Video

Podcast om Medarbejder- vitaliserende samtale

Professor i psykologi Jan Tønnesvang giver i denne podcast et lynkursus i den såkaldte ’medarbejdervitaliserende samtale’ og det tilhørende ’vitaliseringskompas’. Kompasset kan bruges af både ledere og medarbejdere til trivselssamtaler og MUS.

Introduktionsfilm til KvaS-Vital i Aarhus Kommune

Denne film fortæller, hvad KvaS-Vital er, og kan med fordel ses af alle, der har brug for en kort og præcis introduktion.  

KvaS -Vital i pædagogisk arbejde

I denne video præsenteres betydningen af Vitaliseringspsykologi - KvaS Vital - i pædagogisk arbejde.  

IGP Konferencen 2018

 Oplæg ved IGP konferencen 2018: Kvalificeret selvbestemmelse og vitalisering i regulering af sit liv.   

Integral perspektivisme

Studenterpræsterne på Aarhus Universitet har arrangeret fire møder om Ken Wilbers tænkning.  

Vitaliseringspsykologi og Social Kapital Del 1

Dette foredrag handler om betydningen af perspektivtagning, psykologiske grundbehov og psykologisk ilt i arbejdet med social kapital i organisationer.

At tale om børn - Iltmodellen

Denne film er en introduktion til Vitaliseringspsykologiens iltmodel. Vi følger to læreres udeundervisning på Sorring skole én dag. De analyserer og reflekterer i samarbejde med en AKT-vejleder over, hvordan børnenes fire psykologiske grundbehov den dag bliver ”iltet”.  

Vitaliseringspsykologi og Social Kapital Del 2

Dette foredrag handler om betydningen af perspektivtagning, psykologiske grundbehov og psykologisk ilt i arbejdet med social kapital i organisationer.  

At tale med børn - Iltmodellen

I denne film ser vi, hvordan man som lærer kan præsentere Vitaliseringspsykologiens iltmodel for elever og dermed få en fælles dialog om trivsel i klassen. Iltmo-dellen bruges her som udgangspunkt for en struktu-reret fælles refleksion. Eleverne får øje for, at de selv og andre har samme psykologiske grundbehov - og et medansvar for trivslen i klassen.    

Kvalificeret selvbestemmelse - KvaS-modellen

Kvalificeret Selvbestemmelse er et mål for Buske-lundskolen i Silkeborg. I en elevsamtale vises, hvor-
dan skolen ud fra KvaS-modellen arbejder med at udvikle det hele barn. KvaS-modellen viser fire kompetencer, eleverne skal udvikle sig indenfor, for at blive kvalificeret selvbestemmende. For der er meget andet end det faglige, man skal være god til for at klare sig i verden.   

Oplæg om de 2 modeller

Hvad er de fire psykologiske grundbehov? At ilte - hvad betyder det? Iltmodellen - hvad kan den bruges til? Hvordan ses mangel på psykologisk ilt? Hvad er kvalificeret selvbestemmelse? KvaS-modellen - hvad kan den bruges til?  

ARKIV

I vores arkiv finder du et udvalg af forskellige optagelser og videomateriale. Noget af materialet går år tilbage og er blevet lavet som led i forskellige projekter.  

KvaS-modellen danner ramme om elevsamtaler

Kvalificeret Selvbestemmelse er et mål for Buske-lundskolen i Silkeborg. I en elevsamtale vises, hvordan skolen ud fra KvaS-modellen arbejder med at udvikle det hele barn. KvaS-modellen viser fire kompetencer, eleverne skal udvikle sig indenfor, for at blive kvalificeret selvbestemmende. 

Fremtidens skole uden klasser

Vitaliseringspsykologien danner grundlag for den pædagogiske grundidé på Buskelundskolen i Silkeborg. Målet er, at børnene opnår "kvalificeret selvbestemmelse".