Cool Kids AST overbygningsmodul

Kurset henvender sig til psykologer, som er certificeret i Cool Kids programmet og andre faggrupper, der har deltaget i Cool Kids workshoppen og som ønsker at arbejde med angstbehandling til børn og unge med autisme.

Formål

Angst er en af de mest udbredte lidelser i barndommen, og specielt hos børn og unge på autismespektret ser man en forekomst af angst hos næsten halvdelen. Børn og unge med autisme har grundvanskeligheder, der kan gøre det vanskeligt at behandle angst med almindelige kognitive adfærdsterapeutiske metode, hvorfor behandlingsmetoder specifikt tilpasset disse vanskeligheder er blevet udviklet og har vist gode resultater i empiriske undersøgelser. Igennem kurset får kursisterne kendskab til, hvordan angst og autisme er forbundet, hvilke tilpasninger man har fundet hensigtsmæssige samt en grundig indføring i selve det manualiserede Cool Kids®/Chilled® AST behandlingsprogram.

Indhold

 • Angst og Autisme

 • Struktur, opbygning og forberedelse til sessioner

 • Tilpasninger og resultater

 • Indføring i Cool Kids®/Chilled® AST programmet

Praktisk omkring kurset og afsluttende test

 • Hver kursist skal bestå en online multiple choice test for at modtage endeligt kursusbevis.

 • Kurset er et overbygningsmodul på Cool Kids certificeringsuddannelsen, hvilket betyder, at du som certificeret behandler får tilføjet et ekstra år på din certificering, når du har gennemført kurset og bestået den efterfølgende multiple choice test.
 • Såfremt man er certificeret i Cool Kids, vil erhvervelse af kursusbevis i overbygningsmodulet også fremgå af listen over alle certificerede Cool Kids behandlere på Macquarie Universitys hjemmeside.
 • Vi opfordrer til, at man modtager én eller flere supervisionstimer i forbindelse med sit første forløb. 

Klik her for information og kontakt vedr. supervision

Supervision i forbindelse med Cool Kids AST behandling 

Efter man har deltaget i workshoppen om Cool Kids (Chilled) AST og bestået den efterfølgende test vil man kunne udføre Cool Kids AST behandling for børn og unge med autisme. Vi anbefaler dog, at man modtager supervision i starten.

Supervisionen er et læringsrum, hvor der reflekteres omkring hvordan de grundlæggende behandlingsprincipper i Cool Kids (Chilled) AST manualerne anvendes i praksis og der gives sparring på de udfordringer, der opstår i forbindelse hermed.

Man kan vælge enkelte supervisionstimer eller et supervisionsforløb, som dækker et 10 sessioners behandlingsforløb (gruppe eller individuelt):

 • 1. supervision (i forbindelse med forsamtale og 1 session): Fokus vil være gruppesammensætning, vedligeholdende/beskyttende faktorer, samt mål for behandlingen.
 • 2. supervision (i forbindelse med 3-5 session): Fokus vil være på, hvordan der arbejdes med forældrene og børnenes/de unges eksponeringshierarkier (eksempler på trappestige fra et igangværende forløb medbringes).
 • 3. supervision (i forbindelse med 6-8 session): Fokus vil forsat være eksponeringshierarkier, eksponering i sessionerne, samt ”Det sidste skub” (eksempel på trappestige fra igangværende forløb medbringes)

 

Kontakt 

Deltagerne kan kontakte cand.psych., ph.d. og supervisor Tina R. Kilburn på +45 2021 7788  (eller på tk@clin.au.dk), hvis der ønskes supervision. Supervisionen skal bookes minimum én måned inden første ønskede supervisionsgang. Vi anbefaler, at der etableres supervision i grupper for at opnå størst mulig læring.

 

Underviser

 

Tina R. Kilburn. Autoriseret psykolog og ph.d. i sundhedsvidenskab, samt medforfatter og -udvikler af Cool Kids®/Chilled® AST programmet. Ansat som seniorforsker ved BUA, Aarhus Universitetshospital og har igennem en årrække arbejdet, som klinisk psykolog på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afsnit, Aarhus, med udredning og behandling af børn og unge.