Artikel om Back2School lodtrækningsforsøg

Vores store lodtrækningsforsøg, hvor vi sammenligner effekten af Back2School (B2S) med kommunens sædvanlige indsatser (TAU) til børn med bekymrende skolefravær, er nu blevet udgivet. Kort fortalt viste undersøgelsen, at B2S havde god effekt på skolefraværet, men ikke større effekt end TAU. B2S havde imidlertid signifikant bedre effekt end TAU på børnenes emotionelle og adfærdsmæssige problemer, på barnets tiltro til at det kunne klare at være i skolen, og på forældrenes tiltro at de kunne hjælpe barnet i skole. Tilfredsheden med indsatsen var langt højere i B2S end i TAU. Et sidefund var, at kommunens fraværsregistrering var upræcis.

B2S er en manualbaseret modulær intervention til børn med bekymrende skolefravær. Siden vores lodtrækningsforsøg er manualen blevet gennemgribende revideret. Interventionen ledes typisk af en psykolog fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, med inddragelse af både skolen, forældrene og barnet. Interventionen starter med en meget grundig udredende samtale med barnet og forældrene, for at få deres forståelse af årsagerne til barnets fravær. Interventionen indeholder også en række skolemøder.

B2S er nu et fast tilbud til familier i Aarhus Kommune, og en række andre kommuner arbejder også med B2S. Manualen er oversat til svensk, finsk og norsk.