Cool Kids - biblioterapi

Undersøgelsen er afsluttet og projektets data bearbejdes.

Baggrund

Kun få børn og unge med angstlidelser får et tilbud om hjælp. Udenlandske undersøgelser tyder på, at en relativt kortvarig indsats, hvor forældrene lærer metoder til at hjælpe deres børn med deres angst, kan hjælpe nogle børn og unge. Forældreassisteret behandling kan være at foretrække for nogle familier (barnet behøver ikke at møde op til behandling og behøver ikke at forsømme fra skole), og det kan være en billigere behandling. Forældreassisteret behandling er også anvendeligt til indikeret forebyggelse af udvikling af angst hos børn.

Metode

I et randomiseret kontrolleret forsøg sammenlignede vi effekten af forældreassisteret behandling (såkaldt biblioterapi) med traditionel Cool Kids behandling.

Den forældreassisterede behandling foregik i grupper med forældre til 6 børn med angstlidelser. Forældrene deltog i 5 sessioner à ca. 1½ time. Forældrene fik udleveret selvhjælpsbogen “Hjælp dit ængstelige barn” samt et arbejdshæfte til børnene. I sessionerne hjalp behandlerne forældrene med, hvordan de kunne anvende kognitivt adfærdsterapeutiske færdigheder til at hjælpe deres barn med dets angst og bekymring, og der blev lavet problemløsning på de vanskeligheder, der opstod.

I Cool Kids behandlingen deltog både børn og forældre i 10 sessioner à 2 timer. Forældrene og børnene fik hver et arbejdshæfte, og der blev arbejdet med kognitiv adfærdsterapi.

Inklusionskriterierne var, at barnet var i alderen 7-12 år og var diagnosticeret med en angstlidelse. I alt 89 børn blev randomiseret til enten biblioterapi eller Cool Kids behandlingen. Før behandlingen, efter behandlingen og 3 måneder efter behandlingen blev der foretaget diagnostiske interviews, og børn og forældre udfyldte en række spørgeskemaer. Et år efter behandling udfyldte børn og forældre spørgeskemaer igen.

Resultater

Efter behandlingen var 34% af børnene i gruppen med forældreassisteret behandling og 51% af børnene i Cool Kids gruppen fri af deres primære angstdiagnose, og 21% versus 38% var fri af alle deres angstdiagnoser. Tre måneder efter behandlingen var 41% af børnene i gruppen med forældreassisteret behandling og 79% af børnene i Cool Kids gruppen fri af deres primære angstdiagnose, og 27% versus 62% var fri af alle deres angstdiagnoser. Der var signifikant forskel på grupperne ved 3 måneders opfølgningen.

På de fleste spørgeskemabesvarelser var der fra før til efter behandlingen signifikant forskel mellem de to grupper således, at der var bedre effekt i Cool Kids gruppen end i gruppen med forældreassisteret behandling. Der sås dog en stor bedring i gruppen med forældreassisteret behandling med store effektstørrelser. På spørgeskemaet om barnets angst (SCAS) var effekstørrelsen (Cohens d) således højere end 1.0 på både børnenes og forældrenes besvarelser.

I begge grupper var der stor tilfredshed med behandlingen, men tilfredsheden var større i Cool Kids gruppen.

Konklusion

Cool Kids behandlingen var mere effektiv end den forældreassisterede behandling, men den forældreassisterede behandling havde alligevel en god effekt på de fleste børn, og 41% af børnene var fri af deres primære angstdiagnose 3 måneder efter behandlingen. Forældreassisteret behandling kan for nogle børn og familier være et førstevalg og kan måske ses som første trin i en stepped-care behandling, hvor de børn, der ikke har tilstrækkelig effekt af denne behandling, efterfølgende kan modtage et mere intensivt behandlingsforløb.

Resultaterne af undersøgelsen er ved at blive skrevet til en artikel. En mere omfattende fremstilling af de foreløbige resultater kan ses i linket under "Publikationer".

Ansvarshavende forskere

Mikael Thastum

Professor Psykologisk Institut

Publikationer

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel