2-dages kursus i Chilled-/Cool Kids-behandling af børn med angstlidelser

Primært for psykologer og læger samt et begrænset antal pladser til interesserede med anden relevant faglig baggrund.

31.10.2016 | Lasse Kiilerich

Dato tir 25 apr ons 26 apr
Tid 09:00    16:00
Sted Konferencecentret, Aarhus Universitet, Fredrik Nielsens Vej 4, mødelokale 2.3, 8000 Aarhus C

Angstklinikken for Børn og Unge afholder et todages kursus for psykologer og læger (samt et begrænset antal pladser til interesserede med anden relevant faglig baggrund) i manualiseret kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af børn med angstlidelser.

Indhold: Den første formiddag indeholder oplæg om angstlidelser og assessment, herunder forekomst, kendetegn, diagnostiske kriterier, co-morbiditet og differential diagnostik. Angstlidelsers årsag og forløb drøftes også. Derudover vil der blive en generel formidling af væsentlige resultater af effektundersøgelser af kognitiv adfærdsterapi i forhold til børn med angst samt effekten af gruppebehandling med inddragelse af forældre.

Om eftermiddagen den første dag vil der være oplæg om generelle forhold omkring kognitiv adfærdsterapi og tilpasning til børn, herunder målsætning. Om eftermiddagen (og den følgende dag) vil der blive gået mere konkret til værks i forhold til manualerne Cool Kids/Chilled og fokus vil være på den praktiske anvendelse af manualerne gennem konkret træning af værktøjerne i gruppearbejde samt live- og videodemonstrationer. Der vil således blive arbejdet i dybden med centrale elementer fra manualerne; 1) detektivtænkning, 2) trappestiger og adfærdseksperimenter samt 3) bekymringssurfing og assertionstræning.

Eftermiddagen den anden dag vil indeholde oplæg og diskussion om forældreinddragelse, herunder forældrenes mere eller mindre (u)hensigtsmæssige adfærd i forhold til deres børns angstproblematik.

Pris: 5.000 kr. inkl. moms.

Tilmelding: Online her. Vær opmærksom på at krydse af i den rigtige boks på første side i tilmeldingsformularen.

Yderligere information: Kontakt Angstklinikkens sekretær på mail eller tlf. 87 16 58 49

Arrangement, Private og offentlige virksomheder, Psykologi