Erasmus+ projekt: Problematic school absence – improving systems and tools

Ny rapport udgivet i 2021 om problematisk skolefravær

Sarah Jakobsen og Mikael Thastum fra CEBU har bidraget til denne første rapport om problematisk skolefravær, udarbejdet i et samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Norge, Sverige og Finland. Rapporten er udarbejdet som en del af ”The Nordic Erasmus+ project on Problematic School Absenteeism – Improving Systems and Tools”. Rapporten indeholder bl.a. en oversigt over og sammenligning af de nordiske landes uddannelsessystemer, landenes lovgivning omkring og definitioner på fravær, deres måder at registrere fravær på, samt eksempler på god praksis. Formålet er at opnå en fælles ramme for og forståelse af skolefravær mellem de nordiske lande. Rapporten kan downloades frit.

Tryk her for at downloade rapporten. 

Projektbeskrivelse

Erasmusprojektet er et nordisk samarbejde, der sigter på at udvikle en fælles model for arbejdet med problematisk skolefravær. Projektets formål er at forbedre kvaliteten og effektiviteten af procedurer og praksisser over for problematisk skolefravær i de nordiske lande. Modellen vil indeholde anbefalinger til nye og forbedrede retningslinjer for kommuner og skoler samt redskaber og anvisninger til at identificere, tilgå og evaluere praksis over for problematisk skolefravær. Projektet vil bl.a. have fokus på at beskrive screeningsredskaber, monitorering af fravær samt dokumenterede tilgange til forebyggelse og behandling.

Projektets faser: Projektet løber over 36 måneder (år 2020-2023) og består af to hovedfaser. I første fase vil projektet beskrive de enkelte landes eksisterende lovgivning, retningslinjer og tiltag rettet mod problematisk skolefravær. Dette vil danne grundlag for projektets anden fase, hvor der vil udvikles forbedringsforslag og anbefalinger til nye retningslinjer og tiltag på tværs af landene.

Projektleder: Stadped (Norge) link: https://www.statped.no/fou/utvikling/utviklingsprosjekter/erasmus-2019-strategisk-partnerskap--alvorlig-skolefravar/

Eksternt samarbejde: Valteri (Finland), Aarhus Kommune og Aarhus Universitet (Danmark) og Magelungen (Sverige)

Finansiering: Erasmus+


Projektdeltagere i Danmark

Sarah Jakobsen

Ph.d.-studerende Psykologisk Institut

Mikael Thastum

Professor Psykologisk Institut