Behandlingsplan

Når en person søger behandling for stofmisbrug, skal kommunen iflg. Serviceloven §101 først afdække personens problemer og ressourcer og herefter udforme en individuel behandlingsplan for vedkommende. Læs om krav til behandlingsplanen, kig på skabelonen og se videoer nederst på siden om, hvordan du sammen med borgeren kan formulere en behandlingsplan.


Hvorfor skal der laves en behandlingsplan?

Rusmiddelbehandleren og borgeren skal ved starten af behandlingsforløbet udarbejde en behandlingsplan for at sikre, at der er sammenhæng mellem borgerens problemer og den behandlingen, som vedkommende bliver tilbudt. Behandlingsplanen gør det tydeligt, hvilke problemer og behov behandler og borger skal fokusere på og arbejde med. I de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling er det formuleret sådan:

Behandlingsplanen skal sikre:

  • Et målrettet, effektivt, koordineret og helhedsorienteret misbrugsbehandlingsforløb
  • At pårørende og relevante samarbejdsparter uden for institutionen inddrages i det omfang borgeren ønsker og tillader det
  • At behandlingsplanen er udformet, så den giver borgeren overblik over udredning, behandling og indsatser
  • At behandlingen modsvarer borgerens behandlingsbehov og ønsker

Til højre finder du link til en skabelon for en behandlingsplan, som er baseret på de nationale retningslinjer. Du kan også downloade forklaring og vejledning til brug af skabelonen.

Behandlingsplanen kan bygge på UngMap eller VoksenMap

Det er væsentligt, at behandlingsplanen bygger bro mellem UngMap- eller VoksenMap-interviewet og behandlingsforløbet ved at bruge svarene som udgangspunkt for at formulere mål sammen med borgeren. Målene kan være forskellige, men rusmiddelbehandlingen bør altid tage stilling til det overordnede mål om at reducere eller stoppe et forbrug af rusmidler (herunder et problematisk forbrug af alkohol). Det er muligt, at borgeren for eksempel ikke har tænkt sig at gøre noget ved sit sjældne amfetaminforbrug, men gerne vil nedsætte sit hashforbrug for at fungere bedre i hverdagen.

Arbejdet med en behandlingsplan og de enkelte mål bør foregå i en motiverende, tillidsfuld og afslappet atmosfære. De formulerede mål skal ikke betragtes som statiske, men kan ændre sig under behandlingsforløbet. 


Se og hør, hvordan du sammen med borgeren kan udforme en behandlingsplan

Her viser vi, hvordan en behandler og en borger, som har et stofmisbrug, sammen taler sig frem til en plan for rusmiddelbehandlingen.
Der er videoer med to forskellige behandlere, Mette og Toivo, og to skuespillere optræder som unge i rusmiddelbehandling.

Kontrakt og behandlingsplan


Kontrakt og behandlingsplan


Sammenfatning