Bøger

Nye bøger


Evolution og adfærdspsykologi

Af Henrik Høgh-Olsen, Professor Psykologisk Institut, Aarhus BSS 

EVOLUTION OG ADFÆRDSPSYKOLOGI.

Mennesket er et dyr blandt andre dyr, men det er et ganske særligt dyr. Et ultrasocialt, gruppelevende dyr, hvor prestige, hierarkier og hakkeordener er naturlige drivkræfter i vores moderne liv, som det også var det for hundredetusind år siden. Vi er et stimulationssøgende, nysgerrigt og formbart dyr, som har spredt sig over alle jordens klimabælter. Et dyr, der udsmykker sig selv og sine omgivelser. Udfører komplekse ritualer og ofrer til guder og kræfter, som ingen kan se. Men også et politisk dyr, der laver regler og alliancer, og som fører krig mod egne artsfæller.

Menneskets adfærd er genstand for uendelig fascination, og med den moderne evolutions- og adfærdspsykologi er vi for alvor begyndt at forstå, hvorfor mennesker gør, som de gør. Hvad der motiverer, stimulerer og fascinerer os. Hvilke nøglestimuli i omgivelserne, der tænder og slukker for vores medfødte hjerneprogrammer. Og hvilke frihedsgrader vi har til at ro vores båd mod evolutionens stærke strøm.

Denne bog er den første danske introduktion til adfærds- og evolutions- psykologiens spændende verden. Den er skrevet med engagement i et fængende, læsevenligt sprog fuld af eksempler. Formidlet af landets førende eksperter inden for psykologi, primatologi, politologi, religion og evolutionsteori.

-------------------------------------------- 

Forlag: Plurafutura

Læs mere om bogen

Leg

En ny forståelse

Af Dion Sommer, Professor på Psykologisk Institut, Aarhus BSS og medlem af ekspertgruppe i International Play Association.

Bogen er peer-reviewet og  del af serien Professionernes begreber

------------------------------------------

"Bogen er meget vellykket, både fascinerende og rettidig. For en legeforsker, som undertegnede, er den en længe ønsket gave. Bogen kan yde et afgørende bidrag til en ny og langt mere nuanceret faglig debat om leg blandt studerende, praktikere og forskere".  Carsten Jessen, legeforsker

Hvordan skal vi forstå leg? Er det en særlig læringsform, eller er det en aktivitet i sin egen ret uden andet formål end sig selv? Og er vi nødt til at vælge det ene legesyn fremfor det andet?  

Ifølge LEG - EN NY FORSTÅELSE er svaret nej. Den anviser derimod en tredje vej, hvor de to forståelser samles. Bogen formidler desuden et væld af nye indsigter om legen som fænomen:

 • Hvem og hvad begrænser legen i dag, og hvordan frisætter vi legen?
 • Hvad definerer leg og legetøj? Hvad er legesyn? Hvad betyder vores begrebsbriller for, hvordan legen opfattes og ses? 
 • Hvordan udvikler legen barnets socialitet, selvkontrol, kreativitet, sprog/literacy og læring af den første matematik? 
 • Hvordan påvirker og udvikler legen barnets gener og hjerne? Hvad betyder professionsbegrebet 'intergenerationel pædagogik'? 
 • Legen går helt tilbage til menneskets forhistorie. Hvilke konsekvenser får denne nye viden for professionernes begreber og praksis? 
 • Hvorfor er legen nødvendig i fremtidens robotalder? Hvordan kan legens potentiale bruges i den fremtidsparate skole?

Disse og mange andre spørgsmål finder du svar på i denne banebrydende bog. God fornøjelse.

-------------------------------------------- 

Forlag: Samfundslitteratur

Læs mere om bogen

Følelsernes kompas

Af Mia Skytte O´Toole

Følelser fortæller os, at der er noget af konkret betydning på spil for os i et konkret øjeblik. På den måde peger de på den forskel, der er mellem dér, hvor vi gerne vil være, og der,hvor vi er. I stort og småt.

Følelser opstår i interaktion med omverdenen og tilbyder netop derfor information om både os selv og vores verden. På den måde indeholder vores følelser et væld af information og fungerer som et slags kompas, der peger på handlemuligheder.

Følelsernes kompas inviterer læseren til at kigge på sit følelsesliv fra nye vinkler og behandler spørgsmål som: Hvad er følelser? Hvad skal man gøre med dem? Og hvad betyder vores følelsesliv for sundhed og sygdom?

Forlag: Akademisk Forlag

Læs mere om bogen

Fremtidsparat? Hinsides PISA – nordiske perspektiver på uddannelse

Af Dion Sommer og Jacob Klitmøller

Fremtidsparat? giver et forskningsbaseret bud på en fremtidig uddannelsespolitik i en globaliseret fremtid med automatisering og intelligente sociale robotter. I de sidste 17 år har de internationale PISA-undersøgelser haft en markant indflydelse på uddannelsesområdet og har demonstreret, at diskussionen om skole og uddannelse er blevet internationaliseret og universel. En sagligt funderet kritik af PISA-komplekset er derfor nødvendig.  

