Fortolkning af Ungmap og VoksenMap

UngMap og VoksenMap er spørgeskemaer, som rusmiddelbehandlere kan bruge til at interviewe unge og voksne borgere, når de begynder i behandling for alkoholmisbrug eller stofmisbrug. Ung-/VoksenMap afdækker problemer og ressourcer, som kan forhindre eller fremme borgerens arbejde med at reducere eller stoppe sit forbrug af rusmidler.


Herunder bliver det vist, hvordan du fortolker de forskellige tabeller i UngMap og VoksenMap. I videoerne bliver vist VoksenMap, men der er i store træk ikke forskel på de to spørgeskemaer. I UngMap er der dog flere spørgsmål om uddannelse m.m. Det er de samme spørgsmål, som behandleren stiller til borgere i stofbehandling og alkoholbehandling.

Introduktion af VoksenMap


Tolkning af tabel for alkohol m.m.


Tabel for stoffer og medicinTabel for psykisk trivsel


Afdækning af fysisk helbred


Afdækning af sociale forholdFunktion i hverdagen