Sådan oplever jeg sorgen: En undersøgelse af sorgprocesser.


Velkommen

Her kan du læse om forskningsprojektet: Sådan oplever jeg sorgen: En undersøgelse af sorgprocesser.

Baggrund

Hvert år mister tusinde af danskere en nærtstående person på grund af et dødsfald. I dag er forståelsen af den efterfølgende sorg ofte baseret på to-proces-modellen. Modellen beskriver sorg som en dynamisk proces, hvor den efterladte skifter mellem tabsorienterede og reetablerende processer. Det, at personen skifter mellem de to processer, betyder, at der er en slags indbygget dosering af sorgen – dvs. en måde hvorpå man konfronterer sorgen, så den er til at bære.  To-proces-modellen er en anerkendt sorgforståelsesmodel, men der mangler undersøgelser, der viser, at modellen indfanger sorgprocessen, sådan som den faktisk opleves af efterladte. Det ønsker vi at undersøge i dette forskningsprojekt.

Projektets formål

Projektet består af følgende to indsatser.

  1. Den første indsats gik ud på at etablere en arbejdsgruppe, bestående af voksne efterladte, klinikere og forskere, der sammen skulle udvikle en spørgeskemaundersøgelse og en metode til at undersøge sorgprocesser hos voksne. Det vil sige; sorgprocessen som den opleves her-og-nu. Denne indsats er afsluttet og fandt sted i 2022.
  2. I den anden indsats anvendes spørgeskemaet og metoden, som blev udviklet af arbejdsgruppen i den første indsats. Formålet er at undersøge, hvordan sorgprocesser opleves af efterladte, og om to-proces-modellen indfanger denne oplevelse. Vi forventer at rekruttere ca. 50 voksne efterladte til denne del af projektet. Indsatsen finder sted fra foråret 2023 til slutningen af året 2024.

Hvem kan deltage i spørgeskemaundersøgelsen?

Vi har brug for voksne efterladte i alderen 18 år og ældre, der har mistet en nærtstående person (f.eks. partner, barn, søskende, forælder, nær ven) inden for de senest 3 måneder. Mulige deltagere skal desuden have mod på og lyst til at dele, hvordan de oplever sorgen over tid.

Hvad indebærer deltagelsen?

For at kunne forstå, hvordan sorg opleves og ændrer sig, er det vigtig at starte undersøgelsen forholdsvis tidligt efter tabet, og dernæst følge processen over tid. Derfor vil deltagerne i undersøgelsen blive bedt om at besvare spørgsmål cirka 3, 7, 13, 20, og 25 måneder efter tabet.

Da oplevelser af sorg kan ændre sig hurtigt – nogle gange fra time til time, og det blandt andet er  den ændring, vi gerne vil indfange, er det nødvendigt at spørge flere dage i træk ved hver tidsperiode. Deltagerne vil derfor modtage et spørgeskema syv dage i træk.

Ugens første skema vil tage cirka 45 min. at besvare, mens resten vil tage cirka 15 min at besvare.

Selv om vi håber, at alle syv skemaer bliver besvaret, er vi klar over, at det kan være krævende at skulle besvare så mange skemaer.  Derfor får deltagerne mulighed for at skippe to dage (dog ikke den første dag) i løbet af hver uge, hvis der er behov for det.

Deltagerne vil modtage skemaerne elektronisk, dvs. de vil få en SMS med et link til et elektronisk spørgeskema.  Det er muligt at udfylde skemaet på en telefon (smartphone), computer eller tablet.

Deltagernes svar vil være anonyme og vil blive opbevaret fortroligt.

Hvad får du ud af at deltage?

Ved at dele dine personlige erfaringer med sorg bidrager du til at skabe en større forståelse af sorgprocessen over tid forbundet med at have mistet en nærtstående person. Når vi (dvs. fagprofessionelle på sorgfeltet) bliver klogere på, hvordan et naturligt sorgforløb opleves, bliver vi også bedre til at formidle viden om sorg til efterladte og professionelle, hvilket kan bruges til at udvikle tilgængelige sorgstøttetilbud.

Vi vil også kunne dele den viden, der kommer ud af projektet direkte med pårørende til alvorligt  syge og med personer, som mister. Det vil give nyligt efterladte adgang til information om, hvad de kan forvente i deres sorgforløb og hvordan de selv efter et svært tab kan udvikle sig personligt. Dertil kan deltagelse hjælpe efterladte med at finde fodfæste i et nyt liv uden den afdøde.

Som en tak for din deltagelse, vil du modtage et gavekort på 100 kr. for hver tidsperiode, hvor du udfylder mindst fem af de syv spørgeskemaer. Du kan udløse gavekortet, når du modtager det, eller vente til du har et større samlet beløb. Vi bruger GoGift.

Du vil desuden blive inviteret til at deltage i tilbagevendende informationsmøder, hvor Enhed for Sorgforskning ved Aarhus Universitet fortæller om resultaterne og den seneste viden udviklet ifm. enhedens forskningsprojekter.

Hvordan henvender man sig?

Hvis du kunne være interesseret i at deltage eller gerne vil høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte os pr. telefon + 45 22 46 59 32 eller på mail procesprojekt@psy.au.dk.

Hvor kan jeg læse mere om forskningsprojektets resultater?

Projektets videnskabelige fund forventes at blive publiceret løbende, med start i midt 2023. Når de videnskabelige publikationer er færdige og offentliggjorte, vil du kunne finde links til publikationerne her på Enhed for Sorgforsknings hjemmeside.