Forlag: Hans Reitzels Forlag

Læs mere om bogen

Læs anmeldelse

Handling, adfærd, præg - Det mentale livs elementære former

Af Boje Katzenelson

Handling, adfærd og præg. Det er de tre hovedtyper i det mentale liv, som professor emeritus Boje Katzenelson præsenterer i denne bog. Her samler han 35 års psykologisk-filosofiske studier og beskriver essentielle emner som gensidighed, moral og dyd, det gode og det onde, empati, kærlighed og altruisme, frihed og nødvendighed. Alt sammen med ambitionen om at samtænke natur-, human- og samfundsvidenskaberne og genindsætte psykologien i skæringspunktet mellem naturvidenskab og åndsvidenskab.  

Forlag: Aarhus Universitetsforlag

Læs mere om bogen

Et paradigmeskifte i udviklingspsykologien

Udvikling

Fra udviklingspsykologi til udviklingsvidenskab

Af Dion Sommer

Professor Dion Sommer gør i en ny bog op med de herskende tanker inden for udviklingspsykologien og introducerer en ny, tværvidenskabelig disciplin, udviklingsvidenskab. Her betragtes den menneskelige udvikling som en direkte konsekvens af samfundsmæssige betingelser. 

I de sidste tre-fire årtier er udviklingspsykologien vokset eksplosivt, og det er vanskeligt at danne sig et overblik over de mange retninger inden for feltet. Men med Dion Sommers bog Udvikling er et opbrud på vej. For første gang i Danmark introducerer bogen den nye disciplin udviklingsvidenskab, ligesom den også ser nærmere på den menneskelige udvikling ud fra en antagelse om, at miljøet konstant ’tænder og slukker’ for vores gener.

"Det er en dristig og udfordrende bog baseret på et imponerende overblik over flere tilgrænsende fagområder. Helt centralt er den opdaterede viden om den internationale udvikling inden for faget” – Prof. Per Schultz Jørgensen, peer-reviewer

Bogen kommer også ind på de nye kvalifikationskrav, globaliseringen vil stille til næste generations læring og udvikling i daginstitutioner og skoler. Udvikling henvender sig til erfarne og kommende pædagoger og lærere samt andre, der beskæftiger sig inden for udviklingspsykologi. Bogen er en del af bogserien Professionernes begreber.

Om forfatteren
Dion Sommer er professor i udviklingspsykologi ved Århus Universitet. Dion Sommer er forfatter til over 150 publikationer, der er oversat til flere sprog, og han er desuden aktiv forskningsformidler og offentlig debattør, bl.a. kendt som kritiker af PISA-tests og tidlig målstyret skoleforberedelse.

Læs også anmeldelse fra Information: "Skelsættende ny viden i Dion Sommers seneste bog"

Kontaktinformation

Har du lyst til at høre mere? Dion Sommer stiller gerne op til interview.

Han kan kontaktes på: E-mail: sommer@psy.au.dk

Bestil et anmeldereksemplarer hos:

Tlf.: 44 22 38 82

lza@samfundslitteratur.dk

NEW BOOK EXPANDING THE PRAGMATIC CASE STUDY MODEL

Case Studies Within Psychotherapy Trials Integrating Qualitative and Quantitative Methods Edited by Daniel B. Fishman, Stanley B. Messer, David J.A. Edwards, and Frank M. Dattilio

A peer-reviewed, multi-theoretical, freely available e-journal of systematic case studies & case study method articles. D.B. Fishman, S.B Messer, D.J.A. Edwards, & F.M. Dattilio (Eds.) (2017). Case Studies Within Psychotherapy Trials: Integrating Qualitative and Quantitative Methods. NY: Oxford University Press. 

This book provides a comprehensive illustration of the "Cases-Within-Trials" (CWT), mixed-methods model of psychotherapy research—a model first introduced in PCSP: Volume 7 (2011), Number 2. Quantitative findings from four published randomized clinical trials (RCTs) are integrated with qualitative and quantitative findings from systematic case studies of successful and unsuccessful clients drawn from the experimental condition of each RCT. Commentaries by notable experts provide external perspectives on each of the four projects and their results. The object is to look under the hood of individual cases to help discern what makes some cases succeed and others not. The four RCT studies range across a variety of types of clients, clinical problems, and theoretical orientations, including cognitive-behavioural, psychodynamic, interpersonal, and motivational enhancement perspectives. The volume opens with a history of dialectic and political controversy in psychotherapy research about quantitative versus qualitative approaches, followed by a review of recent initiatives to bridge these differing perspectives. The final chapter demonstrates the complementarity of the quantitative and qualitative knowledge across the four projects and demonstrates how practitioners can be meaningfully included in future psychotherapy research. Professor Mikael Thastum har bidraget til bogen.

This book provides a comprehensive illustration of the "Cases-Within-Trials" (CWT), mixed-methods model of psychotherapy research—a model first introduced in PCSP: Volume 7 (2011), Number 2. Quantitative findings from four published randomized clinical trials (RCTs) are integrated with qualitative and quantitative findings from systematic case studies of successful and unsuccessful clients drawn from the experimental condition of each RCT. Commentaries by notable experts provide external perspectives on each of the four projects and their results. 

The object is to look under the hood of individual cases to help discern what makes some cases succeed and others not. The four RCT studies range across a variety of types of clients, clinical problems, and theoretical orientations, including cognitive-behavioral, psychodynamic, interpersonal, and motivational enhancement perspectives.

