Kursus om angst, tidlig opsporing og håndtering

Målgruppe

Er du lærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, social- og sundhedsmedarbejder eller lignende? Og arbejder du med børn og unge i skolealderen? Så har du med stor sandsynlighed også stiftet bekendtskab med fænomenet angst. Omkring 1 ud af 10 børn og unge oplever angst i en grad, der forstyrrer deres liv, og forhindrer dem i at leve alderssvarende. Den gode nyhed er heldigvis, at vi kan hjælpe disse børn og unge til at forstå angsten og se den i øjnene på en overskuelig måde, og jo før vi sætter ind med hjælp, jo bedre.

Formål

På Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU) er vi specialiserede i at behandle børn og unge med angst samt at dele ud af vores viden om angsthåndtering til forældre og andre fagpersoner. CEBU’s dygtige psykologer udbyder netop nu et to-dagskursus for dig, der ønsker at blive klogere på, hvordan angst hos børn og unge opstår og ser ud, og hvordan man kan hjælpe disse børn og unge med at håndtere angsten.

Indhold

Kurset vil indeholde både teori og praktiske øvelser, og fokus vil være på dels at forstå og opspore børn og unge med angst og dels at få konkrete redskaber til at hjælpe børn og unge med at håndtere angsten i et forebyggende perspektiv.

Praktisk

Kurset afholdes i DGI-Huset i Aarhus fra kl. 9-15.30 begge dage. Prisen er kr. 4.425,- inkl. moms, som inkluderer fuld forplejning i løbet af begge kursusdage.

Lyder dette som noget for dig?

Så tøv ikke med at tilmelde dig næste kursus, som afholdes d. 27.-28. november 2024

OBS:

Tilmeldingsfrist

d. 24. oktober 2024