Selvbiografisk hukommelse og selvforståelse hos ofre for seksuelle overgreb

Seksuelle overgreb anses for at være særdeles alvorlige traumatiske begivenheder, og er forbundet med en række langvarige negative konsekvenser, heriblandt en særlig forhøjet risiko for at udvikle posttraumatisk stress og depression. De psykologiske eftervirkninger af seksuelle overgreb har de seneste år fået stor bevågenhed i medierne, men er meget lidt undersøgt i videnskabelige studier. Der er særligt få studier af ofrenes erindringer og selvforståelse, hvilket er overraskende, da det ofte er erindringen om overgrebet, der er i fokus i behandlingen og til debat i det retslige efterspil. Dette forskningsprojekt skal undersøge 1) symptomer på depression og posttraumatisk stress hos ofre for seksuelle overgreb i Danmark, 2) hvordan selve erindringen om overgrebet huskes, men også 3) om erindringer og selvforståelsen påvirkes mere generelt efter seksuelle overgreb. Projektets resultater kan bidrage til at øge den eksisterende viden om konsekvenserne af seksuelle overgreb.

Projektet udføres i samarbejde med professor Dorthe Berntsen, CON AMORE, Aarhus Universitet, Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital, og Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet. Projektet er støttet økonomisk af Offerfonden.

Projektperiode: 2022-2024.