The volume opens with a history of dialectic and political controversy in psychotherapy research about quantitative versus qualitative approaches, followed by a review of recent initiatives to bridge these differing perspectives. The final chapter demonstrates the complementarity of the quantitative and qualitative knowledge across the four projects and demonstrates how practitioners can be meaningfully included in future psychotherapy research. 

Professor Mikael Thastum har bidraget til bogen.

Adfærdsdesign

HVORFOR DESIGNE VORES ADFÆRD?

Idéen bag adfærdsdesign er, at omgivelserne betyder langt mere for vores beslutninger og handlinger, end vi tror. Langt det meste af tiden tøffer vi halvsovende igennem verden uden de store bevidste drivkræfter. Selv når vi tænker grundigt over tingene, reagerer vi først og fremmest på dét, der er lige foran næsen på os. En væsentlig årsag er, at vi er dovne, distræte og glemsomme væsner, som er styret af vaner og intuitiv tænkning snarere end fornuft og selvkontrol. Ellers ville mange flere f.eks. motionere og spise sundere. Forestillingen om det indre-styrede og selvoptimerende menneske har i mange årtier været stærkt overvurderet. Fremfor at motivere os mennesker til at kigge indad har adfærdsdesign en tilgang til adfærdsændringer der kigger udad. Frem for at fokusere på, hvordan vi kan bevidstgøre vores dårlige vaner og styrke vores selvkontrol, fokuserer adfærdsdesign på at ændre vores omgivelser for derigennem at ændre vores adfærd. Adfærdsdesign handler i vid udstrækning om alt det, vi sjældent tænker over i hverdagen, men som andre har brugt tid, kreativitet og penge på for at påvirke vores adfærd. Du kender sikkert allerede de grønne fodspor til skraldespanden, fluer i urinalet, sms-påmindelser om lægebesøg, Føtex Guldmærker osv. Hvad enten du er på madindkøb eller skal til lægen, så møder du omhyggeligt tilrettelagte påvirkninger og nøje formulerede valg. Dette er adfærdsdesign – og du slipper ikke udenom. Adfærdsdesign, brugt i den gode sags tjeneste, handler om at designe vores omgivelser sådan, at vi guides til at handle hensigtsmæssigt i forhold til os selv og vores omgivelser. I bogen Adfærdsdesign får du inspiration til, hvordan du kan arbejde med adfærdsforandringer gennem adfærdsdesign- discipliner som nudging, interfacedesign, designtænkning, gamification, spildesign, markedsføring og evolutionspsykologi.

Bogen giver dig også en indsigt i, hvor nemt vi kan manipuleres, og hvilke etiske overvejelser man f.eks. skal gøre sig i forbindelse med nudging. Bogen henvender sig til alle, der arbejder med at påvirke andre menneskers adfærd indenfor fag som psykologi, statskundskab, økonomi, kommunikation, sundhed, organisationsudvikling, design og teknologi.

Redaktører: Niels Holm Jensen, Andreas Lieberoth og Thomas Dalsgaard Kontaktperson: Niels Holm Jensen Aarhus Universitet, Psykologisk Institut Mail: nielshje@psy.au.dk M: 23471445

Forlag: Plurafutura publishing. www.plurafutura.dk ISBN: 978-87-92644-09-1 Sider: 382 Pris: 349,95 kr. Forlagsredaktør: Thomas Dalsgaard M: 40 70 88 90 

Integrative Gestalt Practice: Transforming our Ways of Working with People

– September 04, 2015
Author(s) : Mikael Sonne, Author(s) : Jan Toennesvang

Integrative Gestalt Practice (IGP) is a new approach to understanding and working with complexity and wholeness in people’s lives. Amongst the many published books on the market today focusing on the need for specialization and manualization, this book introduces an alternative approach to working professionally with people. By combining basic principles from the gestalt-approach with basic elements of integral theory introduced by Ken Wilber, IGP develops a frontline framework for integrating different forms of theoretical and practical knowledge of human life-processes. This, for instance, can sustain the integration of various psychotherapeutic approaches, and – on a more general level – raise a more common capacity for perspective taking and meaningful disagreements between people.

The book shows in various ways how concepts of field theory, self-regulation, contact, awareness and creative experimentation can be directly applied in working with people. The IGP model can be used in many different contexts: in therapy, organisational work, coaching and pedagogy. The book contains a rich combination of theoretical elaborations and practical exercises. It will provide new insights for students, professionals and others with an interest in understanding and working with people.

Publisher : Karnac Books

Clinical Perspectives on Autobiographical Memory Hardcover

– February 28, 2015
by Lynn A. Watson (Editor), Dorthe Berntsen (Editor)

Autobiographical memory plays a key role in psychological well-being, and the field has been investigated from multiple perspectives for over thirty years.

One large body of research has examined the basic mechanisms and characteristics of autobiographical memory during general cognition, and another body has studied what happens to it during psychological disorders, and how psychological therapies targeting memory disturbances can improve psychological well-being.

This edited collection reviews and integrates current theories on autobiographical memory when viewed in a clinical perspective. It presents an overview of basic applied and clinical approaches to autobiographical memory, covering memory specificity, traumatic memories, involuntary and intrusive memories and the role of self-identity.

The book discusses a wide range of psychological disorders, including depression, PTSD, borderline personality disorder and autism, and how they affect autobiographical memory. It will be of interest to students of psychology, clinicians and therapists alike.

