Vitaliseringsmodellen


Psykologiske behov og vitaliserende miljøer

Vitaliseringspsykologi har særligt fokus på fire psykologiske grundbehov, og hvorledes de medvirker til at skabe den menneskelige grundmotivation. Det drejer sig om henholdsvis behovet for mening, behovet for mestring, behovet for tilhør og behovet for autonomi, som i en dynamisk helhed udgør grundlaget for de motivationelle enheder i vitaliseringsmodellen.  

De psykologiske grundbehov er en del af menneskets konstitution på samme måde, som det er tilfældet med de biologiske behov (for mad, drikke, ly og sex, fx). De psykologiske behov er med til at forme retningerne i de motivationer, mennesker forvalter deres livsengagementer med. De vitaliserende omgivelser (miljøer) rummer psykologisk ilt, der understøtter og vitaliserer behovene. Mennesker bliver således hinandens gensidigt vitaliserende betingelser.

De fire psykologiske grundbehov er illustreret i Vitaliseringsmodellens elipse i midten. Kasserne omkring elipsen illustrerer de fire grundformer af vitaliserende betingelser i menneskers miljøer. Det handler om meningsskabende ilt i miljøet for mening, autonomiskabende ilt i miljøet for autonomi, tilhørsskabende ilt i miljøet for tilhør, og mestringsskabende ilt i miljøet for mestring. 

Vitaliseringsmodellen © Jan Tønnesvang, 2012-2023.

Læs mere om Vitaliseringsmodellen i introduktionshæftet eller artiklen Psykologiske behov, motivation og vitaliserende miljøer, (2019).  


VITALISERENDE REDSKABER

Der er indenfor Vitaliseringspsykologi udviklet praksisredskaber, som kan anvendes til vitaliserende samtaler med mennesker i forskellige livssammenhænge – inden for arbejdsliv, studieliv og skoleliv.

Der er endvidere udviklet redskaber der kan anvendes til at arbejde med vitaliserende miljøer i forskellige praksissammenhænge.