Cool Kids - AST

Hvad er Cool Kids (Chilled) AST? 

Cool Kids (Chilled) AST programmet er teoretisk funderet i kognitiv adfærdsterapi. Programmet omfatter afspændingsøvelser, kognitiv omstrukturering, gradueret eksponering, forældretræning samt opbygning af selvtillid. Hver metode er udviklet med henblik på at tackle de centrale faktorer, som ifølge forskningen er med til at vedligeholde problematisk angst hos børn og unge med en autismespektrumforstyrrelse.

Cool Kids (Chilled) AST programmet er oprindeligt udviklet af Centre For Emotional Health, Macquarie University, Sydney, Australien og er en videreudvikling og tilpasning af det oprindelige Cool Kids program. Efterfølgende er det blevet viderebearbejdet og opdateret i en 2. version udviklet af Lyneham H.J., Chalfant A., Kilburn T.R., & Rapee R.M.

De forskellige moduler er oversat og bearbejdet til dansk af Tina R. Kilburn, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien (BUA), samt af Mikael Thastum og medarbejdere fra Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU).

Hvem er Cool Kids (Chilled) AST programmet egnet til? 

Cool Kids (Chilled) Angstprogram– tilpasset børn og unge med autismespektrumforstyrrelse (Cool Kids AST) er udviklet i én version til børn mellem 7 og 13 år og i én version for unge mellem 14 og 17 år.

Tilpasningen af det oprindelige program fokuserer på at lære børn og unge med en autismespektrumforstyrrelse (ASF) og deres forældre bedre måder at håndtere angst på. De aktuelle versioner er bedst egnet til børn og unge, som er højt-fungerende (dvs. normalt begavede).

Programmet kan anvendes i gruppebehandling såvel som i individuel behandling. Det empiriske grundlag for programmet stammer fra forskning, som anvender gruppebehandling (f.eks. Chalfant, Rapee & Carroll, 2006 & Kilburn, Sørensen, Thastum, Rapee, et al. 2020), men programmet er også anvendt med succes i individuel behandling.

Hvad indeholder Cool Kids (Chilled) AST angstbehandlingsprogrammet? 

Til programmet er der et arbejdshæfte til børnene/de unge og et arbejdshæfte til forældrene, der indeholder materiale til hver af de 10 sessioner samt øvelser, der skal udføres hjemme.

Der er desuden en terapeutmanual, der i detaljer beskriver, hvordan hver enkelt session udøves.

Denne terapeutmanual forudsætter, at terapeuten er Cool Kids certificeret, har kendskab til kognitiv adfærdsteori samt træning i de basale terapeutiske teknikker, der kræves for at kunne arbejde med børn og familier. Manualen forudsætter ligeledes kendskab til ASF, herunder kernevanskelighederne hos børn med ASF, de vigtigste udløsende faktorer for angst i denne population, deres tænkning og indlæringsstil samt evidensbaserede tilgange til at understøtte deres indlæringsvanskeligheder ved brug af visuelle hjælpemidler.

Pris

Manualerne koster 100 kr. pr. stk. for nuværende og vil koste 150 kr. når den endelige version er klar.

OBS!

Cool Kids (Chilled) AST manualerne kan nu købes i webshoppen. Vær dog opmærksom på at disse versioner fortsat er under revision og sælges derfor til 100 kr. pr. stk.. Alt indhold er på plads, men der kan stadig forekomme mindre rettelser til teksten og illustrationerne. Endelige versioner forventes at være færdige i løbet af 2022.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til bestilling og forsendelse, kan du kontakte Intern Post på mail:  intern-post@au.dk

Hvis du har spørgsmål til manualernes indhold eller lignende, kan du kontakte Nikita Marie Sørensen på mail: nikita@psy.au.dk