Vores forskning

Center for selvbiografisk hukommelsesforskning – Center on Autobiographical Memory Research [CON AMORE] – er et forskningscenter, som i perioden 2010-2019 fik finansiel støtte fra Grundforskningsfonden til sin forskning i selvbiografisk hukommelse, dvs. evnen til bevidst at huske sin egen fortid.

Vi betragter den selvbiografiske hukommelse som et neurokognitivt (hjerne/sind-) system der tillader os bevidst at genkalde os hændelser i vores fortid ved at kombinere og udvide mere basale systemer til at danne mentale billeder af personlige begivenheder. Set ud fra et evolutionært synspunkt er den selvbiografiske hukommelse afgørende for evnen til at deltage i komplekse sociale systemer. I modsætning til den fremherskende opfattelse er det vores hypotese, at også dyr har simple (associative) former for selvbiografisk erindring.

Vores mål er at udvikle en ny og sammenhængende forståelse af den selvbiografiske hukommelse, som integrerer forskning fra vidt forskellige felter og sætter den selvbiografiske hukommelse ind i en større tværfaglig sammenhæng med det formål at fastlægge dens kendetegn ved normal kognition, dens dysfunktionelle egenskaber ved forskellige psykiske lidelser, dens udvikling gennem livet og dens funktion hos ikke-humane primater.

Den empiriske del af vores forskning er organiseret indenfor disse områder:

HOVEDOMRÅDE 1

GRUNDLÆGGENDE MEKANISMER OG KENDETEGN VED UFRIVILLIGE (I MODSÆTNING TIL FRIVILLIGE) SELVBIOGRAFISKE ERINDRINGER

HOVEDOMRÅDE 2

UDVIKLING AF SELVBIOGRAFISK HUKOMMELSE GENNEM LIVET: FRA TIDLIG BARNDOM TIL HØJ ALDER

HOVEDOMRÅDE 3

UFRIVILLIGE ERINDRINGER OM FORTIDIGE HÆNDELSER HOS DYR

HOVEDOMRÅDE 4

HOVEDSTRUKTURER I ORGANISERINGEN AF SELVBIOGRAFISK VIDEN OG DENS SAMMENHÆNG MED KULTUREN

HOVEDOMRÅDE 5

UNDERSØGELSE AF SELVBIOGRAFISK HUKOMMELSE I PSYKISKE LIDELSER