Status på Back2School

Vores lodtrækningsforsøg, hvor vi undersøger effekten af Back2School sammenlignet med kommunens sædvanlige indsats er afsluttet, og vi er i gang med at analysere vores data. Vi forventer, at resultaterne af undersøgelsen er klar til at blive offentliggjort i løbet af sommeren 2020. Nedenfor er en liste over de publikationer vi indtil nu har udgivet om Back2School projektet.

Vi arbejder i øjeblikket på at revidere Back2School manualen og det tilhørende materiale om bl.a. visitation og udredning, således at manualen kan blive offentlig tilgængelig og kan bruges af interesserede kommuner og andre, der arbejder med børn og unge med skolefravær. Vi forventer, at dette arbejde er afsluttet i løbet af sommeren 2020. Vi håber også, at vi på sigt vil kunne tilbyde kurser og supervision i brug af Back2School materialet.

Aarhus Kommune har besluttet at videreføre Back2School indsatsen som et tilbud til børn med bekymrende fravær i kommunen.

Vi afholder en konference om skolefravær og Back2School projektet onsdag d. 4. november 2020. Find invitationen her.


Videnskabelige artikler om Back2School og skolefravær

Herunder kan du finde vores artikler om Back2School og skolefravær. Oversigten opdateres løbende.

2020

2019

2018

Ansvarshavende forskere

Daniel Bach Johnsen

Ph.d.-studerende Psykologisk Institut

Mikael Thastum

Professor Psykologisk Institut - CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge

Internationalt netværk om skolefravær

International Network for School Attendance (INSA), er et nyt internationalt netværk for folk interesserede i skolefravær. Netværket samler, udvikler og orienterer om viden om skolefravær, og om undersøgelsesmetoder og interventioner i forhold til skolefravær. På netværkets danske side (se under ”my country”) orienteres om projekter, organisationer, og personer der arbejder med skolefravær i Danmark. Netværket er åbent for nye medlemmer og samarbejdspartnerne.

Du finder netværket via følgende link: INSA

TV2 Østjylland om Back2SchoolStøttet af: