Cogito – børns kognitive udvikling

Vi er generelt interesserede i normale børns kognitive udvikling. Aldersmæssigt fokuserer vi især på førskolebørn. Vi er interesserede i emner som f.eks. børns episodiske hukommelse, børns evne til at holde rede på objekters identitet, børn som vidner, børns social-kognition, kausal tænkning og problemløsning.

I 1996 etablerede vi det første eksperimentelle ’lab’ i udviklingspsykologisk regi i Danmark og råder over laboratoriefaciliteter, der giver rig mulighed for at lave en lang række eksperimentelle undersøgelser, bl.a. med anvendelse af eye tracking.

Studierne har været støttet af eksterne bevillinger fra FKK, Dansk Grundforskningsfond, samt Velux Fonden.