Sådan oplever jeg sorgen: En undersøgelse af sorgprocesser.


Velkommen

Her kan du læse om forskningsprojektet: Sådan oplever jeg sorgen: En undersøgelse af sorgprocesser.

Baggrund

Hvert år mister tusinde af danskere en nærtstående person på grund af et dødsfald. I dag er forståelsen af den efterfølgende sorg ofte baseret på to-proces-modellen. Modellen beskriver sorg som en dynamisk proces, hvor den efterladte skifter mellem tabsorienterede og reetablerende processer. Det, at personen skifter mellem de to processer, betyder, at der er en slags indbygget dosering af sorgen – dvs. en måde hvorpå man konfronterer sorgen, så den er til at bære.  To-proces-modellen er en anerkendt sorgforståelsesmodel, men der mangler undersøgelser, der viser, at modellen indfanger sorgprocessen, sådan som den faktisk opleves af efterladte. Det ønsker vi at undersøge i dette forskningsprojekt.

Projektets formål

Projektet består af to indsatser.

  1. Den første går ud på at etablere en arbejdsgruppe, bestående af voksne efterladte, klinikere og forskere. Formålet er, at de sammen skal udvikle en spørgeskemaundersøgelse, der kan anvendes som metode til at undersøge sorgprocesser os voksne, som de opleves her-og-nu. Denne indsats finder sted i foråret 2022, og vi er i gang med rekruttering til arbejdsgruppen.
  2. I den anden indsats anvender vi metoden, som er udviklet i den første indsats, til at undersøge, hvordan sorgprocesser opleves af efterladte, og om to-proces-modellen indfanger deres oplevelse. Vi forventer at rekruttere ca. 50 voksne efterladte til spørgeskemaundersøgelsen.  Denne indsats finder sted fra efteråret 2022 til slutningen af året 2023.

Hvem kan deltage i arbejdsgruppen?

Vi har brug for voksne efterladte (i alderen 28 år og ældre), der har mistet en nærtstående person (f.eks. partner, barn, søskende, forælder, nær ven). Tabet skal ligge omkring 1 års tid eller længere tilbage. Deltagerne skal være i kontakt med sorgen men også opleve, at de har det okay og generelt trives i hverdagen.  Desuden er det vigtigt, at deltagerne har mod på og lyst til at tale om og dele egne sorgoplevelse med de andre i arbejdsgruppen.

Der er tavshedspligt i gruppen.  Det vil sige, at personligt information, som måtte blive delt i gruppen, ikke drøftes uden for gruppen på en måde, hvor det kan føres tilbage til en specifik person.

Vi ønsker at sammensætte en bred arbejdsgruppe, hvad angår deltagerens karakteristika.  Dvs. vi vil gerne have både mandlige og kvindelige deltagere. Vi vil gerne have efterladte, som har mistet under forskellige omstændigheder (f.eks. til længerevarende sygdom eller pludseligt). Og hvor forskellige relationer til den afdøde er repræsenteret (f.eks. ægtefælde, barn, forælder).  Det vil betyde, at der vil ske en udvælgelse blandt dem der melder sig som interesserede i at deltage, med henblik på at opnå en alsidig sammensætning af deltagere i arbejdsgruppen. 

Hvad indebærer deltagelsen?

Arbejdsgruppen mødes 9 gange af 3 timers varighed fra 3. marts til og med 5. maj 2022.

Derudover mødes arbejdsgruppen 1-2 gange i efteråret 2022, og endelig 1 gang i foråret 2024 ved projektets afslutning.

Vi mødes i København, om torsdagen fra kl. 14-17.

Hvad får du ud af at deltage?

Deltagerne bidrager med deres personlige erfaringer med sorg til udviklingen af en metode til at undersøge efterladtes sorgprocesser.

Som tak for deres tid, vil de også modtage et gavekort efter hvert gruppemøde (beløbet er skattepligtigt).

Hvordan henvender man sig?

Hvis du kunne være interesseret i at deltage eller gerne vil høre mere om projektet, er du vedkommende kontakte os pr. telefon + 45 22 46 59 32 eller på mail procesprojekt@psy.au.dk.

Hvor kan jeg læse mere om forskningsprojektets resultater?

Deltagere rekrutteres aktuelt og frem til foråret 2022 til arbejdsgruppen.  Rekruttering til indsats nr. 2 vil finde sted i efteråret 2022 frem til foråret 2023.  Projektets videnskabelige fund forventes at blive publiceret i løbet af år 2024. Når de videnskabelige publikationer er færdige og offentliggjorte, vil du kunne finde links til publikationerne her på Enhed for sorgforsknings hjemmeside.