Cool Kids behandling til unge med autisme

Undersøgelsen er i gang og projektets data indsamles. 

Baggrund

Over halvdelen af unge med Autismespektrumforstyrrelse (ASF) lider af invaliderende angst som påvirker deres udvikling, samt mulighed for uddannelse og opnåelse af selvstændighed. Der findes, efter vores viden, ingen manualiserede angstbehandlingsprogrammer på dansk målrettet disse unge, hvorfor adgangen til behandling for denne gruppe er sparsom.

Almindelig kognitiv adfærdsterapeutisk terapi (KAT) virker ikke på unge med ASF, da deres kognitive indlæringsstil er anderledes fra neurotypiske unges. Vi har derfor udviklet et angstbehandlingsprogram målrettet deres vanskeligheder og ønsker at afprøve gennemførligheden, samt effekten af dette program, således at flere unge vil kunne få adgang til let tilgængelige behandlingsformer.

Metode

I et pilot studie vil vi afprøve programmet på 15 unge (i alderen 14-17 år). De unge og deres forældre vil blive interviewet og bedt om at svare på spørgsmål omkring programmets udformning og angstens udvikling før og efter behandlingen, samt ved follow-up.

Et lignende projekt som undersøgte effekten af et manualiseret gruppeprogram for yngre børn (7-13 årige) med ASF og angst er for nyligt afsluttet med god succes (se https://psy.au.dk/cebu/om-vores-forskning/forskningsprojekter/cool-kids-asf/).

Implikationer 

Såfremt det manualiserede program viser sig af være gennemførligt, samt udvise effektivitet på behandlingen af angst hos unge med ASF vil det kunne være med til at sikre en bedre psykolsocial udvikling for disse unge, øge sandsynligheden for den unges uafhængighed og mulighed for uddannelse. Ikke alene vil behandlingen kunne mindske angstproblematikken, men være med til at højne den unges generelle funktionsniveau, samt livskvaliteten for hele familien. Et manualiseret program vil desuden være lettere omsættelig for ikke specialiserede behandlere og derved øge mulighederne for at implementere programmet i almindelig praksis og derved gøre behandlingen lettere tilgængelig i hele landet.