Published by Cambridge University Press

Læring, dannelse og udvikling
- Kvalificering til fremtiden i daginstitution og skole

    af Jacob Klitmøller
    & Dion Sommer (red).

Kravet til de færdigheder, børn skal lære i løbet af deres institutionstid og skolegang, er voksende som følge af de store samfundsmæssige forandringer i disse år. Med forandringerne følger en usikkerhed om, hvad institutionerne og skolerne skal kvalificere den næste generation til. Der er sket en række tiltag fra politisk side for at styrke indsatsen i daginstitution og skole – bl.a. indførelse af elevplaner, læreplaner og en række forslag til forandring af folkeskolens struktur. Der er desuden et stigende pres i retning af, at læring skal igangsættes i daginstitutionen. Vægten i såvel daginstitution som skole er samtidig blevet forskubbet fra personlig udvikling og dannelse til et stadigt større fokus på uddannelse/kvalificering af omstillingsparate borgere. Børnene/eleverne skal i fremtiden blive endnu dygtigere – ikke for deres egen skyld, men for samfundets, arbejdsmarkedet og den globale verden skyld.

Bogens forfattere diskuterer og problematiserer disse tendenser med udgangspunkt i aktuel pædagogisk, psykologisk og udviklingspsykologisk forskning.

 • Hvad står i dag tilbage som folkeskolens opgaver, hvad angår ”basal” og ”nødvendig” viden, og hvilke andre opgaver har skolen?
 • Hvad er målet med den pædagogiske indsats (f.eks. læreplanerne) i daginstitutionen?
 • Hvad betyder forandringstakten for uddannelse og pædagogik i forhold til børns viden, læring, dannelse (i nutidig forstand) og udvikling?
 • Hvordan bevarer vi børns læringslyst gennem hele deres barndom?
 • Og hvordan danner og udvikler vi børnene til at leve i fremtidens forandrede samfund?  

Læring, dannelse og udvikling er primært skrevet til undervisningsbrug på pædagog- og læreruddannelsen samt til efter- og videreuddannelsesområdet. Den kan desuden læses af alle med interesse for børn og barndom i dagens samfund. Alle kapitler er skrevet af anerkendte forskere med særlig ekspertise inden for deres felt.

Udgivet på Hans Reitzels Forlag.

 

Misbrugsbehandling

Organisering, indsatser og behov

En del af serien Samfund og rusmidler (3) og fagområderne Rusmiddelforskning og Samfundsvidenskab

Redigeret af Birgitte Thylstrup, Morten Hesse, Mads Uffe Pedersen og Kirsten Frederiksen

Med bidrag af Morten Hesse, Birgitte Thylstrup, Mads Uffe Pedersen, Kirsten Frederiksen, Bagga Bjerge, Katrine Schepelern Johansen, Mie Birk Haller, Mette Kronbæk, Ditte Andersen, Bjarke Nielsen og Esben Houborg

Udgivet på Aarhus Universitetsforlag.

- Et glas rødvin til maden, en joint til koncerten, en bane med vennerne. For mange en nydelse. For andre et ødelæggende misbrug.

En typisk opfattelse af mennesker, der ikke kan styre deres brug af alkohol og stoffer, er, at de ligger døddrukne på bænken, sover i opgangen eller begår kriminalitet i jagten på den næste rus. Men misbrug rammer langt bredere. Mere end 180.000 danskere har et så svært forbrug af alkohol eller stoffer, at de har vanskeligt ved at opretholde et normalt liv og har behov for hjælp i form af professionel rådgivning og behandling.

Misbrugsbehandling. Organisering, indsatser og behov stiller skarpt på muligheder og udfordringer for misbrugsbehandlingen i Danmark og på de mennesker, som vælger den til og fra. Bogens 11 forfattere undersøger, hvordan misbrug og behandling forstås og opleves af dem, der har et problematisk brug af rusmidler, og af de professionelle, der arbejder inden for området.

Kapitlerne i bogen er baseret på antropologisk, sociologisk og psykologisk forskning og dækker områder fra det historiske og organisatoriske til kortlægning af behandlingsindsatser og behov.

Indholdsfortegnelse

Del 1: ORGANISERING OG BEHOV

Behandlingsmetoder i stofmisbrugsbehandling

Misbrug af rusmidler og behov for hjælp

Kommunernes mulighedsrum: Hvordan nås og fastholdes alkohol- og stofbrugere i den kommunale behandling?

Del 2: PSYKISKE LIDELSER OG PROBLEMER

Screening og udredning

Angst og depression hos misbrugere - kan det behandles?

Inklusion og behandling for mennesker med antisocial adfærd

Del 3: OPLEVELSE AF BEHANDLING

Heroin og håb!

Indsat i behandling: Om indsattes erfaringer med misbrugsbehandling

Fortællinger om cannabisbrug

Del 4: DILEMMAER OG UDFORDRINGER I MISBRUGSBEHANDLING

Stofmisbrugsbehandling til unge: Handler det om stoffer? Caseundersøgelse af en lokal forståelse i et institutionelt system

Socialt arbejde, behandling og omsorgens logik

Fylder idéer om kulturforskelle i praksis og i givet fald hvordan? Ambulant behandling af stofmisbrugere med etnisk minoritetsbaggrund

Børn og angst

Børn og angst - Håndbog til forældre og andre voksne omkring barnet
Af Lisbeth Jørgensen, Signe M. Schneevoigt Matthiesen, Mikael Thastum

Angst er en naturlig del af børns udvikling, men hos nogle børn bider angsten sig fast. Hvad kan man som forælder selv gøre for at hjælpe sit barn – og hvornår bør man søge professionel hjælp?

