Cool Little Kids

En angstforebyggende indsats til mindre børn

Aktuel status på projektet

Der er desværre ikke flere ledige pladser i forårets gruppeforløb. Vi fortsætter dog med gruppeforløbene fra efteråret 2024 og to år frem.

Hvis du er interesseret i at deltage i et af disse forløb, kan du tilmelde dig ventelisten ved at klikke på den orange bjælke herunder.

Kan du genkende dit barn i følgende beskrivelse? Og har du selv mange bekymringer?

Et barn, der er hæmmet, ængsteligt eller genert, kan bl.a. kendes ved, at det:

 • Er genert og tilbageholdende i nye og ukendte situationer
 • Bliver stille og tilbageholdende sammen med nye og ukendte mennesker
 • Er genert i mødet med jævnaldrende, og ikke tager initiativ til leg
 • Klynger sig til dig eller gemmer sig bag dig i nye sociale sammenhænge
 • Ikke bryder sig om at prøve noget, der er nyt eller anderledes, og er tilbageholdende med at udforske nye ting eller steder
 • Bliver ked af det, når det skal sige farvel til dig ved aflevering i skole, børnehave, vuggestue eller dagpleje, eller når det skal passes af andre
 • Ikke bryder sig om at være i centrum eller sige noget højt foran andre mennesker
 • Kan være meget perfektionistisk, fx når det løser skoleopgaver eller tegner
 • Kan klage over at have ondt i maven eller ondt i hovedet

Forældres egen ængstelighed kan bl.a. komme til udtryk ved:

 • Tilbagevendende og forskelligartede bekymringer
 • Tilbageholdenhed i nye og ukendte situationer og sammen med nye og ukendte mennesker
 • Overbeskyttende adfærd over for barnet fx at lade barnet undgå svære situationer eller at tage over for barnet i svære situationer
 • Nervøsitet i forbindelse med at lade barnet prøve nye ting på egen hånd

Om deltagelse i Cool Little Kids pilotprojektet

I foråret 2024 påbegynder CEBU et pilotprojekt, som skal afprøve programmet Cool Little Kids, som er en forebyggende indsats i forhold til udvikling af angst. I programmet fokuseres der på at lære mindre børn – med forældrenes hjælp – hvordan man opbygger selvsikkerhed og udvikler færdigheder, der hjælper dem med at håndtere angst og andre negative følelser under opvæksten. Der er ikke tale om et klinisk behandlingsprogram, da det ikke forudsætter, at børnene har en psykisk lidelse. Målgruppen er snarere mindre børn, som er generte, tilbageholdende eller reserverede og derfor har en større risiko end gennemsnittet for senere at udvikle angst og depression.

I løbet af marts måned rekrutterer vi deltagere til Cool Little Kids gruppeforløb for forældre til børn i alderen 3-8 år. Formålet er at give forældrene redskaber og strategier til, hvordan de bedst håndterer deres barns ængstelighed.

Hvis du/I er interesseret i at deltage, kan du/I herunder læse mere om forløbet, og om hvordan du/I deltager.

Praktiske oplysninger

 • Der er 5-7 forældrepar i en Cool Little Kids gruppe. Ikke-biologiske forældre må også gerne deltage.
 • Barnet deltager ikke i forløbet.
 • Forløbet består af 6 sessioner à 90 minutter pr. gang fordelt over ca. 2 måneder.
 • Forløbet starter op i midten af april.
 • Forløbet afholdes i CEBU’s lokaler på Aarhus Universitet, og det er gratis at deltage.
 • I foråret 2024 gennemføres i alt 2 gruppeforløb. Det ene forløb finder primært sted om mandagen kl. 13:00-14:30, og det andet forløb finder primært sted om onsdagen kl. 15:30-17:00. Ved deltagelse i projektet er der mulighed for at ønske det tidspunkt, der passer bedst, uden at vi dog kan garantere at kunne imødekomme alle ønsker.

Hvis du/I gerne vil i betragtning til en plads i et af vores Cool Little Kids gruppeforløb, skal du/I udfylde vores screeningsspørgeskema, hvorefter du/I vil få besked, om du/I er blevet inkluderet. Du kan komme til screeningsspørgeskemaet ved at klikke her eller via den orange knap ovenfor.

Hvem er projektet for?

Såfremt barnet og forældrene skal have et tilfredsstillende udbytte af et Cool Little Kids forløb skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Barnet skal være i aldersgruppen 3-8 år
 • Der skal være en høj grad af ængstelighed hos barnet og mindst en af forældrene
 • Barnet må ikke være diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelse
 • Barnet må ikke aktuelt være i behandling med kognitiv adfærdsterapi
 • Forældrene skal kunne læse og forstå dansk

Projektansvarlige

Marianne Bjerregaard Madsen

Projektkoordinator og sekretær Psykologisk Institut

Amalie Nielsen

Psykolog Psykologisk Institut - CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge