Om CEBU

CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge blev etableret i 2009 under navnet Angstklinikken og har haft over 800 børn og unge i behandling. CEBU er således blandt de førende i Danmark inden for forskning i behandling og forebyggelse af angstlidelser hos børn og unge, og står for afprøvningen og udbredelsen af de evidensbaserede Cool Kids programmer i Danmark. Siden 2017 har CEBU udvidet sit forskningsfelt, bl.a. med projektet Back2School, hvor børn og unge med bekymrende skolefravær er i fokus.

 

Hvad er CEBU?

  • CEBU er et forsknings- og undervisningscenter, og centret har ikke behandlingsforpligtelse.

  • Centret er afhængig af ekstern finansiering og tilbyder primært behandling i forbindelse med igangværende forskning. Centeret tilbyder dog også i begrænset omfang behandling af børn og unge med angstlidelser mod betaling. Behandlingstilbud på CEBU annonceres på centrets hjemmeside.

  • Behandlingen består hovedsageligt af evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi. Al behandling er på dansk.

  • CEBU deltager i internationalt samarbejde med andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner, hvor forskere og behandlere i fællesskab arbejder for en øget forståelse af, hvordan angstlidelser og andre former for emotionelle problemer hos børn og unge opstår og kommer til udtryk, samt hvordan man kan behandle og forebygge emotionelle problemer hos børn og unge.

Centrets fire funktioner

1. At yde videnskabeligt funderet psykologisk behandling til børn og unge med emotionelle problemer.

2. Gennem forskning at øge viden om og udvikling af evidensbaserede behandlingsmetoder til børn og unge med emotionelle problemer.

3. At formidle viden om børn og unges emotionelle problemer ved afholdelse af kurser og foredrag, samt ved formidling af information til familier og professionelle på vores hjemmeside.

4.  At oplære psykologistuderende i evidensbaserede behandlingsmetoder.