Rapporter

Her kan du downloade alle rapporter udgivet af Center for Rusmiddelforskning:

Pedersen, M.U., Pedersen M., Jones, S., Holm, K., Frederiksen, K. (2017): Behandling af unge, der misbruger stoffer, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Asmussen, V., Kolind, T. & Nielsen, B. (2006): Selvevaluering af stofmisbrugsbehandling i fængsler og arresthuse, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Asmussen, V. og Tutenges, S. (2006): Rapid appraisal on alcohol consumption, drinking behaviour and related problems in Copenhagen, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Asmussen, V. & Kolind, T. (2005): Udvidet psykosocial indsats i metadonbehandling, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Asmussen, V., Kolind, T. & Pedersen, M.U. (2003): Metadon-projektet. Delprojektet og brugerne. CRF publikation. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet; 134 s. 40 kr. incl. moms.

Bjerge, B. (2005). Empowerment og brugerinddragelse i praksis: mellem forestillinger og det muliges kunst. En antropologisk analyse af forestillinger om "godt" socialt arbejde i relation til praksis blandt svagtstillede metadonbrugere. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 97 s. Kr. 85, - incl. moms.

Bloomfield, K., Elmeland, K. & Villumsen, S. (2013): Rusmidler i Danmark. Forbrug, holdninger og livsstil. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 277 s.

Dahl, H.V. & Pedersen, M.U. (2008): Kvinder og køn: Stofbrug og behandling, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Dahl, H.V. & Pedersen, M.U. (2006): Kvinder i motivations- og stofmisbrugsbehandling i Vestre Fængsel og Horserød Statsfængsel, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet [140,00 kr. incl. moms]

Dahl, H.V. & Hecksher, D. (2007): Graviditet og misbrug – belyst ud fra kvindernes perspektiv, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Elmeland, K. (2005): Alkoholforebyggende indsatser på lokalt plan. En undersøgelse i tre danske kommuner. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 294 s. Kr. 125,- incl. moms.

Elmeland, K. & Villumsen, S. (2004): Alkohol på lokalt plan. Forbrug, vaner og holdninger. - En undersøgelse i tre danske kommuner. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 372 s. Kr. 150, - incl. moms.

Elmeland, K. & Villumsen, S. (2003): Alkoholindtagelse og skadestilfælde indbragt på skadestuen. En undersøgelse ved to danske skadestuer. CRF publikation. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet; 59 s. 35 kr. incl. moms.

Frederiksen, K.S., Pedersen, M.M. & Pedersen, M.U. (2016): DanRIS 2015 - STOF. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 

Grytnes, R., Villumsen, S. & Pedersen, M.U. (2002): Væresteder for stofmisbrugere og tidligere stofmisbrugere i Danmark. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet: 137 s. 87,50 kr. incl. moms.

Hansen, L.M. (1999). Hjulsøgård: En evaluering af den stoffri behandling på Hjulsøgård. Slutrapport. Aarhus Universitet: Center for Rusmiddelforskning. 

Hesse, M., Pedersen, M.K. & Schliewe, S. (2008): Projekter forgår, men behov består, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Hesse, M. & Thylstrup, B. (2011): Ambulant behandling af stofmisbrug. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Hesse, M., Thylstrup, B. & Schrøder, S. (2012): Rapport om døgnbehandling af stofmisbrug. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Hesse, M., Thylstrup, B. & Mellentin, A.I. (2012): Undersøgelse af korttidsbehandling for komorbiditet. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Jepsen, J. (2001): Narkotikakrigens ofre. Afskedsforelæsning. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet: 24 s.

Kongstad, A. og Madsen, J.L. (1997). Midtvejsrapport Projekt Menneske. (Bilag 1-3, bilag 4-7). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Kolind, T., Pedersen, M.U., Frederiksen, K., Nielsen, B. & Holm, K. (2012): Litteraturstudie af fængselsbaseret stof- og alkoholbehandling. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 38. s.