Mørke, edderkopper, lukkede rum, adskillelse fra mor og far … Angst er en naturlig del af børns udvikling, og alle børn oplever i perioder angst i en eller anden grad. Nogle børn er mere ængstelige end andre – og for nogle bider angsten sig fast. Angsten bliver altoverskyggende og langvarig, og der skal mindre til at udløse den. Men hvad kan man som forælder selv gøre for at hjælpe sit barn – og hvornår bør man søge professionel hjælp?

Denne bog er en hjælp og støtte til forældre med ængstelige og angste børn, men er også relevant for andre voksne omkring barnet. Forfatterne beskriver kort og lettilgængeligt, hvad angst er, hvordan forskellige former for angst kommer til udtryk, hvordan man som forældre kan støtte barnet bedst muligt hjemme og i skolen, og hvilke muligheder der er for professionel hjælp. 

Børn og angst indeholder en række interviews med forældre og børn, som åbenhjertigt fortæller om at have angsten helt tæt inde på livet. Som forælder til et barn med angst kan det være en lettelse at vide, at mange andre har stået med samme udfordringer, har kæmpet og klaret dem – og at der er mange ting, man kan gøre for at hjælpe sit barn.

Mikael Thastum, professor i klinisk børnepsykologi og børnesundhedspsykologi, etablerede i 2009 Angstklinikken for Børn og Unge, der nu hedder CEBU – Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, hvor  han har arbejdet sammen med Lisbeth Jørgensen og Signe M. Schneevoigt Matthiesen - begge psykologer. Bogen bygger på erfaringer fra arbejde med mere end 300 børn og unge med angstlidelser.

Mærkelige menneske

Mærkelige Menneske – Moderne personlighedspsykologi
Red. Henrik Høgh-Olesen & Thomas Dalsgaard.
Med bidrag af:

Jill Byrnit
Henrik Høgh-Olesen
Carsten René Jørgensen
Lars Lundmann
Mimi Mehlsen
Martin Hammershøj Olesen
Finn Skårderud
Jan Tønnesvang

Hvilke kræfter driver Linse Kessler til at vælge en Å-skål, og dovne Robert til at fravælge arbejde, og hvorfor er mennesker i det hele taget så forskellige og på andre planer så ens?

Ny forskning giver nu for første gang en klar, overskuelig og praktisk model til forstå, hvad det egentlig vil sige at være en person. Det er gjort ved at integrere forskellige personlighedsteorier og videnskabelige fund på tre forskellige personlighedsniveauer: Den havende side (biologi og evolution), 2) Den gørende side (motiver, behov, mål og handlinger), og 3) Den skabende side (kultur, samfund og de identitetsskabende fortællinger, som vi alle konstruerer for at meningsfylde og sammenbinde de ingredienser et menneskeliv består af).

Hvorfor tænker, handler og føler vi, som vi gør? Hvilke kræfter driver os, og hvor frie er vi til at vælge, hvem vi vil være?

Personlighedspsykologien er fuld af spændende spørgsmål og svar. Hvad er det, der gør os unikke og giver os vores personlige signatur? Hvorfor er nogle udadvendte og opmærksomhedssøgende, mens andre er indadvendte og tilbageholdende? Hvorfor søger nogle spænding og andre tryghed? Hvor stor indflydelse har vores gener? Og hvad betyder et stærkt individualistisk og konkurrencepræget samfund for udviklingen af personligheden?

Mærkelige Menneske er den første bog, der på et integrativt grundlag giver en helhedsforståelse af mennesket, og tilbyder en ny og mere nuanceret vinkel på de gamle diskussioner om arv og miljø, frihed og tvang.  Mennesker har frihedens mulighed, men kan vi bare blive hvad som helst og hvem som helst? Hvor frie er vi, og hvor stort er vores handlerum egentlig?

I følgeskab med udvalgte eksperter får man en spændende guidet tour i moderne personlighedspsykologi fyldt med eksempler fra hverdagslivet. Bogen henvender sig til alle – den garvede psykolog som den almindelige læser med interesse for psykologi og personlig udvikling.

Mærkelige Menneske er netop udkommet på forlaget plurafutura publishing. Du er meget velkommen til at kontakte Professor Henrik Høgh-Olesen for yderligere information om denne nye udgivelse.

Øvrige oplysninger:

Redaktører: Henrik Høgh-Olesen og Thomas Dalsgaard

Forlag: plurafutura publishing,?ISBN: 978-87-9264406-0 Sider: 462, Pris: 349.95 kr., Udgivelsestidspunkt: 2. April 2014. Foto i høj opløsning downloades fra: plurafutura.dk/publishing/presse/bogcovers

Februar 2015: Bogen ”Mærkelige Menneske – moderne personlighedspsykologi”, som Høgh-Olesen & Dalsgaard udgav i 2014 er lige blevet købt til udgivelse af Norsk Gyldendal. Herhjemme går det også godt. Modtagelsen hos anmelderne og publikum har været flot og andet oplag er lige kommet fra trykken. Fra PI har Jan Tønnesvang, Carsten Rene Jørgensen og Mimi Mehlsen bl.a. bidraget med kapitler til værket.

