Erasmus+ projekt: Problematic school absence – improving systems and tools

Projektet er i gang.

Baggrund

Erasmusprojektet er et nordisk samarbejde, der sigter på at udvikle en fælles model for arbejdet med problematisk skolefravær. Projektets formål er at forbedre kvaliteten og effektiviteten af procedurer og praksisser over for problematisk skolefravær i de nordiske lande. Modellen vil indeholde anbefalinger til nye og forbedrede retningslinjer for kommuner og skoler samt redskaber og anvisninger til at identificere, tilgå og evaluere praksis over for problematisk skolefravær. Projektet vil bl.a. have fokus på at beskrive screeningsredskaber, monitorering af fravær samt dokumenterede tilgange til forebyggelse og behandling.

Projektets faser

Projektet løber over 36 måneder (år 2020-2023) og består af to hovedfaser. I første fase vil projektet beskrive de enkelte landes eksisterende lovgivning, retningslinjer og tiltag rettet mod problematisk skolefravær. Dette vil danne grundlag for projektets anden fase, hvor der vil udvikles forbedringsforslag og anbefalinger til nye retningslinjer og tiltag på tværs af landene.

Projektdeltagere i Danmark

Sarah Jakobsen

Ph.d.-studerende Psykologisk Institut

Mikael Thastum

Professor Psykologisk Institut

Publikationer