Cool Kids re-certificering

En Cool Kids certificering løber i 5 år og skal derfor fornyes med en re-certificering, inden de 5 år udløber. Et år inden din certificering udløber, vil du modtage en mail fra CEBU med en påmindelse om, at din Cool Kids certificering snart udløber. Det er dog dit ansvar at holde øje med, hvornår din certificering ophører. Gyldighedsdatoen står på certificeringsbeviset. Det er muligt at opnå re-certificering via supervision eller brush-up kursus.

Re-certificering via supervision

Re-certificering via supervision kræver 3 x 1 times supervision på et Cool Kids/Chilled behandlingsforløb. Supervisionen varetages og godkendes af en af CEBU’s godkendte supervisorer. Supervisionen skal dække et fuldt Cool Kids/Chilled behandlingsforløb (gruppe eller individuelt), og programmet for supervisionen er:

  • 1. Supervision (i forbindelse med forsamtale og 1 session): Fokus vil være vedligeholdende/beskyttende faktorer, komorbiditet samt mål for behandlingen.
  • 2. Supervision (i forbindelse med 3-5 session): Fokus vil være kognitiv omstrukturering og udarbejdelse af eksponeringshierakier (Eksempler på detektivtænkning og trappestige medbringes)
  • 3. Supervision (i forbindelse med 6-8 session): Fokus vil forsat være eksponerings hierarkier samt ”Det sidste skub” (eksempler på trappestige medbringes)

Pris: 3 x 1 times supervision til gældende supervisionspris. Aktuelt er prisen for 1 times supervision kr. 1.500,- .

Hvis du ønsker re-certificering via supervision, skal du kontakte CEBU, inden de 5 år er udløbet på dit Cool Kids certifikat og aftale tidspunkter for de tre supervisionsgange. Vær opmærksom på at kontakte CEBU i god tid, da der kan være ventetid på supervision.

Re-certificering via brush-up kursus

Re-certificering via brushup-kursus kræver deltagelse i et 1-dags brushup-kursus ved CEBU.

Formålet med kurset er:

  • At opdatere deltagerne på ny viden omkring kognitiv adfærdsterapi til børn og unge med angst
  • Via øvelser og drøftelser at give deltagerne mulighed for at reflektere over egen praksis som certificeret Cool Kids behandler
  • Erfaringsudveksle med andre certificerede Cool Kids behandlere

Pris: Kursusdeltagelse inkl. let forplejning kr. 1260,- + moms.