Undersøgelsen er afsluttet og projektets data bearbejdes. 

Baggrund

Vi ønsker med vores Co-Space Danmark undersøgelse at forstå, hvordan familier mestrer udfordringerne forbundet med Covid-19.

Status på Co-Space Danmark

Vi rapporterer løbende om vores resultater.

Hvor kan jeg finde mere information?