Vitaliserende miljøer


Vitaliserende miljøer © Jan Tønnesvang, 2012.

Vitaliserende miljøer henviser til de relationer og kontekster, hvor der er psykologiske ilt til stede i passende mængde og af en 'god nok' kvalitet i forhold til at understøtte og vitalisere udviklingen af de psykologiske grundbehov. Vitaliserende miljøer er optimalt frustrerende miljøer, hvor mennesker møder medspillende modspil på deres måder at søge mening og tilhør samt manifestere sig selv.        

Modellen for vitaliserende miljøer

Modellen for vitaliserende miljøer viser de fire miljøer for de psykologiske grundbehov. Det drejer sig om de vitaliserende miljøer for mening, mestring, tilhør og autonomi. 

Vitaliseringsmodellen er transkontekstuel. Det betyder, at den kan anvendes på tværs af forskellige sammenhænge, hvor man arbejder med mennesker og ønsker at facilitere vitaliserende processer. Modellen kan eksempelvis give anledning til en refleksion over, hvordan man i en organisation bidrager til at skabe en god arbejdslivskultur i form af at skabe gode betingelser for mening, mestring, tilhør og autonomi. Dette kan ses som led i at skabe vitaliserende betingelser for det balancerede arbejdsliv. 

Læs mere om vitaliserende miljøer i artiklen: Psykologiske behov, motivation og vitaliserende miljøer (2019) og i Guiden for Medarbejdervitaliserende samtaler (2020).