Kolind, T., Dahl, H.V., Nielsen, L. & Frank, V.A. (2010): Fængselsbetjentes erfaringer med stofbehandling, narkotikakontrol og indsattes brug af rusmidler. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. [160,- kr. incl. moms]

Kolind, T. (2008). Tre modelkommuners syn på uddannelsesplan for efteruddannelse af sagsbehandlere på stofmisbrugsområdet. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet 

Laursen, L., Sabroe K-E & Sabroe, S. (2004): Alkoholbrug og alkoholpolitik. CRF Publikation. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet; 164 s.

Lindgaard, H. (2008): Afhængighed og relationer - de pårørendes perspektiv, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Lindgaard, H. (2009): Afhængighed og relationer - behandlingsperspektiver. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. [150, - kr. incl. moms]

Lodahl, L. & Pedersen, M.U. (2007): Evaluering af indsatsen på fem kontraktafdelinger, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Møller, K. & Demant, J. (2011): Unges påbegyndelse af illegalt rusmiddelbrug. Et litteraturstudie over den nordiske forskning. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Nielsen, M.K. & Pedersen, M.U. (2011): Evaluering af 34 projekter med bevilling fra Narkopuljen 2006. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Pedersen, M.U. & Pedersen, M.M. (2013): Effekten af hashbehandling. En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Pedersen, M.U., Frederiksen, K.S. & Pedersen, M.M. (2015). UngMap - en metode til identificering af særlige belastninger, ressourcer, rusmiddelbrug/misbrug og trivsel blandt danske 15-25-årige. Aarhus Universitet, Center for Rusmiddelforskning.

Pedersen, M.U., Frederiksen, K.S. & Pedersen, M.M. (2015). Unges trivsel og brug af rusmidler i Gentofte Kommune. Aarhus Universitet, Center for Rusmiddelforskning.

Pedersen, M.U. & Frederiksen, K. (2012): Unge der misbruger rusmidler: - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Pedersen, M.U. & Hesse, M. (2012): Effekten af den sociale stofmisbrugsbehandling. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Pedersen, M.U., Pedersen, M.M. & Villumsen, S. (2014): DanRIS 2013 - STOF, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Pedersen, M.U., Pedersen, M.M. & Villumsen, S. (2012): DanRIS 2011 - STOF, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Pedersen, M.U., Pedersen, M.M. & Villumsen, S. (2012): DanRIS 2011 - STOF, Ambulant behandling, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Pedersen, M.U., Pedersen, M.M. & Villumsen, S. (2011): DanRIS 2010 - STOF, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Pedersen, M.U. (2010): Dokumentation, kvalitets- og effektstyring af socialt arbejde med socialt udsatte. Eksemplificeret ved kvinder i stof- og alkoholbehandling. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Pedersen, M.U., Pedersen, M.M. & Villumsen, S. (2010): DanRIS 2009 - STOF, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Pedersen, M.U., Pedersen, M.M. & Villumsen, S. (2009): DanRIS 2008 - STOF, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Pedersen, M.U., Vind, L. & Bækbøl, M. (2009): 13-17-årige piger der misbruger rusmidler, og den behandling de tilbydes, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Pedersen, M.U. (2009): Stoffri døgnbehandling 1997 til 2007, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 125 kr. incl. moms.

Pedersen, M.U. & Hecksher, D. (2008): Døgnbehandling af alkoholafhængige. Forløb, tilbagefald og køn. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Pedersen, M.U., Pedersen, M.M. & Villumsen (2008): DanRIS 2007 - STOF, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Pedersen, M.U. & Nielsen, M. K. (2007): Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Pedersen, M.U. & Vilummsen, S. (2007): DanRIS 2006 - STOF, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Pedersen, M.U. (2005): Heroin-afhængige i metadonbehandling, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Pedersen, M.U., Vind, L., Milter, M. & Grønbæk, M.(2004): Alkoholbehandlingsindsatsen i Danmark - sammenlignet med Sverige. Århus: Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet og Statens Institut for Folkesundhed, Center for Alkoholforskning. 86 s. Kr. 90, - incl. moms.

