Aktuelle behandlingstilbud

I foråret 2024 tilbyder CEBU individuelle Cool Kids/Chilled angstbehandlingsforløb til børn i alderen 8-17 år

  • Behandlingen foregår ved brug af det kendte Cool Kids/Chilled program. Cool Kids/Chilled programmet er et program målrettet børn og unge med angstlidelser, hvor både barn og forældre deltager i behandlingen og lærer konkrete redskaber til bedre at kunne håndtere barnets angst.
  • Der er tale om et individuelt forløb bestående af 10 sessioner samt en opfølgningssession 3 måneder efter afslutning.
  • Barn og forældre vil inden behandlingens start blive inviteret til en forsamtale. Forsamtalen varer 2 timer.
  • Tidspunkt for behandlingen aftales med psykologen.

Priser:

Forsamtale (à 2 timers varighed) samt tilbagemelding efter samtalen

kr. 1500,-

Behandlingsforløb (10 sessioner) inkl. afslutningsbrev samt opfølgende session 3 måneder efter afsluttet behandling

kr. 8500,-