Cool Little Kids

Hvad er Cool little Kids? 

Cool Little Kids® er oprindeligt udviklet af Ronald M. Rapee, Elizabeth X. Lau og Susan J. Kennedy på Centre For Emotional Health, Macquarie University, Sydney, Australien. De forskellige moduler er oversat og bearbejdet til dansk af Annie Dolmer Kristensen, Jette Lund, Tine Lind Nielsen & Mikael Thastum, CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge.

Hvem er Cool Little Kids programmet egnet til? 

Cool Little Kids®-forebyggelsesprogrammet er udviklet til børn i førskolealderen (ca. 3-6 år). Programmet fokuserer på at lære mindre børn – med forældrenes hjælp – hvordan man opbygger selvsikkerhed og udvikler færdigheder, der hjælper dem med at håndtere angst og andre negative følelser under opvæksten. Der er ikke tale om et klinisk behandlingsprogram, da det ikke forudsætter, at børnene har en psykisk lidelse. Målgruppen er snarere mindre børn, som er generte, tilbageholdende eller reserverede og derfor har en større risiko end gennemsnittet for senere at udvikle angst og depression.

Programmet kan gennemføres i gruppe- eller individuel version. Programmets empiri stammer fra forskning, der er baseret på gruppeversionen. Vi har endnu ikke afprøvet effekten af dette program i Danmark, men en sådan undersøgelse er i støbeskeen.

Behandlere, der ønsker at anvende Cool Little Kids programmet, bør have et grundigt kendskab til kognitiv adfærdsterapi samt have træning i grundlæggende terapeutiske færdigheder i forhold til at arbejde med børn med angst og deres forældre.

Pris

Manualerne koster 75 kr. pr. stk.

Cool Little Kids indeholder:

  • 1 terapeutmanual
  • 1 arbejdshæfte til forældrene

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til bestilling og forsendelse, kan du kontakte Intern Post på mail:  intern-post@au.dk

Hvis du har spørgsmål til manualernes indhold eller lignende, kan du kontakte Nikita Marie Sørensen på mail: nikita@psy.au.dk