Status på Back2School

Hvad er Back2School? 

Back2School er en systematisk indsats til børn med bekymrende skolefravær. Indsatsen er detaljeret beskrevet i en manual for behandlere: ”Back2School. Manual til behandling af børn med bekymrende skolefravær”. Manualen kan købes gennem CEBUs hjemmeside her.

Status på Back2School

Back2School manualen er en gennemrevideret og udvidet udgave af den manual, der blev benyttet i et lodtrækningsforsøg, hvor vi undersøgte effekten af Back2School indsatsen sammenlignet med kommunens sædvanlige indsats. I lodtrækningsforsøget blev Back2School RCT manualen benyttes sammen med Mind My Mind manualen. I den reviderede manual er evidensbaserede metoder til behandling af angst, depression og adfærdsproblemer integreret i manualen, som derfor kan benyttes alene og selvstædigt. Vi ved således ikke, om effekten af den reviderede manualen er tilsvarende effekten af RCT manualen.

Resultaterne af effekten af Back2School RCT programmet er endnu ikke publicerede. Artikler om effekten af pilotafprøvningen samt protokollen for undersøgelsen er udgivet og kan findes her på hjemmesiden. Nye artikler om projektet vil løbende blive lagt ud på hjemmesiden. Abonnér på CEBUs nyhedsbrev for at blive orienteret om nye publikationer og andre nyheder.

Du kan her læse om et typisk Back2School forløb

Ved spørgsmål vedrørende Back2School, kontakt Mikael Thastum.


Videnskabelige artikler om Back2School og skolefravær

Herunder kan du finde vores artikler om Back2School og skolefravær. Oversigten opdateres løbende.

2020

2019

2018

Nyhedsartikler

Internationalt netværk om skolefravær

International Network for School Attendance (INSA), er et nyt internationalt netværk for folk interesserede i skolefravær. Netværket samler, udvikler og orienterer om viden om skolefravær, og om undersøgelsesmetoder og interventioner i forhold til skolefravær. På netværkets danske side (se under ”my country”) orienteres om projekter, organisationer, og personer der arbejder med skolefravær i Danmark. Netværket er åbent for nye medlemmer og samarbejdspartnerne.

Du finder netværket via følgende link: INSA

Ansvarshavende forskere

Mikael Thastum

Professor Psykologisk Institut

TV2 Østjylland om Back2School