Vitaliserende samtale


Vitaliserende samtale handler om at understøtte fokuspersonens måder at forvalte sine behov, kompetencer og relationer i forskellige livssammenhænge.    


Hvad er Vitaliserende Samtale?

Vitaliserende samtale skaber struktur og fokus i samtaler, der gør det muligt for den, man samtaler med, at reflektere over sin livssituation, sine livsproblemstillinger eller sine udviklingsønsker.  Vitaliserende samtale kan bruges i kombination med andre samtaletekniske metoder og læner sig derfor ikke op ad en specifik metodisk tilgang.

Hvem henvender Vitaliserende samtale sig til? 

Vitaliserende samtale kan bruges i forskellige faglige kontekster såsom ved MU-Samtaler, LU-Samtaler, skole-hjem samtaler, studie-samtaler, i forbindelse med rådgivning og coaching, som led i terapeutiske samtaleforløb. For nogle faggrupper anbefales det, at man modtager sparring eller supervision på sine vitaliserende samtaler. Dels for at kunne facilitere balanceret samtale, men også for gennem refleksion, selvforståelse og selvbesindelse at udvikle sine personlige kompetencer.  

Etik og rammen for Vitaliserende samtale

Vitaliserende samtale handler om forhold, der betyder noget i menneskers liv. Dette stiller krav til samtalepartneren om at have en etisk og ydmyg holdning til samtalens undersøgelse og udvise respekt for grænser og integritet hos den person man samtaler med.

Som ved alle typer af samtaler, hvor man har fokus på et andet menneskes behov og oplevelsesverden, er det vigtigt at klargøre rammen for samtalen, herunder gennemsigtighed omkring tavshedspligt, og hvad der er formålet med samtalen.

Strukturen og processen i vitaliserende samtale beskrives nærmere i litteraturen om Guider til Vitaliserende Samtaler. Du kan også her læse mere om valg af samtaleredskab ud fra KvaS eller Vital.