Certificeringer

CEBU - Center for psykologisk Behandling til Børn og Unge udbyder certificering af professionelle, der ønsker at benytte Cool Kids programmerne, herunder Cool Kids certificeringen, AST-overbygningsmodulet og re-certificering. Tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet. Ved fuld booking kan man tilmelde sig ventelisten.

  • Cool Kids certificeringen giver mulighed for at udbyde alle typer af Cool Kids programmer.

OBS! Tilmeldingsfrist d. 1. september 2023. 

  •  AST-overbygningsmodulet omhandler angstbehandling til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser)
Tilmeldingen er lukket for overbygningsmodulet 6. december 2022

Information om tilmelding til næste overbygningsmodul kommer snart 

Re-certificering

  • En Cool Kids certificering løber i 5 år og skal derfor fornyes med en re-certificering, inden de 5 år udløber.

 

Tilmelding til supervision 

 Kontakte CEBU inden de 5 år er udløbet på dit Cool Kids certifikat og aftal tidspunkter for de tre supervisionsgange. Vær opmærksom på at kontakte CEBU i god tid, da der kan være ventetid på supervision.

Certificeringen er etableret i samarbejde med Centre for Emotional Health, Macquarie University, Sydney, Australien, der oprindelig udviklede Cool Kids programmerne.