Back2School nyt

Ny artikel om karakteristika hos de 152 børn og unge der søgte hjælp for deres skolefravær i Back2School forsknings projektet før de startede med behandling. Artiklen kan frit downloades.

Hovedfundene var bl.a.:

  • Inden behandlingsstart havde børnene et støt stigende skolefravær, fra i gennemsnit 17% et år inden behandlingsstart til hele 41% ved henvendelsen.

  • En meget stor del af børnene scorede inden for det kliniske område både på angst, depression og funktionsnedsættelse.

  • Børn med mentale helbredsproblemer havde højere langtidsfravær. Skolernes fraværsregistreringer syntes at være meget upræcise. Der er behov for systematiske fraværsindsatser der kan tage højde for kompleksiteten af skolefraværsproblemer.

Klik her for at tilgå artiklen.