Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge, hvis du har spørgsmål. Da der kan være travlhed på centret, kan der være nogle dages svartid.

CEBU's ansatte

Leder

Styregruppe

Mikael Thastum

Professor Psykologisk Institut

Medarbejdere

Thea Nørregaard Agersnap

Ph.d.-studerende Psykologisk Institut

Sarah Jakobsen

Ph.d.-studerende Psykologisk Institut

Marianne Bjerregaard Madsen

Projektkoordinator og sekretær Psykologisk Institut

Amalie Nielsen

Psykolog Psykologisk Institut - CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge

Nikita Marie Sørensen

Ph.d.-studerende Psykologisk Institut

Studentermedhjælpere

Nadine Ezzaaf

Studentermedhjælper

naez@psy.au.dk

Eksternt tilknyttede

Tina R. Killburn

Tina er cand. psych., autoriseret psykolog, samt ph.d. i Sundhedsvidenskab. Tina er uddannet ved University of Lancaster, UK og Aarhus Universitet i 1998 og har siden arbejdet med børn, unge og familier gennem både forskning og klinisk arbejde.

Tina har tidligere arbejdet i PPR og igennem en årrække som klinisk psykolog på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afsnit (BUA), Aarhus, med udredning og behandling af børn og unge. Hun er nu ansat som seniorforsker ved BUA, hvor hun primært arbejder med angst hos børn og unge med autisme.

Tina er certificeret Cool Kids behandler, og underviser og superviserer også på Cool Kids AST overbygningsmodul ved CEBU på Aarhus Universitet.

Tina har i samarbejde med Macquarie University i Sydney udviklet programmet Cool Kids (Chilled) AST, som er målrettet angstbehandling hos børn og unge med autisme.


Kristian Bech Arendt

Kristian er uddannet som psykolog ved Aarhus Universitet i 2011, og har siden beskæftiget sig med det kliniske børne/unge område gennem både forskning og klinisk arbejde. 

Kristian arbejder primært med børn og unge med emotionelle problemer, men har også terapeutisk erfaring med voksne. Hans arbejde tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi. Han er specialiseret i angstbehandling af børn og unge, og har arbejdet med Cool Kids/Chilled programmerne siden 2011. Han har også arbejdet med rådgivningsforløb for forældre til børn med angst. Kristian er certificeret Cool Kids behandler, og underviser og superviserer også på Cool Kids certificeringsuddannelsen ved CEBU på Aarhus Universitet.

Kristian har i samarbejde med Mikael Thastum udviklet behandlingsprogrammet Back2School, som er målrettet børn og unge med problematisk skolefravær. Han har undervist og superviseret terapeuter i behandlingsprojektet ved CEBU.


Christina Kjerholt

Christina Magni Kjerholt er cand.psych. og autoriseret psykolog. Christina er underviser, supervisor og medforfatter til manualen på Back2School-programmet. 

Faglig baggrund af relevans for B2S-opgaverne: Mange års erfaring med familiebehandling i kommunalt regi samt mangeårige erfaringer som terapeut, underviser, supervisor og metodeudvikler og manualforfatter i Parent Management Training Oregon (PMTO) i Danmark i regi af Socialstyrelsen, samt VIA University College. Christina er desuden medforfatter til kapitlet om kognitiv adfærdsterapi ved adfærdsproblemer i bogen Kognitiv adfærdsterapi til børn, unge og familier, Hans Reitzels Forlag, 2018.

Behandlingsforløb foregår så vidt muligt på:

CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge
Psykologisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
Bartholins Allé 13, Bygning 1343
8000 Aarhus C