Angstbehandling til børn og unge

Hvad er Cool Kids?

Metode 

Cool Kids programmerne er baseret på kognitiv adfærdsterapi, hvor både barn og forældre deltager i behandlingen og lærer konkrete redskaber til bedre at kunne håndtere barnets angst. Cool Kids programmerne kan anvendes både i individuelt format og i gruppeformat, og er målrettet børn og unge med angstlidelser. 

Baggrund

Cool Kids programmerne, som også omfatter tilpassede versioner til eksempelvis børn med autismespektrumforstyrrelser og socialfobi, er oprindeligt udviklet på Macquarie University i Australien, og CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge har stået for den officielle danske oversættelse og tilpasning af Cool Kids manualerne. CEBU har eneret til at distribuere behandlingsmanualerne i Danmark.

Indhold

  • Viden om ængstelige følelser, tanker og adfærd

  • Realistisk tænkning

  • Forældreadfærd

  • Gradvis udfordring af frygten

  • Problemløsning

  • Opbygning af selvsikker adfærd

Mere information om de enkelte Cool Kids programmer

Cool Kids/Chilled 

Cool Kids/Chilled er et videnskabeligt afprøvet kognitivt adfærdsterapeutisk behandlingsprogram for børn og unge med angstlidelser. Programmet fokuserer på at lære børn, unge og forældre bedre måder at håndtere angst på i fællesskab. Cool Kids programmet er egnet til børn i alderen 7-12 år. Chilled programmet er egnet til unge i alderen 13-17 år.

Læs mere her

Cool Kids AST

Cool Kids (Chilled) AST programmet er teoretisk funderet i kognitiv adfærdsterapi. Tilpasningen af det oprindelige program fokuserer på at lære børn og unge med en autismespektrumforstyrrelse (ASF) og deres forældre bedre måder at håndtere angst på. Cool Kids (Chilled) Angstprogram– tilpasset børn og unge med autismespektrumforstyrrelse (Cool Kids AST) er udviklet i en version til børn i alderen 7-13 år og en version til unge i alderen 14-17 år.

Læs mere her

Cool Little Kids

Programmet fokuserer på at lære mindre børn – med forældrenes hjælp – hvordan man opbygger selvsikkerhed og udvikler færdigheder, der hjælper dem med at håndtere angst og andre negative følelser under opvæksten. Målgruppen er snarere mindre børn, som er generte, tilbageholdende eller reserverede og derfor har en større risiko end gennemsnittet for senere at udvikle angst og depression. Cool Little Kids®-forebyggelsesprogrammet er udviklet til børn i førskolealderen (ca. 3-6 år).

Læs mere her

Information om CEBU's forskning i Cool Kids

CEBU har på forskellig vis forsket i effekten af kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af børn og unge med angstlidelser, hovedsageligt ved brug af Cool Kids programmerne. 

  • Vi har bl.a. som de første i verden med videnskabelige metoder og med gode resultater undersøgt effekten af Cool Kids programmerne uafhængigt af forskningsgruppen i Australien, der oprindeligt udarbejdede programmerne. Vores resultater viser, at børnene efter deltagelse i Cool Kids programmet har det markant bedre. Efter behandlingen har børnene øget deres tilstedeværelse i skolen, fået mere selvtillid og højere tiltro til at kunne klare sig både akademisk og socialt. Derudover har børnene mindsket deres grad af bekymring, generthed og frygt.
  • Vi har også undersøgt effekten af programmerne i almindelig klinisk praksis på et antal pædagogiske psykologiske rådgivninger og børnepsykiatriske afdelinger i Danmark, ligeledes med gode resultater.
  • Vi har desuden undersøgt effekten af et supplerende behandlingstilbud til børn og unge, der ikke havde tilstrækkelig effekt af det manualbaserede Cool Kids program, og vi har undersøgt effekten af at træne forældre til selv at hjælpe deres barn med angst.
  • Endelig har vi undersøgt effekten af et online- baseret behandlingsprogram for unge med angst, Chilled Out.

Socialstyrelsens omkostningsvurdering af et Cool Kids forløb

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatserne Cool Kids og Chilled og regnet på, hvad et gruppeforløb koster pr. gennemført deltager.

Socialstyrelsen har estimeret omkostningerne til Cool Kids/Chilled gruppeforløb til ca. 11.500 kr. pr. gennemført deltager. Den største del af omkostningerne udgør omkostninger forbundet med drift af indsatsen, herunder omkostninger til løn til administration, vurdering og forsamtale, forberedelse samt afholdelse af Cool Kids/Chilled-sessionerne.

Se webinaret om Cool Kids version 2 manualerne

Klik på knappen nedenfor for at tilgå CEBU's webinar om de nye Cool Kids/Chilled version 2 manualer. Præsentationen gennemgår de tilpasninger og ændringer, Cool Kids/Chilled har gennemgået fra version 1 til version 2 og fordelene ved at skifte til den nye version. OBS! Det er ikke tilladt at optage, downloade eller på anden måde distribuere webinaret om Cool Kids version 2 manualer. 

Del 1

Del 2