OMHU - Opfattelser af den menneskelige hukommelse

I OMHU-projektet undersøger vi forskellige faggruppers opfattelser af hukommelsen. Der kan være mange forskellige holdninger til, hvordan hukommelsen fungerer, og vi vil med dette projekt forsøge at kortlægge forskellige faggruppers opfattelser. Lignende undersøgelser er blevet udført i andre lande, men tilsvarende systematiske undersøgelser er ikke blevet foretaget i Danmark. Første del af undersøgelsen fokuserer på børns hukommelse, mens anden del adresserer hukommelsen mere generelt. Endeligt er vi også interesserede i at undersøge, hvordan egne erindringer opleves.

Samtaler med sårbare grupper såsom børn, der er ofre for overgreb, er i høj grad afhængige af samtalepartnerens opfattelser og forventninger til barnets forudsætninger. Viden om hukommelsen bruges i mange forskellige erhverv, og med denne undersøgelse ønsker vi at kortlægge forskellige faggruppers viden og holdninger til hukommelsen. Vi er klar over, at der er forskellige holdninger til de spørgsmål eller antagelser om hukommelsen, som vi spørger til. Vores formål er at undersøge, i hvor høj grad de forskellige faggruppers antagelser harmonerer med hinanden, samt om vi som forskere har en særlig formidlingsopgave ift. bestemte dele af hukommelsesforskningen. Vi ønsker at ende med knap 50 deltagere i hver faggruppe baseret på lignende studier. Resultaterne fra vores spørgeskema vil give os en unik mulighed for at formidle til de berørte faggrupper præcist, hvor deres viden står stærkt, og hvor vi kan tilbyde ny opdateret viden. I forlængelse af dette projekt vil vi således udbyde formidlingsdage planlagt til september 2024. Mere information vil følge herom, når vi nærmer os.Dette materiale er støttet økonomisk af Offerfonden. Materialets udførsel, indhold og resultater er alene forfatternes ansvar. De vurderinger og synspunkter, der fremgår af materialet, er forfatterens egne og deles ikke nødvendigvis af Rådet for Offerfonden.