Pedersen, M.U. & Dahl, H.V. (2003): Ambulant stoffri nærbehandling. Fredericia Projektet. CRF publikation. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet; 81 s.

Pedersen, M.U. & Dahl, H.V. (2003): Garvergården, Odense Kommune. Døgnbehandling. CRF publikation. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet; 56 s.

Pedersen, M.U. (2002): Behandling med lægeordineret heroin kombineret med metadon. Det hollandske eksperiment i en dansk sammenhæng. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet: 49 s.  

Pedersen, M.U. & Asmussen, V. (2002): Metadonprojektet – Design og metode. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet: 99 s.

Pedersen, M.U. (2001): Substitutionsbehandling, Organiseringer, stofmisbrugere, effekter, metoder. Del 1. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 135 s. 

Pedersen, M.U. (2000): Stofmisbrugere før, under, efter døgnbehandling. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet; 115 s.

Ravn, S. (2012): Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Spannow, K.E. (1997), Narkotikamiljøer i Århus. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet: 252 sider, 50 kr.

Spannow, K.E. & Asmussen, V. (2001): På gaden og henne om hjørnet. Foranstaltninger i relation til forekomst og brug af illegale stoffer i tre danske byer.CRF publikation. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 118 s.

Staunæs, D. (1998): En “Anden” bruger? Behandling af misbrugere med etnisk minoritetsbaggrund. CRF-publikation, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 159 s.

Storgaard, A. (2000): Straf og misbrugsbehandling under samme tag. Supplement, CRF-publikation, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet: 39 s.  20 kr.

Storgaard, A. (1999): Straf og misbrugsbehandling under samme tag.  CRF-publikation, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet: 125 s.

Storgaard, A. (1998): ”Kontrakten” i Ringe Statsfængsel. CRF-publikation, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet: 78 s. 20 kr.

Sørensen, J.K. (2003): Unges rekreative stofbrug og risikovurdering.  Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet; 172 s. 125 kr. incl. moms. 

Sørensen, J.K. (2003). Behandling af misbrugere med tilbagefald. En evaluering af den tilbagefaldsbehandling, som Ribe Amt og Esbjerg Kommune har i samarbejde med Kongens Ø. CRF Publikation. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet; 101 s.

Sørensen, J.K. & Dahler-Larsen, A.M. (2003): Behandling af unges misbrug af "feststoffer". En evaluering af dagbehandlingen i Grindsted. Et forsøgsprojekt under Center for Misbrug i Ribe Amt. CRF publikation. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet; 61 s.

Tutenges, S., Krøll, L.T. & Hesse, M. (2014): Forebyggelse i nattelivet. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 48 s.

Tutenges, S., Mikkelsen, L.N., Witte, M., Thyrring, I. & Hesse, M. (2014): Sikkerhedsproblemer i det danske natteliv. En kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 98 s.

Villumsen, S. & Pedersen M.U. (2005). DanRIS 2004 - STOF. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
 
Villumsen, S. & Pedersen M.U. (2005). DanRIS 2004 - ALKOHOL DØGN. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Villumsen, S. & Pedersen, M.U. (2006): DanRIS 2005 - STOF. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Villumsen, S. & Pedersen, M.U. (2006): DanRIS 2005 - ALKOHOL DØGN. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Vind, L. & Finke, K. (2006): Ambulante behandlingstilbud til unge under 18 år med misbrugsproblemer, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus UniversitetVind, L. (2007): Indføring af klientudredning og indsatsplanlægning i boformer for hjemløse, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Vind, L. & Pedersen M.U. (2010): Behandling og andre sociale indsatser der tilbydes unge, der misbruger rusmidler: Strukturer, evidensorienteringer og tidlige identificeringer/indsatser i folkeskoler og ungdomsuddannelser, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.