Rapporter

Rapporter udgivet af Center for Rusmiddelforskning:

2024

MapPlan årsrapport 2023, udgivet 2024 Frederiksen K.S., Pedersen M.M. og Pedersen M. U., Center for Rusmiddelforskning

TEM årsrapport: Stofbehandling, Trivsels- og Effektmonitorering i stofbehandling 2023, Frederiksen K.S., Pedersen M.M. og Pedersen M.U., Center for Rusmiddelforskning

TEM årsrapport: Alkoholbehandling, Trivsels- og Effektmonitorering i alkoholbehandling 2023, udgivet 2024 Frederiksen K.S., Pedersen M.M. og Pedersen M.U., Center for Rusmiddelforskning

Integration på arbejdsmarkedet af mennesker med rusmiddelproblemer i de nordiske lande Sadeghi T., Høydal Ø.S., Bjerge B., Bach J.S., Suomela M., Salmi E., Niclasen B.V., Árnadóttir D. G., Guðjónsdóttir E., Hilmarsdóttir G.J., Kemp Þ og Sohlberg T.

2023

Danske unges brug af rusmidler 2022. Hverdagsfunktion, mistrivsel og traumeoplevelser. Pedersen M.U., Karsberg S.H., Pedersen M.M., Skov K.B.E., Frederiksen K.S. og Fabricius V.A.V.

Unge og dobbeltdiagnose. Rapport om retningslinjer om udredning og behandling uden for DanmarkThylstrup B., Jobe L.B., Schrøder S., og Schepelern Johansen K.

Unge og dobbeltdiagnose. Rapport om nationale retningslinjer om udredning og behandling i DanmarkSchepelern Johansen K., Schrøder S., Jobe L.B. og Thylstrup B.

Unge og dobbeltdiagnose. Rapport om udarbejdning og implementering af udenlandske og danske retningslinjer om udredning og behandling. Thylstrup B., Schrøder S., Schepelern Johansen K. og Jobe L.B.

Evaluering af MOVE-gruppebehandling for unge. Faglig rapport 2023 Pedersen, M.U.,Ellegaard Skov, K.B., Pedersen, M.M.,Frederiksen, K.S. og Karsberg, S.H., Center for Rusmiddelforskning

Compensated Dating in Denmark - Sugardating among marginalized young people 2022 Bjønness, J., Bræmer, M.H., Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet og Groes, Christian, Roskilde Universitet

MapPlan årsrapport 2022, udgivet 2023 Pedersen M.U., Pedersen M. og Frederiksen K., Center for Rusmiddelforskning

TEM årsrapport: Alkoholbehandling, Trivsels- og Effektmonitorering i alkoholbehandling 2022, udgivet 2023 Pedersen M.U., Pedersen M. og Frederiksen K., Center for Rusmiddelforskning

TEM årsrapport: Stofbehandling, Trivsels- og Effektmonitorering i stofbehandling 2022, udgivet 2023 Pedersen M.U., Pedersen M. og Frederiksen K., Center for Rusmiddelforskning

2022

FIAT- afprøvning af forebyggende indsatser mod spiritus- og narkotikakørsel Vallentin-Holbech, L., Schrøder, S. og Thomsen, K.R., Center for Rusmiddelforskning

National MapPlan rapport for alkoholbehandling 2021, Pedersen, M.U., Pedersen M.M. og Frederiksen K.S., Center for Rusmiddelforskning

National MapPlan rapport for stofmisbrugsbehandling 2021 Pedersen, M.U., Pedersen M.M., Frederiksen K.S. og Skov K.B.E., Center for Rusmiddelforskning.

National TEM rapport for stofmisbrugsbehandling 2021 Pedersen, M.U., Pedersen M.M., Frederiksen K.S. og Skov K.B.E., Center for Rusmiddelforskning.

