Hvad er Back2School?

Back2School er en systematisk indsats til børn med bekymrende skolefravær. Indsatsen er detaljeret beskrevet i en manual for behandlere: ”Back2School. Manual til behandling af børn med bekymrende skolefravær”. Manualen kan købes gennem CEBU's hjemmeside her. Back2School manualen er oversat til norsk, finsk, og svensk. Den norske oversættelse af manualen kan købes her og den den finske og svenske oversættelse købes her. 

Kvalitetssikring af behandlingsforløb

For at gennemføre et Back2School behandlingsforløb med tilstrækkelig kvalitet anbefaler vi følgende:

 • Tidsforbruget for en behandler for et behandlingsforløb (inklusiv forsamtalen og den kliniske konference) beregnes til (som minimum) 50 timer. 
 • Bemærk ift. planlægningen: Det er vigtigt at der afsættes tid til en klinisk konference efter forsamtaleinterviewet.
 • Behandleren modtager supervision (gerne i gruppe) ca. hver 2. uge under (som minimum) de første 10 sager.
 • Læs i øvrigt i manualen om anbefalinger til behandlerens kompetence.

Du kan her læse om et typisk Back2School forløb

Ansvarshavende forsker

Mikael Thastum

Professor Psykologisk Institut

Status på Back2School

 • Back2School manualen er en gennemrevideret og udvidet udgave af den manual, der blev benyttet i et lodtrækningsforsøg, hvor vi undersøgte effekten af Back2School indsatsen sammenlignet med kommunens sædvanlige indsats. I lodtrækningsforsøget blev Back2School RCT manualen benyttes sammen med Mind My Mind manualen.
 • I den reviderede manual er evidensbaserede metoder til behandling af angst, depression og adfærdsproblemer integreret i manualen, som derfor kan benyttes alene og selvstædigt. Vi ved således ikke, om effekten af den reviderede manualen er tilsvarende effekten af RCT manualen.
 • Resultaterne af det randomiserede kontrollerede studie af effekten af Back2School programmet er nu udgivet og kan findes her. Øvrige artikler om Back2School programmet kan findes her på hjemmesiden. Abonnér på CEBUs nyhedsbrev for at blive orienteret om nye publikationer og andre nyheder.
 • I Norge er man igang med af afprøve Back2School. Læs mere om den norske afprøvning af Back2School her.

Publikationer

Videnskabelige artikler om Back2School og skolefravær

2024

 • Johnsen, D.B., Lomholt, J.J., Heyne, D. et al. The Effectiveness of Modular Transdiagnostic Cognitive Behavioral Therapy Versus Treatment as Usual for Youths Displaying School Attendance Problems: A Randomized Controlled Trial. Res Child Adolesc Psychopathol (2024). 

https://doi.org/10.1007/s10802-024-01196-8

2022

 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261449

2020

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00586

 

2019

2018

Internationalt netværk om skolefravær

Medier

International Network for School Attendance (INSA), er et nyt internationalt netværk for folk interesserede i skolefravær. Netværket samler, udvikler og orienterer om viden om skolefravær, og om undersøgelsesmetoder og interventioner i forhold til skolefravær. På netværkets danske side (se under ”my country”) orienteres om projekter, organisationer, og personer der arbejder med skolefravær i Danmark. Netværket er åbent for nye medlemmer og samarbejdspartnerne.

Du finder netværket via følgende link: INSA

Nyhedsartikler

TV2 Østjylland om Back2School

Webinar og fem råd om bekymrende skolefravær

 • BedrePsykiatri har udgivet et webinar om bekymrende skolefravær som kan ses her
 • Læs de fem råd om bekymrende skolefravær fra Mikael Thastum, som er professor i klinisk børnepsykologi og sundhedspsykologi. Klik her for at læse de fem råd.