre det muligt for både professionelle og familier at få overblik over hvilke psykologer/kommuner, der tilbyder certificeret Cool Kids angstbehandling.

For at påbegynde uddannelsen og opnå certificering i Cool Kids angstbehandling kræves en uddannelsesmæssig baggrund som psykolog eller psykiater. Det er muligt for kursister med en anden faglig baggrund at deltage i vores onlinekursus og på vores 3 dages workshop samt at modtage supervision og herved få viden om angst hos børn og behandling heraf.  

Kurset og certificeringens indhold

Cool Kids certificeringen består af 4 elementer:

 • Onlinekursus: Kursister modtager link til et onlinekursus, som danner baggrund for en efterfølgende workshop. Kurset består af en række oplæg og cases. Onlinekurset varer ca. 3 timer, og kursisten kan - inden for en fastlagt periode - tilgå kurset, når det passer bedst for vedkommende.
 • 3 dages workshop: Første dag er med fokus på vurdering af børns angst. De to næste dage er med fokus på indlæring af metoder til Cool Kids angstbehandling. Undervisningen vil være en kombination af oplæg, video og øvelser. Der godkendes fravær op til max. 20%. Vi forbeholder os retten til at lave en individuel vurdering, afhængigt af om kursisten f.eks. er gået glip af undervisning vedr. kerneredskaber i behandlingen.
 • Eksamen: Kursisternes viden testes gennem en skriftlig online eksamen. Eksamen består af en multiple choice test og besvarelse af spørgsmål ud fra casebeskrivelser. Der findes følgende retningslinjer for eksamen.
 • Supervision: Supervision af et Cool Kids behandlingsforløb skal etableres senest 1 år efter bestået eksamen. Når supervisionen er afsluttet og godkendt, vil der være opnået certificering i Cool Kids angstbehandling. Et certifikat vil blive tilsendt pr. mail. Se følgende retningslinjer for mere information: retningslinjer for supervision.

Meritordning i samarbejde med Københavns Universitet

CEBU og Center for Angst, Institut for Psykologi, Københavns Universitet, har i forbindelse med certificeringen af Cool Kids behandlere etableret et samarbejde.

Det er således muligt at opnå merit for 3-dages workshoppen ved CEBU, hvis du tager kurset, Angstbehandling til børn og unge med Cool Kids/Chilled ved Center for Angst.

Du kan læse mere om dette kursus på Center for Angsts hjemmeside:

https://psy.ku.dk/cfa/til-professionelle/aktuelt-udbudte-kurser/

Du kan ligeledes få merit for den påkrævede supervision på Center for Angst. For yderligere information om priser etc. bedes du rette henvendelse til Center for Angst.

For at blive certificeret skal alle kursister på meritordningen gennemføre CEBU's onlinekursus og eksamen. Man kan selv tilmelde sig dette via den orange tilmeldingsknap i højre kolonne. I forbindelse med tilmeldingen skal man uploade kopi af sit Cool Kids kursusbevis fra Center for Angst. Hvis dette ikke haves på tilmeldingstidspunktet, skal det eftersendes til CEBU's sekretær på mailadressen marianne@psy.au.dk

Når eksamen er bestået, kan supervisionen påbegyndes. Når man modtager supervisionen på Center for Angst, har man - efter supervisionens afslutning - selv ansvar for at sende supervisionsbeviset til CEBU's sekretær på mailadressen marianne@psy.au.dk

Nye regler for brugen af Cool Kids navnet

Pr. 26-04-2019 er Cool Kids navnet blevet et beskyttet varemærke i EU:

COOL KIDS (navn, logo og billeder) og COOL KIDS CERTIFICERINGSLOGOET er registrerede varemærker i EU. Det er derfor ikke tilladt for nogen person eller organisation at bruge disse brands uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Macquarie University, Australien.

Du kan læse mere om, hvad det betyder her

Priser (inkl. moms)

Psykologer og psykiatere

(Indeholder: Onlinekursus, workshop, eksamen og supervision)

14.200 DKK

Andre faggrupper

(Indeholder: Onlinekursus, workshop og supervision)

12.500 DKK

Psykologer med merit+

(Indeholder: Onlinekursus + eksamen)

2.150 DKK

Certificeringen er etableret i samarbejde med Centre for Emotional Health, Macquarie University, Sydney, Australien, der oprindeligt har udviklet Cool Kids programmerne