Pilotprojekt: Behandling til mennesker med psykisk lidelse og samtidigt rusmiddelbrug Skov, K. B. E., Bjerge, B. og Pedersen M. U., Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet 

Byttedating i Danmark Bjønness, J. og Bræmer, M. H., Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. Groes, C., RUC.

2021

National MapPlan rapport for alkoholbehandling 2020, Pedersen, M.U., Pedersen M.M. og Frederiksen K.S., Center for Rusmiddelforskning.

National MapPlan rapport for stofmisbrugsbehandling 2020, Pedersen, M.U., Pedersen M.M. og Frederiksen K.S., Center for Rusmiddelforskning.

National TEM rapport for stofmisbrugsbehandling 2018-2020, Pedersen, M.U., Pedersen M.M., Skov K.B.E. og Frederiksen K.S., Center for Rusmiddelforskning.

Hvad har vi lært af 15 års projekter på dobbeltdiagnoseområdet? Johansen, K.S., Kompetencenter for Dobbeltdiagnoser og Thylstrup, B., Center for Rusmiddelforskning.

COVID-19-nedlukningens betydning for socialt udsatte stofbrugere på Vesterbro i 2020 Houborg, E., Schrøder, S., Kammersgaard, T., Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet for Mændenes Hjem, Reden og Gadejuristen.

Interessentperspektiver og samarbejde i forbindelse med COVID-19 nedlukningen i foråret 2020 Houborg, E. og Ramsbøl, A.T., Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet for Mændenes Hjem, Reden og Gadejuristen.

Exploring drug supply, associated violence and exploitation of vulnerable groups in Denmark. Søgaard, T., Bræmer, M.H., Mulbjerg, M.M. Centre for Alcohol and drug Research for EMCDDA.

Udsatte grønlændere: hverdagsliv, vold og fællesskaber Bjerge B, Nygaard-Christensen M, Mørch Pedersen S, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Sugardating blandt danske unge i alderen 18-30 år. Et kvalitativt studie. Groes, C., Roskilde Universitet. Bjønness, J., Bræmer, M.H., Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

2020

Samarbejde på tværs - en undersøgelse af det tværsektorielle samarbejde i behandling af mennesker med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblematik. Bjerrum Møller, S., Simonsen, S., Hesse, M., Thylstrup, B., Kistrup, M., Broen Damm, L., & Lien Kjær, G. Udarbejdet i et samarbejde mellem Psykoterapeutisk Forskningsenhed ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Ambulatorie for Psykoterapeutisk Udvikling på Psykoterapeutisk Center Stolpegård & Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet.

COVID-19 og rusmiddelområdet. Udfordringer og løsninger inden for behandlings- og lavtærskeltilbud. Thylstrup, B., Gonzalez, A.d.P, Houborg, E. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Erhvervelse af illegale rusmidler blandt danske unge 2019 Søgaard, T.F., Pedersen, M.M., Pedersen, M.U. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Evaluering af PAV-Forbehandlingsprogrammet Frederiksen, K.S., Pedersen, M.U., Skov, K.B.E. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet for Socialstyrelsen.

Evalueringen af udbredelsen af behandlingsmodellerne U-turn og U18 til 10 danske kommuner Skov, K.B.E., Pedersen, M.U., Frederiksen, K.S., Pedersen, M.M., Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet for Socialstyrelsen.

Forløb for forældre til unge med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer - evaluering af Vi-modellen Thylstrup, B., Schrøder, S., Bjønness, J., Herold, M.D., Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Trivsel og brug af rusmidler blandt danske unge 2014-2019 Pedersen, M.U., Pedersen, M.M., Gonzalez, A.d.P, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Unges trivsel og brug af rusmidler i Gentofte Kommune 2019 Pedersen, M.U., Pedersen, M.M., Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

2019

Cannabis Regulation in Europe: Country Report Denmark Nygaard-Christensen, M., Asmussen Frank,  V., Center for Rusmiddelforsknign, Aarhus Universitet, 2019

La regulación del cannabis en Europa: informe sobre Dinamarca Nygaard-Christensen, M., Asmussen Frank, V., Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, 2019.