Erindring

En del af serien Tænkepauser - viden til hverdagen og fagområderne Psykologi og Filosofi og Etik
Dorthe Berntsen

Tænkepauser er en serie af bøger, der bliver udgivet i samarbejde med Aarhus Universitet, Aarhus Universitetsforlag, DR, Jyllands-Posten og landets biblioteker.

Der kommer en ny hver måned.

”Erindringer tvinger os til at mærke, hvad der har vægt og betydning, også i situationer hvor vi ikke bryder os om at mærke det. Erindringer er sindets tyngdekraft.”

”Forskningen i erindringer viser, at erindringer er rekonstruktioner, og at vi let husker forkert. Jeg har
somme tider været sagkyndig vidne i retssager, hvor en del af bevismaterialet var et vidnes erindringer. Her har det bekymret mig, hvor stor tilliden i almindelighed er til erindringers ufejlbarlighed.” (Dorthe Berntsen)

Her kan du læse mere om "Tænkepauser"

Klinisk sundhedspsykologi

Erik Friis-Hasché, Lisbeth Frostholm, Andreas Bak Schröder (red.)

'Klinisk sundhedspsykologi' har fokus på interaktionen mellem følelser, tanker og handlinger i forbindelse med sundhed og sygdom.

Det tværprofessionelle danske forfatterpanel tager udgangspunkt i det danske sundhedsvæsen og den danske folkesundhedstradition, men bogen afspejler også sundhedspsykologien, som den defineres internationalt.

Bogens kapitler er grupperet i seks hovedtemaer:

 • Sundhedspsykologiske perspektiver på sundhed, sygdom og funktion
 • Psykologiske reaktioner ved stress, angst, smerte og belastninger
 • Sundhedspsykologisk fokus på patient, behandler og kommunikation
 • Sundhedspsykologiske interventioner og sundhedsfremme
 • Særlige patientgrupper
 • Almen psykologisk ordforklaring

Målgruppe

Målgruppen er primært de studerende ved sundhedsvidenskabelige og psykologiske uddannelser, som ønsker en bred indsigt i sundhedspsykologiske termer og problemstillinger. Endelig kan bogen inspirere til en tværfaglig tilgang til sundhedspsykologiske problemstillinger, som ofte er relevant for psykologer, læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, tandlæger, kiropraktorer og socialrådgivere.

Praktiske oplysninger

ISBN: 9788762810136 (Bog)
Udgivelsesår: 2013
Udgave: 2
Sider: 471

For yderligere information, supplerende materiale, bestilling mv.,
henvises til forlagets hjemmeside

Professionel Kontakt i Samtalebehandling 

Thomas Iversen og Nicole K. Rosenberg (red.)

Forfatterne præsenterer forskellige bud på det at forholde sig professionelt til svære menneskelige problemer i en behandlingskontekst. 

Der findes ingen facitliste, men kapitlerne kommer med bud på, hvad professionel kontakt i forbindelse med fx selvmordstanker, svær psykisk lidelse, uhelbredelig sygdom m.v. kan være.

Bogen henvender sig til fagpersoner og studerende inden for sundhedsvæsenet og er tænkt som inspiration til eftertanke, refleksion og diskussion.

Redaktion

Bogens redaktører er Thomas Iversen, ekstern lektor og Nicole K. Rosenberg, adjungeret professor, begge ved Psykologisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet.

Bogens indhold

 • Professionel kontakt i psykoterapi
  Nicole K. Rosenberg
 • Den terapeutiske alliance
  Esben Hougaard
 • Den motiverende samtale
  Anette Søgaard Nielsen og Søren Søberg Hansen
 • Den terapeutiske relation i ACT
  Robyn D. Walser og Darrah Westrup
 • Samtale med den akutte patient
  Thomas Iversen
 • Den svære samtale
  Søren Cold
 • Samtale om seksualitet
  Åshild Skogerbø
 • Samtale med den selvmordstruede
  Ann Colleen Nielsen og Christian Møller Pedersen
 • Professionel kontakt med angstramte børn og deres familier
  Signe Matthiesen og Lisbeth Jørgensen
 • Professionel kontakt med den psykotiske patient
  Merete Nordentoft
 • Professionel kontakt med patienter med smerter
  Eva Gall
 • Professionel kontakt med patienter i retspsykiatrien
  Susanne Bengtson og Torben Østergaard Christensen
 • Professionel kontakt med den ældre demente
  Margit Schrøder

Praktiske oplysninger

Forlag: Hans Reitzels Forlag
Udgivelsesår: 2013 
Sider: 256
Sprog: Dansk
ISBN: 9788741255972 (Bog) 


Tilværelses-psykologi
Et godt nok greb om tilværelsen
Preben Bertelsen

Tilværelsespsykologi handler om den fundamentale opgave, alle mennesker står overfor: at oprette, opretholde og udvikle både egen og en fælles tilværelse.

Mennesker er forskellige og trives i forskellige tilværelsesformer. Men bogens grundtanke er, at der er noget almenmenneskeligt og fælles i enhver god nok tilværelse.

Tilsvarende er der nogle grundlæggende almene og fælles tilværelseskompetencer, hvormed man opretter, vedligeholder og udvikler tilværelsen - for sig selv, blandt andre og sammen med andre.

