Individual differences in autobiographical memory

Hver eneste menneske har en unik historie, men nogle mennesker husker deres fortid bedre end andre. Nogle hævder at have meget klare personlige minder, andre hævder at deres minder er vage, og at de sjældent tænker på deres fortid. Selvbiografisk hukommelse er den form for hukommelse, der gør det muligt for os at huske og bevidst genopleve minder fra vores fortid. Det er en kompleks form for hukommelse, der består af flere kognitive og følelsesmæssige komponenter, som skal kombineres i opbygningen af enkelte minder og som kan påvirkes af andre faktorer, såsom kliniske lidelser og personlighed. Selvbiografisk hukommelse spiller en central rolle for at have en følelse af identitet. Den bidrager til udvikling og vedligeholdelse af sociale relationer, til problemløsning og til at danne forestillinger om fremtiden. På trods af dens centrale betydning findes der ingen standardiserede test af individuelle forskelle i selvbiografisk hukommelse. Formålet med det ansøgte projekt er at udvikle og afprøve en standardiseret test til dette formål, og derved bevæge forskning i selvbiografisk hukommelse i nye retninger. Projektet vil bidrage til en stærkere integration af forskning i selvbiografisk hukommelse med områder, der generelt beskæftiger sig med individuelle forskelle, såsom sundhedspsykologi og social- og personlighedspsykologi.

Projektet er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation med i alt  6.190.678 kr. 2020-2025