Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge, hvis du har spørgsmål. Da der kan være travlhed på centret, kan der være nogle dages svartid.

CEBU's ansatte

Styregruppe

Mikael Thastum

Professor Psykologisk Institut

Medarbejdere

Thea Nørregaard Agersnap

Ph.d.-studerende Psykologisk Institut

Sarah Jakobsen

Ph.d.-studerende Psykologisk Institut

Marianne Bjerregaard Madsen

Projektkoordinator og sekretær Psykologisk Institut

Amalie Nielsen

Psykolog Psykologisk Institut - CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge

Studentermedhjælpere

Rebecca Birner Hansen

Studentermedhjælper

Birner@psy.au.dk

Nadine Ezzaaf

Studentermedhjælper

naez@psy.au.dk

Nikita Marie Sørensen

Studentermedhjælper

nikita@psy.au.dk

Charlotte Hejl

Studentermedhjælper

chejl@psy.au.dk

Studerende tilknyttet CEBU

Line Schmidt Jensen

 

Emilie Kerkamm Løvbjerg

 

Nikita Marie Sørensen

 

Lea Krogh Petersen

 

Simone Grønkjær Breer

 

Johanne Hammerstoft Hansen

Julie Westergaard Bech

 

Andreas Fomsgaard Rahbek

 

Camilla Østerling Fronval

 

Maria Cæcilie Ross

 

Sofie Nørskov Kofoed

 

Cecilie Amstrup Andreasen

Eksternt tilknyttede

Iben Dalbach

Iben er cand. psych. og autoriseret psykolog. Iben er uddannet ved Århus Universitet i 2009 og har siden arbejdet med børn, unge og familier. Iben har tidligere været ansat på CEBU, hvor hun arbejdede som klinisk psykolog på forskellige forskningsprojekter. Iben var desuden en del af teamet, som i samarbejde med Macquarie University i Sydney, udviklede den danske Cool Kids certificeringsuddannelse. 

Iben har desuden mange års erfaring som psykolog i PPR, men arbejder nu som privatpraktiserende psykolog med speciale i børn og unge med angst. 

Iben er certificeret Cool Kids behandler, og underviser og superviserer på Cool kids certificeringsuddannelsen ved CEBU.  


Silke Stjerneklar

Silke er uddannet psykolog ved Aarhus Universitet i 2013, og har efterfølgende taget en ph.d. inden for klinisk børnepsykologi. Hun har primært beskæftiget sig med terapeutisk behandling af børn, unge og familier. Silke var tidligere ansat på CEBU, hvor hun arbejdede som klinisk psykolog med speciale i behandlingen af børn og unge med angstlidelser, både individuelt og i gruppeforløb. Andre arbejdsopgaver bestod i undervisning af kandidatstuderende ved Psykologisk Institut, supervision og undervisning på Cool Kids certificeringsuddannelsen samt deltagelse i udvikling og gennemførelse af diverse forskningsprojekter i tilknytning til CEBU. Silke arbejder nu med behandlingen af spiseforstyrrelser hos børn og unge i psykiatrien. Silke er certificeret Cool Kids behandler og underviser på Cool Kids certificeringsuddannelsen ved CEBU.


Kristian Bech Arendt

Kristian er uddannet som psykolog ved Aarhus Universitet i 2011, og har siden beskæftiget sig med det kliniske børne/unge område gennem både forskning og klinisk arbejde. 

Kristian arbejder primært med børn og unge med emotionelle problemer, men har også terapeutisk erfaring med voksne. Hans arbejde tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi. Han er specialiseret i angstbehandling af børn og unge, og har arbejdet med Cool Kids/Chilled programmerne siden 2011. Han har også arbejdet med rådgivningsforløb for forældre til børn med angst. Kristian er certificeret Cool Kids behandler, og underviser og superviserer også på Cool Kids certificeringsuddannelsen ved CEBU på Aarhus Universitet.

Kristian har i samarbejde med Mikael Thastum udviklet behandlingsprogrammet Back2School, som er målrettet børn og unge med problematisk skolefravær. Han har undervist og superviseret terapeuter i behandlingsprojektet ved CEBU.


Christina Kjerholt

Christina Magni Kjerholt er cand.psych. og autoriseret psykolog. Christina er underviser, supervisor og medforfatter til manualen på Back2School-programmet. 

Faglig baggrund af relevans for B2S-opgaverne: Mange års erfaring med familiebehandling i kommunalt regi samt mangeårige erfaringer som terapeut, underviser, supervisor og metodeudvikler og manualforfatter i Parent Management Training Oregon (PMTO) i Danmark i regi af Socialstyrelsen, samt VIA University College. Christina er desuden medforfatter til kapitlet om kognitiv adfærdsterapi ved adfærdsproblemer i bogen Kognitiv adfærdsterapi til børn, unge og familier, Hans Reitzels Forlag, 2018.

Behandlingsforløb foregår så vidt muligt på:

CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge
Psykologisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
Bartholins Allé 13, Bygning 1343
8000 Aarhus C