Litteraturgennemgang af stoftest i nattelivet - metoder, services og effekter
Center for Rusmiddelforskning (2018)

2018

Syntetiske cannabinoider - Et trendspotterstudie af udbredelse og skader i Danmark 
Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. Sundhedsstyrelsen. Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet

DanRIS 2016 - stof ambulant og døgnbehandling Pedersen, M. U., Pedersen, M., Frederiksen, K. (2018). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

2017

Behandling af unge, der misbruger stoffer Pedersen, M.U., Pedersen M., Jones, S., Holm, K., Frederiksen, K. (2017). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

DanRIS 2015 - STOF Frederiksen, K.S, Pedersen,.M.M. & Pedersen, M.U. (2017).Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.  

2016

DanRIS 2015 - STOF ambulant Pedersen, M.U., Pedersen, M.M., Villumsen, S. (2016). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

2015

Unges trivsel og brug af rusmidler i Gentofte Kommune. Pedersen, M.U., Frederiksen, K.S. & Pedersen, M.M. (2015). Aarhus Universitet, Center for Rusmiddelforskning.

UngMap - en metode til identificering af særlige belastninger, ressourcer, rusmiddelbrug/misbrug og trivsel blandt danske 15-25-årige. Pedersen, M.U., Frederiksen, K.S. & Pedersen, M.M. (2015).  Aarhus Universitet, Center for Rusmiddelforskning.

DanRIS 2014 - STOF Pedersen, M.U., Pedersen M.M., Villumsen, S. (2015). Center for Rusmiddelforskning, Aahus Universitet

2014

DanRIS 2013 - STOF Pedersen, M.U., Pedersen, M.M. & Villumsen, S. (2014). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Evalueringsrapport. Misbrugsbehandlingen i Anstalten ved Herstedvester, Hesse, M., Thylstrup, B., Schrøder, S. (2014). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. (Fortrolig. Ikke til download)  

Forebyggelse i nattelivet Tutenges, S., Krøll, L.T. & Hesse, M. (2014). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 48 s.

Sikkerhedsproblemer i det danske natteliv. En kvalitativ og kvantitativ undersøgelse Tutenges, S., Mikkelsen, L.N., Witte, M., Thyrring, I. & Hesse, M. (2014). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 98 s.

2013

DanRIS 2012 - STOF Pedersen, M.U., Pedersen M.M., Villumsen, S. (2013). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.  

Effekten af hashbehandling. En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug Pedersen, M.U. & Pedersen, M.M. (2013). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet  

Rusmidler i Danmark. Forbrug, holdninger og livsstil Bloomfield, K., Elmeland, K. & Villumsen, S. (2013). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 277 s. 

2012

DanRIS 2011 - STOF Pedersen, M.U., Pedersen, M.M. & Villumsen, S. (2012). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

DanRIS 2011 - STOF, Ambulant behandling Pedersen, M.U., Pedersen, M.M. & Villumsen, S. (2012). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Effekten af den sociale stofmisbrugsbehandling Pedersen, M.U. & Hesse, M. (2012). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Ravn, S. (2012). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Litteraturstudie af fængselsbaseret stof- og alkoholbehandling Kolind, T., Pedersen, M.U., Frederiksen, K., Nielsen, B. & Holm, K. (2012). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 38.

