Angstbehandling til børn og unge

Cool Kids programmerne (herunder Chilled) er et program målrettet børn og unge med angstlidelser. 

Hvad er Cool Kids?

 • Cool Kids programmerne er baseret på kognitiv adfærdsterapi, hvor både barn og forældre deltager i behandlingen og lærer konkrete redskaber til bedre at kunne håndtere barnets angst.Cool Kids programmerne kan anvendes både i individuelt format og i gruppeformat. 
 • Cool Kids programmerne, som også omfatter tilpassede versioner til eksempelvis børn med autismespektrumforstyrrelser og socialfobi, er oprindeligt udviklet på Macquarie University i Australien, og CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge har stået for den officielle danske oversættelse og tilpasning af Cool Kids manualerne. CEBU har eneret til at distribuere behandlingsmanualerne i Danmark.

Cool Kids indeholder: 

 • Viden om ængstelige følelser, tanker og adfærd

 • Realistisk tænkning

 • Forældreadfærd

 • Gradvis udfordring af frygten

 • Problemløsning

 • Opbygning af selvsikker adfærd

CEBU's forskning

CEBU har på forskellig vis forsket i effekten af kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af børn og unge med angstlidelser, hovedsageligt ved brug af Cool Kids programmerne.

 • Vi har bl.a. som de første i verden med videnskabelige metoder og med gode resultater undersøgt effekten af Cool Kids programmerne uafhængigt af forskningsgruppen i Australien, der oprindeligt udarbejdede programmerne. Vores resultater viser, at børnene efter deltagelse i Cool Kids programmet har det markant bedre. Efter behandlingen har børnene øget deres tilstedeværelse i skolen, fået mere selvtillid og højere tiltro til at kunne klare sig både akademisk og socialt. Derudover har børnene mindsket deres grad af bekymring, generthed og frygt.
 • Vi har også undersøgt effekten af programmerne i almindelig klinisk praksis på et antal pædagogiske psykologiske rådgivninger og børnepsykiatriske afdelinger i Danmark, ligeledes med gode resultater.
 • Vi har desuden undersøgt effekten af et supplerende behandlingstilbud til børn og unge, der ikke havde tilstrækkelig effekt af det manualbaserede Cool Kids program, og vi har undersøgt effekten af at træne forældre til selv at hjælpe deres barn med angst.
 • Endelig har vi undersøgt effekten af et online- baseret behandlingsprogram for unge med angst, Chilled Out.