Vitaliseringskompasset


Vitaliseringskompasset © Jan Tønnesvang & Mette Marie Hansen, 2013

Vitaliseringskompasset

Vitaliseringskompasset er et arbejdsredskab, som anvendes i vitaliserende samtaler. Kompasset er en operationalisering af Vitaliseringsmodellens fire psykologiske grundbehov for mening, mestring, tilhør og autonomi. 

Talskalaerne i Vitaliseringskompasset gør det muligt at samtale om, hvad talværdien er udtryk for inden for kompassets fire områder. Talværdien er ikke en testscore. Det er ikke talværdien i sig selv, der er det centrale. Det centrale i en vitaliserende samtale er at samtale om det, som den, der fortæller, taler om. Dette indbefatter også, at man er opmærksom på de vitaliserende miljøer, som den, man taler om, befinder sig i med sit hverdagsliv. 

Vitaliseringskompasset kan anvendes i forskellige typer af samtaler, fx i uddannelsesvitaliserende og medarbejdervitaliserende samtaler.