Rapporter

Her kan du downloade rapporter udgivet af Center for Rusmiddelforskning:

 

2017

Behandling af unge, der misbruger stoffer Pedersen, M.U., Pedersen M., Jones, S., Holm, K., Frederiksen, K. (2017). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

DanRIS 2015 - STOF Frederiksen, K.S, Pedersen,.M.M. & Pedersen, M.U. (2017).Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.  

 

2016

DanRIS 2015 - STOF ambulant Pedersen, M.U., Pedersen, M.M., Villumsen, S. (2016). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

 

2015

Unges trivsel og brug af rusmidler i Gentofte Kommune. Pedersen, M.U., Frederiksen, K.S. & Pedersen, M.M. (2015). Aarhus Universitet, Center for Rusmiddelforskning.

UngMap - en metode til identificering af særlige belastninger, ressourcer, rusmiddelbrug/misbrug og trivsel blandt danske 15-25-årige. Pedersen, M.U., Frederiksen, K.S. & Pedersen, M.M. (2015).  Aarhus Universitet, Center for Rusmiddelforskning.

DanRIS 2014 - STOF Pedersen, M.U., Pedersen M.M., Villumsen, S. (2015). Center for Rusmiddelforskning, Aahus Universitet

 

2014

DanRIS 2013 - STOF Pedersen, M.U., Pedersen, M.M. & Villumsen, S. (2014). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Evalueringsrapport. Misbrugsbehandlingen i Anstalten ved Herstedvester, Hesse, M., Thylstrup, B., Schrøder, S. (2014). Center for Rusmiddelforskning, aarhus Universitet. (Fortrolig. Ikke til download)  

Forebyggelse i nattelivet Tutenges, S., Krøll, L.T. & Hesse, M. (2014). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 48 s.

Sikkerhedsproblemer i det danske natteliv. En kvalitativ og kvantitativ undersøgelse Tutenges, S., Mikkelsen, L.N., Witte, M., Thyrring, I. & Hesse, M. (2014). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 98 s.

 

2013

DanRIS 2012 - STOF Pedersen, M.U., Pedersen M.M., Villumsen, S. (2013). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.  

Effekten af hashbehandling. En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug Pedersen, M.U. & Pedersen, M.M. (2013). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet  

Rusmidler i Danmark. Forbrug, holdninger og livsstil Bloomfield, K., Elmeland, K. & Villumsen, S. (2013). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 277 s. 

 

2012

DanRIS 2011 - STOF Pedersen, M.U., Pedersen, M.M. & Villumsen, S. (2012). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

DanRIS 2011 - STOF, Ambulant behandling Pedersen, M.U., Pedersen, M.M. & Villumsen, S. (2012). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Effekten af den sociale stofmisbrugsbehandling Pedersen, M.U. & Hesse, M. (2012). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Ravn, S. (2012). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Litteraturstudie af fængselsbaseret stof- og alkoholbehandling Kolind, T., Pedersen, M.U., Frederiksen, K., Nielsen, B. & Holm, K. (2012). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 38.

Rapport om døgnbehandling af stofmisbrug Hesse, M., Thylstrup, B. & Schrøder, S. (2012). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universite

Undersøgelse af korttidsbehandling for komorbiditet Hesse, M., Thylstrup, B. & Mellentin, A.I. (2012). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Unge der misbruger rusmidler Hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling.Pedersen, M.U. & Frederiksen, K. (2012). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 

 

2011

Ambulant behandling af stofmisbrug Hesse, M. & Thylstrup, B. (2011). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

DanRIS 2010 - STOF Pedersen, M.U., Pedersen, M.M. & Villumsen, S. (2011). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Evaluering af 34 projekter med bevilling fra Narkopuljen 2006 Nielsen, M.K. & Pedersen, M.U. (2011). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Unges påbegyndelse af illegalt rusmiddelbrug. Et litteraturstudie over den nordiske forskning Møller, K. & Demant, J. (2011). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

 

2010

Behandling og andre sociale indsatser der tilbydes unge, der misbruger rusmidler: Strukturer, evidensorienteringer og tidlige identificeringer/indsatser i folkeskoler og ungdomsuddannelser.Vind, L. & Pedersen M.U. (2010). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

DanRIS 2009 - STOF Pedersen, M.U., Pedersen, M.M. & Villumsen, S. (2010).  Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Dokumentation, kvalitets- og effektstyring af socialt arbejde med socialt udsatte. Eksemplificeret ved kvinder i stof- og alkoholbehandling. Pedersen, M.U. (2010). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Fængselsbetjentes erfaringer med stofbehandling, narkotikakontrol og indsattes brug af rusmidler.Kolind, T., Dahl, H.V., Nielsen, L. & Frank, V.A. (2010). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. [160,- kr. incl. moms]

 

2009

 Afhængighed og relationer - behandlingsperspektiver Lindgaard, H. (2009). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. [150, - kr. incl. moms]

DanRIS 2008 - STOF. Pedersen, M.U., Pedersen, M.M. & Villumsen, S. (2009). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Stoffri døgnbehandling 1997 til 2007 Pedersen, M.U. (2009). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 125 kr. incl. moms.

13-17-årige piger der misbruger rusmidler, og den behandling de tilbydes. Pedersen, M.U., Vind, L. & Bækbøl, M. (2009). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

 

2008

Afhængighed og relationer - de pårørendes perspektiv. Lindgaard, H. (2008). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

DanRIS 2007 - STOF. Pedersen, M.U., Pedersen, M.M. & Villumsen (2008). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Døgnbehandling af alkoholafhængige. Forløb, tilbagefald og køn Pedersen, M.U. & Hecksher, D. (2008). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Kvinder og køn: Stofbrug og behandling Dahl, H.V. & Pedersen, M.U. (2008). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Projekter forgår, men behov består Hesse, M., Pedersen, M.K. & Schliewe, S. (2008). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Tre modelkommuners syn på uddannelsesplan for efteruddannelse af sagsbehandlere på stofmisbrugsområdet Kolind, T. (2008). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet 

 

2007

Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling Pedersen, M.U. & Nielsen, M. K. (2007). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

DanRIS 2006 - STOF. Pedersen, M.U. & Vilummsen, S. (2007). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Evaluering af indsatsen på fem kontraktafdelinger Lodahl, L. & Pedersen, M.U. (2007). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Graviditet og misbrug – belyst ud fra kvindernes perspektiv Dahl, H.V. & Hecksher, D. (2007).  Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet 

 

2006 

Ambulante behandlingstilbud til unge under 18 år med misbrugsproblemer. Vind, L. & Finke, K. (2006).Center for Rusmiddelforskning, Aarhus UniversitetVind, L. (2007): Indføring af klientudredning og indsatsplanlægning i boformer for hjemløse, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

DanRIS 2005 - STOF Villumsen, S. & Pedersen, M.U. (2006). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

DanRIS 2005 - ALKOHOL Villumsen, S. & Pedersen, M.U. (2006). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Kvinder i motivations- og stofmisbrugsbehandling i Vestre Fængsel og Horserød Statsfængsel Dahl, H.V. & Pedersen, M.U. (2006). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet [140,00 kr. incl. mom

Rapid appraisal on alcohol consumption, drinking behaviour and related problems in Copenhagen Asmussen, V. og Tutenges, S. (2006). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Selvevaluering af stofmisbrugsbehandling i fængsler og arresthuse. Asmussen, V., Kolind, T. & Nielsen, B. (2006). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet