Om vores forskning

CEBU’s forskningsresultater bliver udgivet i internationalt anerkendte og fagfællebedømte videnskabelige tidsskrifter samt i dansksprogede rapporter. Vi formidler desuden vores forskningsresultater i korte resuméer på dansk.

    

Aktuelle forskningsprojekter

Bekymrende skolefravær

Vi afprøver, i samarbejde med Aarhus Kommune, i et lodtrækningsforsøg effekten af Back2School - en ny intervention til børn med bekymrende skolefravær. Projektet er støttet af Innovationsfonden og Trygfonden.

Læs mere her.

 

 

Børn og unge med socialfobi

Børn og unge med socialfobi har knapt så god effekt af traditionel kognitiv adfærdsterapi som f.eks. Cool Kids behandlingen. I samarbejde med Centre for Emotional Health, Macquarie University, afprøver vi et behandlingsprogram målrettet børn og unge med socialfobi. Projektet er støttet af Trygfonden.

Læs mere her.

Online terapi

I et tidligere studie undersøgte vi effekten af et online-baseret behandlingsprogram, Chilled Out, til unge med angstlidelser undersøgt i et randomiseret kontrolleret studie. Vi undersøger pt. brugbarheden af programmet på en dansk platform. Projektet er støttet af Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond og TrygFonden.

Læs mere her. 

CEBU's forskningsstrategi

  • At udvikle og afprøve metoder til forebyggelse og behandling af psykologiske problemer hos børn og unge.
  • At undersøge hvem der har mest gavn af forskellige typer af behandling, bl.a. med henblik på at udvikle en såkaldt stepped-care tilgang til behandling.
  • At undersøge hvilke mekanismer ved behandlingen der har mest effekt.

  • At udvikle og afprøve udredningsinstrumenter som eksempelvis spørgeskemaer og diagnostiske interviews.