Etablering af danske normer og validering af SCAS

Undersøgelsen er afsluttet og projektets data er bearbejdet.

Baggrund

Der findes et hav af spørgeskemaer til undersøgelse af angst hos børn og unge, men kun ganske få af disse er oversat og tilstrækkeligt efterprøvet på dansk. Formålet med denne undersøgelse var derfor at oversætte både børne- og forældreversionerne af et internationalt anerkendt spørgeskema (Spence Children’s Anxiety Scale [SCAS]) til måling af angstsymptomer hos børn og unge og efterfølgende etablere normer samt teste dets psykometriske egenskaber i en klinisk og ikke-klinisk population.

Metode

Spence Children’s Anxiety Scale findes i både en børne- og forældreversion, og begge versioner blev oversat og efterprøvet i denne undersøgelse. Begge versioner er inddelt i forskellige subskalaer, som måler symptomer inden for forskellige angstlidelser (socialfobi, generaliseret angst, separationsangst, panikangst, OCD og enkelfobi), som tilsammen giver et overordnet mål for angst.

I denne undersøgelse blev den danske version af børne- og forældreversionerne af SCAS udfyldt af 268 børn med angstlidelser og deres forældre, som alle havde henvendt sig til CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge for et behandlingsforløb. Ligeledes blev spørgeskemaerne udfyldt af 972 børn og 537 forældre fra 4 forskellige skoler i region Midtjylland, og af disse udfyldte ca. 10 % samme spørgeskema igen efter 2 uger, og yderligere 10 % udfyldte det igen efter 3 måneder.

Resultater

Faktoranalyser bekræftede, at de forskellige spørgsmål i spørgeskemaerne hang sammen på en sådan måde, at de meningsfuldt kunne inddeles i de forskellige subskalaer, der måler symptomer for forskellige angstlidelser.

Yderligere statistiske analyser viste en god reliabilitet og validitet af både børne- og forældreversionen af SCAS såvel som en acceptabel stabilitet ved retest efter 2 uger og 3 måneder.

Foruden dette blev der etableret et gennemsnit for begge versioner af skalaerne opdelt på køn og aldersgrupper for både den kliniske og ikke-kliniske gruppe.

Konklusion

Overordnet set viser undersøgelsen, at de danske børne- og forældreversioner af SCAS er reliable og valide spørgeskemaer i en dansk kontekst. Normerne kan benyttes til sammenligning og til udregning af kliniske grænseværdier (hvornår man i højere grad ligner en klinisk eller en ikke-klinisk population) for drenge og piger i forskellige aldersgrupper.

Ansvarshavende forskere

Mikael Thastum

Professor Psykologisk Institut