Bogens første del giver en introduktion til tilværelsespsykologien.

Anden del er praksisorienteret og viser, hvordan tilværelsespsykologiske samtaler og øvelsesforløb kan udvikle og danne tilværelseskompetencerne.

Bogens tredje del giver den teoretiske og empiriske baggrund for tilværelseskompetencerne og forbinder disse med centrale teorier inden for psykologien. Endelig diskuterer bogens fjerde del den tilværelsespsykologiske tilgang til psykiske forstyrrelser, diagnoser og stigmatisering.

Læs mere om tilværelsespsykologi her: http://pure.au.dk/portal/da/publications/tilvaerelsespsykologi(2df7e07c-71bc-45ff-b334-ab38e10c3d00).html

Du kan købe bogen her


Integrativ Gestalt Praksis
Mikael Sonne og Jan Tønnesvang

Integrativ Gestalt Praksis (IGP) viser en ny vej til at arbejde med kompleksitet og helhed i menneskers liv, hvor åbenhed og systematik går hånd i hånd frem for at udelukke hinanden. I en tid, hvor specialiseringer står i kø for at fokusere på afgrænsede sider af menneskers livsforvaltning, giver IGP et nyt grundlag for at sammentænke sådanne specialiseringer, samtidig med at det giver en række specifikke metoder til at arbejde med menneskers livsudfordringer.

Bogen viser, hvordan IGP – med afsæt i en systematisk feltforståelse og et helhedsbegreb om mennesket – inkluderer de mest fundamentale grundprincipper fra gestalttilgangen i en integrativ begrebsramme, som muliggør dialog med andre former for teoretisk, empirisk og praktisk vidensudvikling om menneskelige livsprocesser.

IGP er som grundlæggende forståelses- og arbejdsmodel nem at tilegne sig og anvendelig i mange forskellige kontekster, fx inden for terapi, organisationsarbejde, coaching og pædagogik.

Bogens forfattere er psykologer og har gennem de senere år udviklet og afholdt kurser i IGP. De arbejder begge praktisk og teoretisk med IGP – Mikael Sonne, Aarhus Gestalt Institut, bl.a. i forbindelse med lederudvikling og videreuddannelse for psykologer; Jan Tønnesvang som professor på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Køb bogen her


Barn i senmoderniteten
BARNDOMSPSYKOLOGISKE PERSPEKTIVER

Dion Sommer

«Det mest konstante ved vår tidsepoke, er forandring». Dette mottoet gjelder også våre verdier vedrørende barn. Deres oppdragelse og læring i både familie og daginstitusjon skal nå realiseres i en ny virkelighet. Barnet bør nå både «sees og høres» som et unikt vesen som opplever og forstår på sin egen måte. Det ligger i tiden at både foreldre og pedagoger skal kunne leve seg inn i og forstå barnets egen oppfatning av sin verden – dvs. ta et barneperspektiv. Men hva er barneperspektiv, og hva er det ikke? Hvilke nyere faglige oppfatninger kan best forklare barneperspektivet?

Verdier kommer også til uttrykk i senmodernitetens likhetsorientering og hensynet til barnet. Oppdragelsen i en ny virkelighet: Betyr det at oppdragelsen nå er på retur eller kort og godt avlyst? Hvilke oppdragelsesstiler benytter foreldre i dag? Er nåtidens fedre involvert i og reelt sammen med sine barn? Hvor utbredt er farsinvolvering egentlig i dag? Pedagogikken i en ny virkelighet: Hva betyr senmodernitetens refleksivitet for barns læring, og hvilke læringsstiler benytter barn seg av? Hvilke grunnleggende lærings- og utviklingssyn kan bære en senmoderne pedagogikk?

Boken vil gi en rekke forslag til dette ved å besvare disse viktige spørsmålene og en lang rekke andre. Dermed bidrar boken til en utvidet forståelse av barns nye senmoderne virkelighet.

Dion Sommer er professor i utviklingspsykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Danmark. Han er forfatter av atskillige publikasjoner, utgitt på en rekke språk, om tidens barndom, familie samt ny utviklingspsykologi. Han er også en hyppig foreleser på internasjonale konferanser, med forskningsformidling og foredragsvirksomhet i både inn- og utland.

Fakbokforlaget, Norge. August 2012.

Læs mere på http://fagbokforlaget.no/ (søg på Dion Sommer i søgefeltet)


Psykologisk ilt
Jan Tønnesvang & Maria S. Ovesen (red.)

'Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde' handler om at bygge bro mellem teori og praksis. Bogen tager afsæt i den integrative selvpsykologi, der beskæftiger sig med menneskers grundmotivation, kvalificerede selvbestemmelse og behov for psykologisk ilt i dannelsen af en meningsfuld tilværelse.  Der er tale om en grundlagsteori, som er åben for den form for videreudvikling, der er nødvendig, hvis den skal blive et værktøj, som praktikeren meningsfuldt kan tage ejerskab over og forene med sine erfaringer og sin professionalitet – i netop den særlige sammenhæng, som praktikeren arbejder i.

Bogen er skrevet af deltagere i Netværket for Integrativ Vitaliseringspædagogik, Intervention og Dannelse (psy.au.dk/jt/nivid). Den giver en fyldig introduktion til den teoretiske tænkning og de teoretiske modeller i den integrative selvpsykologi og viser dernæst i 12 kapitler, hvordan teorien på forskellige måder kan omsættes i udvikling af praksis – inden for psykologi, pædagogik, undervisning, integration, socialpsykiatri, livssamtale, skoleudvikling og ledelse.

