Status på Back2School

Vores lodtrækningsforsøg, hvor vi undersøger effekten af Back2School sammenlignet med kommunens sædvanlige indsats, er nu ved at være afsluttet. Vi gennemfører de sidste follow-up sessioner i løbet af november, og herefter analyserer vi vores data. Vi forventer, at resultaterne af undersøgelsen er klar til at blive offentliggjort i løbet af foråret 2020.

Vi arbejder i øjeblikket på at revidere Back2School manualen og det tilhørende materiale om bl.a. visitation og udredning, således at manualen kan blive offentlig tilgængelig og kan bruges af interesserede kommuner og andre, der arbejder med børn og unge med skolefravær. Vi forventer ligeledes, at dette arbejde er afsluttet i løbet af det tidlige forår 2020. Vi håber også, at vi på sigt vil kunne tilbyde kurser og supervision i brug af Back2School materialet.

Desuden afholder vi en konference om skolefravær og Back2School projektet onsdag d. 19. august 2020. Nærmere information om konferencen vil blive meldt ud på her på siden og i vores nyhedsbrev.

Ansvarshavende forskere

Daniel Bach Johnsen

Ph.d.-studerende Psykologisk Institut

Johanne Jeppesen Lomholt

Adjunkt Psykologisk Institut - CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge

Mikael Thastum

Professor Psykologisk Institut - CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge

Internationalt netværk om skolefravær

International Network for School Attendance (INSA), er et nyt internationalt netværk for folk interesserede i skolefravær. Netværket samler, udvikler og orienterer om viden om skolefravær, og om undersøgelsesmetoder og interventioner i forhold til skolefravær. På netværkets danske side (se under ”my country”) orienteres om projekter, organisationer, og personer der arbejder med skolefravær i Danmark. Netværket er åbent for nye medlemmer og samarbejdspartnerne.

Du finder netværket via følgende link: INSA

TV2 Østjylland om Back2School


I pressen


Støttet af: