Forskningsprojekt

Velkommen

Her kan du læse om forskningsprojektet: SorgSkalaStudiet – udvikling og evaluering af redskaber til at identificere efterladte med forlænget sorglidelse.

Baggrund

Tabet af en nærtstående er for de fleste en svær og livsomvæltende oplevelse. Tabet udløser typisk en periode med sorg, men de fleste efterladte oplever dog, at det med tiden bliver lettere at håndtere tabet.

En mindre andel af efterladte oplever, at sorgen fortsætter med at være meget belastende i lang tid efter tabet. Det kan gøre det svært at trives og fungere i hverdagen, og disse efterladte har ofte brug for hjælp til at håndtere deres sorg.

I det internationale diagnosesystem (ICD-11) er diagnosen forlænget sorglidelse fornyeligt blevet tilføjet for at kunne identificere disse efterladte. Klinikere står dog uden pålidelige spørgeskemaer og interviews, der kan hjælpe dem med at identificere efterladte med forlænget sorglidelse. 

Hvad er formålet med projektet? 

I SorgSkalaStudiet vil vi udvikle og evaluere et spørgeskema og et struktureret klinisk interview med henblik på at kunne identificere efterladte med forlænget sorglidelse samt at identificere risikofaktorer for forlænget sorglidelse. Dette er helt afgørende for, at disse efterladte på sigt kan komme til at få den rette hjælp. 

Hvem kan deltage?

For at kunne opnå dette mål har vi brug for hjælp fra de sande eksperter, nemlig jer der har oplevet sorgen på egen krop.

Hvis der er gået mere end seks måneder siden dit tab, og hvis du stadig oplever at tabet fylder meget, og at sorgen kan stå i vejen for din trivsel, håber vi meget på din deltagelse. Det kan eksempelvis være, hvis du oplever nogle af symptomerne på forlænget sorglidelse beskrevet i boksen nedenfor.

Symptomer på forlænget sorglidelse

Forlænget sorglidelse er kendetegnet ved en række symptomer som er smertefulde og som adskiller sig fra naturlige sorgprocesser.

Det er blandt andet symptomer såsom:

 • Vedvarende og gennemtrængende sorgreaktion karakteriseret ved vedvarende længsel eller optagethed af den, man har mistet, oplevet i mere end 6 måneder efter tabet
 • Stærke og intense oplevelser af skyld, tristhed og/eller bedrøvelse
 • Svært ved at begribe og acceptere tabet
 • Hyppig bebrejdelse af sig selv eller andre for tabet
 • Oplevelser af ikke at kunne glæde sig eller opleve positive følelser
 • Svært ved at mærke lige så mange følelser, som man plejede at gøre inden tabet
 • Følelser af at have mistet en vigtig del af sig selv
 • Hyppig oplevelse af vrede
 • Svært ved at engagere sig i sociale og andre aktiviteter
 • Nedgang i vigtige funktionsområder (f.eks. personlige, sociale, uddannelses- eller beskæftigelsesmæssige og andre vigtige områder)

Hvad indebærer deltagelse i projektet?

 • Besvarelse af et spørgeskema
 • Deltage i et struktureret klinisk interview

De fleste vil skulle besvare spørgeskema og blive interviewet ved at møde fysisk op på Aarhus Universitet.

Alternativt kan du besvare spørgeskema og blive interviewet online over nettet, hvis du eksempelvis har langt til universitetet eller af hensyn til COVID-19 situationen.

Onlinedeltagelse vil forgå via Zoom - et softwareprogram, som lever op til den gældende datasikkerhedslovgivning. Læs mere i guide til brug af Zoom.
 
Interviewene bliver udført af psykologer og psykologistuderende i slutningen af deres uddannelse. Du kan læse mere om projektmedarbejderne under om forskningsgruppen.

Hvis du er interesseret i at deltage, så gå til Hvis du ønsker at deltage i projektet