SorgSkalaStudiet

Velkommen

Her kan du læse om forskningsprojektet: SorgSkalaStudiet – udvikling og evaluering af redskaber til at identificere efterladte med forlænget sorglidelse.

Baggrund

Tabet af en nærtstående er for de fleste en svær og livsomvæltende oplevelse. Tabet udløser typisk en periode med sorg, men de fleste efterladte oplever dog, at det med tiden bliver lettere at håndtere tabet.

En mindre andel af efterladte oplever, at sorgen fortsætter med at være meget belastende i lang tid efter tabet. Det kan gøre det svært at trives og fungere i hverdagen, og disse efterladte har ofte brug for hjælp til at håndtere deres sorg.

I det internationale diagnosesystem (ICD-11) er diagnosen forlænget sorglidelse fornyeligt blevet tilføjet for at kunne identificere disse efterladte. Klinikere står dog uden pålidelige spørgeskemaer og interviews, der kan hjælpe dem med at identificere efterladte med forlænget sorglidelse. 

Hvad er formålet med projektet? 

I SorgSkalaStudiet vil vi udvikle og evaluere et spørgeskema og et struktureret klinisk interview med henblik på at kunne identificere efterladte med forlænget sorglidelse samt at kunne identificere risikofaktorer for forlænget sorglidelse. Dette er helt afgørende for, at disse efterladte på sigt kan komme til at få den rette hjælp. 

Gå til information om projektet for at læse mere om forskningsprojektet.