SorgSkalaStudiet

Velkommen

Her kan du læse om forskningsprojektet: SorgSkalaStudiet – udvikling og evaluering af redskaber til at identificere efterladte med forlænget sorglidelse.

Baggrund

Tabet af en nærtstående er for de fleste en svær og livsomvæltende oplevelse. Tabet udløser typisk en periode med sorg, men de fleste efterladte oplever dog, at det med tiden bliver lettere at håndtere tabet.

En mindre andel af efterladte oplever, at sorgen fortsætter med at være meget belastende i lang tid efter tabet. Det kan gøre det svært at trives og fungere i hverdagen, og disse efterladte har ofte brug for hjælp til at håndtere deres sorg.

I det internationale diagnosesystem (ICD-11) er diagnosen forlænget sorglidelse fornyeligt blevet tilføjet for at kunne identificere disse efterladte. Klinikere står dog uden pålidelige spørgeskemaer og interviews, der kan hjælpe dem med at identificere efterladte med forlænget sorglidelse. 

Hvad er formålet med projektet? 

I SorgSkalaStudiet vil vi udvikle og evaluere et spørgeskema og et struktureret klinisk interview med henblik på at kunne identificere efterladte med forlænget sorglidelse samt at identificere risikofaktorer for forlænget sorglidelse. Dette er helt afgørende for, at disse efterladte på sigt kan komme til at få den rette hjælp. 

Hvem kan deltage?

For at kunne opnå dette mål har vi brug for hjælp fra de sande eksperter, nemlig jer der har oplevet sorgen på egen krop.

Hvis du er over 18 år, og det er mere end seks måneder siden dit tab, håber vi meget på din deltagelse. Vi søger deltagere, som oplever, at sorgen fylder. Det kan være at sorgen fylder så meget, at det påvirker din trivsel, men dette er ikke et krav.

Hvad indebærer deltagelse i projektet?

  • Besvarelse af et spørgeskema
  • Deltage i et struktureret klinisk interview

De fleste vil skulle besvare spørgeskema og blive interviewet ved at møde fysisk op på Aarhus Universitet.

Alternativt kan du besvare spørgeskema og blive interviewet online over nettet, hvis du eksempelvis har langt til universitetet eller af hensyn til COVID-19 situationen.

Onlinedeltagelse vil forgå via Zoom - et softwareprogram, som lever op til den gældende datasikkerhedslovgivning. Læs mere i guide til brug af Zoom.
 
Interviewene bliver udført af psykologer og psykologistuderende i slutningen af deres uddannelse. Du kan læse mere om projektmedarbejderne under om forskningsgruppen.

Hvis du er interesseret i at deltage, så gå til Hvis du ønsker at deltage i projektet .