For den pædagogiske og organisatoriske udvikling forsøger bidragsyderne at vise en ny vej, der lægger op til at finde  fællesnævneren i teoretisk grundlagstænkning frem for at finde den i procedurer, der skal regulere praktikeres adfærd. Og med den brede vifte af bidrag inviteres professionelle praktikere til selv at blive aktører i skabelsen af deres egen, teoretisk funderede praksis.

Pris 349,00

Læs mere her


Personlighedens positioner
Angst og grænseløshed i person og kultur
Af Henrik Høgh-Olesen
E-bog

Hvem er vi mennesker? Hvordan adskiller vi os fra andre skabninger? Hvordan er vi blevet til dem, vi er? Og hvad er fælles for os på tværs af tid og sted?

Henrik Høgh-Olesen giver læseren en psykologisk forståelse af de ting, vi mennesker bare gør uden at tænke nærmere over det – de ting vi gør, fordi det simpelthen er naturligt for os. Han ser endvidere på, hvorfor nogle er stimulations lystne og hele tiden kaster sig ud i nye grænseoverskridelser, mens andre søger sikkerhed, tryghed og kontinuitet.

Bogen henvender sig til alle med interesse for psykologi, eksistens og det senmoderne Vesten.

Henrik Høgh-Olesen er professor i social- og personlighedspsykologi og leder af Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

E-bog
Kr. 198 inkl. moms (vejl.)
ISBN: 978 87 7706 829 4

Køb E-bogen hos din online-boghandler eller direkte på www.dpf.dk.


Deltagerobservation
- En metode til undersøgelse af psykologiske fænomener

Isbn: 9788741254722
Udgivelsesår: 2012
Udgave: 1
Sider: 256

Pris: Kr. 300,00

Denne grundbog retter opmærksomheden mod en overset kvalitativ metode inden for psykologien. Ved at udføre deltagerobservation bliver det muligt at lave nuancerede og detaljerige beskrivelser af psykologiske fænomener, eftersom disse fænomener undersøges som en del af den kontekst, de udfolder sig i. Data indsamles dels gennem deltagelse i aktiviteter og dels gennem observation, idet forskeren registrerer, hvad andre foretager sig - enten uden at gribe ind eller ved at deltage aktivt som en del af gruppen. Forskeren deltager med egen krop i en given praksis og oplever denne praksis på egen krop.
 
Med udgangspunkt i den enkelte bidragsyders konkrete projekt fokuserer hvert kapitel på en central problemstilling ved brugen af deltagerobservation. Bogen omfatter alle metodens væsentligste tematikker og centrale spørgsmål er bl.a.: Hvordan tilrettelægger man et projekt, hvor man bruger deltagerobservation som metode? Hvilke styrker og problemer er der i anvendelsen af deltagerobservation? Hvordan analyserer og fortolker man data? Er data fra deltagerobservation valide?

Bogen henvender sig både til aktive forskere og til studerende inden for de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder. Den vil kunne indgå i undervisningen på universiteter, University Colleges og andre læreanstalter.

Bogens bidragsydere er: Martin Pedersen, Jacob Klitmøller og Klaus Nielsen, James Spradley, Charlotte Jonasson, Lisbeth Grønborg, Thomas Szulevicz, Svend Brinkmann, Lene Tanggaard, Søren Kristiansen, Dorte Kousholt og Charlotte Højholt, Mariane Hedegaard, Carsten Rene Jørgensen og Peter Musaeus.

Læs mere her


Dion Sommer

Description
A Childhood Psychology is a truly unique contribution to the field of childhood psychology. By interrogating the key questions lying at the heart of this rapidly changing field, it provides fresh and bold insights that are accompanied by original analysis and an interdisciplinary approach.

Packed with new developments and delivered with clarity, the book challenges our assumptions about childhood in modern society, scrutinizes contemporary trends in international research, and outlines controversial challenges to traditional paradigms. Sommer's valuable insights into developmental and childhood psychology will be of particular interest to students and researchers of psychology, anthropology, cultural studies and sociology.

Reviews
'Dion Sommer does a great service by localizing children's development and socialization in our rapidly changing times. From a Scandinavian outlook on the world early in the 21st century, the author provides a highly refreshing account. New stimulating conceptual understandings and interdisciplinary research is presented in order to explain young children's 'new realities'. It is a highly well-timed reflective contextual approach proposing a paradigm shift.' – Professor Michael Cole, University of California, San Diego, USA

 Contents

 • Introduction: Why and How a Childhood Psychology
 • A Childhood Psychology - A Paradigm Shift
 • A Changing Young Childhood - Beliefs Provoked and Theory Challenged
 • Young Children's Culture Acquisition - Competencies and Learning
 • Parenting I - Emergent Themes and Trends
 • Parenting II - Emergent Father Involvement?
 • Early Emergence of the Self - Socioaffective Competencies
 • A Childhood Psychology - Conclusions and Future Perspectives

Authors
DION SOMMER is Professor of Developmental Psychology, Department of Psychology and Behavioural Sciences, at the University of Aarhus, Denmark.

Link to publisher Palgrave Macmillian
www.palgrave.com