Sådan oplever jeg sorgen: En undersøgelse af sorgprocesser.


Velkommen

Her kan du læse om forskningsprojektet: Sådan oplever jeg sorgen: En undersøgelse af sorgprocesser.

Baggrund

Hvert år mister tusinde af danskere en nærtstående person på grund af et dødsfald. I dag er forståelsen af den efterfølgende sorg ofte baseret på to-proces-modellen. Modellen beskriver sorg som en dynamisk proces, hvor den efterladte skifter mellem tabsorienterede og reetablerende processer. Det, at personen skifter mellem de to processer, betyder, at der er en slags indbygget dosering af sorgen – dvs. en måde hvorpå man konfronterer sorgen, så den er til at bære.  To-proces-modellen er en anerkendt sorgforståelsesmodel, men der mangler undersøgelser, der viser, at modellen indfanger sorgprocessen, sådan som den faktisk opleves af efterladte. Det ønsker vi at undersøge i dette forskningsprojekt.

Projektets formål

Projektet består af følgende to indsatser.

  1. Den første indsats gik ud på at etablere en arbejdsgruppe, bestående af voksne efterladte, klinikere og forskere, der sammen skulle udvikle en spørgeskemaundersøgelse og en metode til at undersøge sorgprocesser hos voksne. Det vil sige; sorgprocessen som den opleves her-og-nu. Denne indsats er afsluttet og fandt sted i 2022.
  2. I den anden indsats anvendes spørgeskemaet og metoden, som blev udviklet af arbejdsgruppen i den første indsats. Formålet er at undersøge, hvordan sorgprocesser opleves af efterladte, og om to-proces-modellen indfanger denne oplevelse. Vi forventer at rekruttere ca. 50 voksne efterladte til denne del af projektet. Indsatsen finder sted fra foråret 2023 til slutningen af året 2024.

Hvordan henvender man sig?

Hvis du gerne vil høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte os på mail procesprojekt@psy.au.dk.

Hvor kan jeg læse mere om forskningsprojektets resultater?

Projektets videnskabelige fund forventes at blive publiceret løbende, med start i midt 2023. Når de videnskabelige publikationer er færdige og offentliggjorte, vil du kunne finde links til publikationerne her på Enhed for Sorgforsknings hjemmeside.