Forskere håber at livshistorier kan hjælpe mennesker med psykisk sygdom

I en ny bog fra Cambridge University Press skitserer forskere fra Psykologisk Institut det teoretiske grundlag for, hvad de håber, der i fremtiden kan blive en udbredt metode til at hjælpe mennesker med psykisk sygdom.

Bogen ”Storying Mental Illness and Personal Recovery” er bygget op omkring 118 livshistorier fra personer med depression, skizofreni, bipolar lidelse, borderline personlighedsforstyrrelse og andre psykiske lidelser.

Historierne illustrerer, hvordan psykisk sygdom kan påvirke vores narrative identitet – vores fortælling om os selv. Og nok så vigtigt; hvordan arbejde med den narrative identitet kan hjælpe en med at leve et godt liv med psykisk sygdom, også kaldet personlig recovery.

”Beretningerne tyder på, at man kan få det bedre ved at dykke ned i sin livshistorie og måske arbejde med fortællingen om sig selv,” siger Dorthe Kirkegaard Thomsen, der er professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, og som har skrevet bogen sammen med kollegerne Tine Holm, Rikke Jensen, Anne Mai Pedersen og Majse Lind.

I bogen udvikler forfatterne en praktisk anvendelig guide til, hvordan man helt konkret kan arbejde med narrativ identitet for at støtte personlig recovery.

Guiden bygger på teori og tidligere forskning, som relaterer sig til feltet, og som forfatterne sammenholder med de 118 personlige beretninger, som de har indsamlet, for at udvikle deres egen nye teori og altså tilhørende guide til intervention.

”Vi håber i de kommende år at få mulighed for at raffinere metoden og lave det solide test-arbejde, som er nødvendigt for at dokumentere effekten med videnskabelig sikkerhed og udbrede metoden, så den i vidt omfang kan komme mennesker med psykiske lidelser til gavn,” siger Dorthe Kirkegaard Thomsen og tilføjer:  

”Det er klart, at sådanne interventioner skal testes i flere trin og stor skala både under kontrollerede forhold og ude i virkeligheden, men vi ser et kæmpe potentiale for at hjælpe hårdt ramte mennesker betydeligt med forholdsvis simple midler.”