Rapport om døgnbehandling af stofmisbrug Hesse, M., Thylstrup, B. & Schrøder, S. (2012). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universite

Undersøgelse af korttidsbehandling for komorbiditet Hesse, M., Thylstrup, B. & Mellentin, A.I. (2012). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Unge der misbruger rusmidler Hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling.Pedersen, M.U. & Frederiksen, K. (2012). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 

2011

Ambulant behandling af stofmisbrug Hesse, M. & Thylstrup, B. (2011). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

DanRIS 2010 - STOF Pedersen, M.U., Pedersen, M.M. & Villumsen, S. (2011). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Evaluering af 34 projekter med bevilling fra Narkopuljen 2006 Nielsen, M.K. & Pedersen, M.U. (2011). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Unges påbegyndelse af illegalt rusmiddelbrug. Et litteraturstudie over den nordiske forskning Møller, K. & Demant, J. (2011). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

2010

Behandling og andre sociale indsatser der tilbydes unge, der misbruger rusmidler: Strukturer, evidensorienteringer og tidlige identificeringer/indsatser i folkeskoler og ungdomsuddannelser.Vind, L. & Pedersen M.U. (2010). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

DanRIS 2009 - STOF Pedersen, M.U., Pedersen, M.M. & Villumsen, S. (2010).  Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Dokumentation, kvalitets- og effektstyring af socialt arbejde med socialt udsatte. Eksemplificeret ved kvinder i stof- og alkoholbehandling. Pedersen, M.U. (2010). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Fængselsbetjentes erfaringer med stofbehandling, narkotikakontrol og indsattes brug af rusmidler.Kolind, T., Dahl, H.V., Nielsen, L. & Frank, V.A. (2010). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. [160,- kr. incl. moms]

2009

 Afhængighed og relationer - behandlingsperspektiver Lindgaard, H. (2009). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. [150, - kr. incl. moms]

DanRIS 2008 - STOF. Pedersen, M.U., Pedersen, M.M. & Villumsen, S. (2009). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Stoffri døgnbehandling 1997 til 2007 Pedersen, M.U. (2009). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 125 kr. incl. moms.

13-17-årige piger der misbruger rusmidler, og den behandling de tilbydes. Pedersen, M.U., Vind, L. & Bækbøl, M. (2009). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

2008

Afhængighed og relationer - de pårørendes perspektiv. Lindgaard, H. (2008). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

DanRIS 2007 - STOF. Pedersen, M.U., Pedersen, M.M. & Villumsen (2008). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Døgnbehandling af alkoholafhængige. Forløb, tilbagefald og køn Pedersen, M.U. & Hecksher, D. (2008). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Kvinder og køn: Stofbrug og behandling Dahl, H.V. & Pedersen, M.U. (2008). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Projekter forgår, men behov består Hesse, M., Pedersen, M.K. & Schliewe, S. (2008). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Tre modelkommuners syn på uddannelsesplan for efteruddannelse af sagsbehandlere på stofmisbrugsområdet Kolind, T. (2008). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet 

2007

Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling Pedersen, M.U. & Nielsen, M. K. (2007). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

DanRIS 2006 - STOF. Pedersen, M.U. & Vilummsen, S. (2007). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Evaluering af indsatsen på fem kontraktafdelinger Lodahl, L. & Pedersen, M.U. (2007). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Graviditet og misbrug – belyst ud fra kvindernes perspektiv Dahl, H.V. & Hecksher, D. (2007).  Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet 

2006 

Ambulante behandlingstilbud til unge under 18 år med misbrugsproblemer. Vind, L. & Finke, K. (2006).Center for Rusmiddelforskning, Aarhus UniversitetVind, L. (2007): Indføring af klientudredning og indsatsplanlægning i boformer for hjemløse, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

DanRIS 2005 - STOF Villumsen, S. & Pedersen, M.U. (2006). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

DanRIS 2005 - ALKOHOL Villumsen, S. & Pedersen, M.U. (2006). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Kvinder i motivations- og stofmisbrugsbehandling i Vestre Fængsel og Horserød Statsfængsel Dahl, H.V. & Pedersen, M.U. (2006). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet [140,00 kr. incl. mom

Rapid appraisal on alcohol consumption, drinking behaviour and related problems in Copenhagen Asmussen, V. og Tutenges, S. (2006). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Selvevaluering af stofmisbrugsbehandling i fængsler og arresthuse. Asmussen, V., Kolind, T. & Nielsen, B. (2006). Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet