Specialistuddannelsen og Certificering

IBCT supplerende undervisning og supervision målrettet specialistuddannelsen

I forlængelse af den virtuelle undervisning i IBCT, udbydes 10 timers supplerende kursus med fysisk fremmøde i Aarhus udbudt af Psykologspecialist og ejer af Psykologcenter Aarhus Jeppe Budde, samt Astrid Bjørn Leth-Nissen, PhD. Kurset afholdes over 2 dage og har fokus på at støtte implementeringen af metoden i psykologisk praksis i DK.

De to kursusdage er:

Torsdag 22. februar 2024   10 - 17

Fredag 23. februar 2024    08 – 12

Formål

Formålet med kursusdagene er at styrke deltagernes metodesikkerhed og hjælpe med at få IBCT tilpasset til egen praksis. Der vil være fokus på træning af metoden gennem øvelse og rollespil ud fra casemateriale.

Desuden vil der være oplæg omkring følgende emner:

 • Par med eskalerede konflikter og/eller vold
 • Parterapi i forbindelse med familiebehandling

Praktisk information

Undervisningen på de supplerende dage tilrettelægges med udgangspunkt i Zoom workshoppen,  hvorfor deltagelse i denne forudsættes. Sammen med Zoom workshoppen forventes kursusdagene godkendt til DP’s specialistuddannelse med 30 timer i alt. Af denne grund optages kun 25 % deltager med anden faglig baggrund end psykologer.

Godkendt til specialistuddannelse(r) Emneområde: Merit:
Specialist i Psykoterapi med voksne 12.4.4.2.3 Anden teoretisk referenceramme (30 timer) Kognitiv/adfærdsterapeutisk 30 timer
Specialist i Sundhedspsykologi med voksne 11.4.4.2.2. Teori og Intervention i det kliniske arbejde (90 timer) Uddannelse retning Voksne 30 timer
Specialist i Gerontopsykologi 16.4.4.2.2.3. Psykoterapeutiske metoder, specifikt rettet mod ældre klienter/grupper (24 timer) A 24 timer
 • Prisen for de to supplerende dage er kr. 3.200, hvilet inkluderer kaffe/te samt frokost på dag 1.
 • Deltagerantal er minimum 6 maksimalt 18 personer.

Forhåndsinteresse angives ved tilmelding til zoom workshoppen. Endelig tilmelding og betaling foregår direkte til Jeppe Budde, som også kan svare på spørgsmål vedrørende de supplerende kursusdage. For kontaktoplysninger se øverst på siden til højre. 


Certificering

I forlængelse af kurset i IBCT er der mulighed for at opnå certificering som IBCT-terapeut, såfremt man har deltaget med minimum 90% fremmøde i de 20 timer.

I løbet af certificeringsforløbet afleveres 20 timers lydoptagelser fra parterapisessioner med mindst to forskellige par. Heraf skal mindst 8 sessioner være fra assessment-fasen og mindst 4 fra treatment-fasen.

Opstart af certificeringsforløb – 2 sessioner:

Terapeut skal indsende

 • Video eller lydoptagelse af indledende samtale med nyt par
 • Video eller lydoptagelser af de individuelle samtaler
 • Skriftligt udkast til DEEP

Herefter afholdes supervisionssession hvor ovenstående gennemgås

Efter DEEP-tilbagemeldingen til parret indsendes optagelse af denne

Herefter afholdes anden supervisionssession hvor terapeuten modtager feedback på DEEP og laver behandlingsplan

Pris for opstart dkr 7000

Træningsforløb – minimum 8 sessioner:

Deltagelse i minimum 8 supervisioner hvor terapeuten

 • udarbejder præsentation af par og supervisionsfokus
 • udvælger 10 – 15 min til fælles gennemlytning i supervisionen

Disse sessioner kan enten foregå som individuelle supervisioner online eller med fysisk fremmøde i Aarhus, fx som del af åbne IBCT-supervisionsdage i Aarhus.

Pris dkr 1500 pr. gang

Afsluttende certificering – 1 session:

 • Terapeut dokumenterer samlet min 20 timers lydoptagelse med mindst to par
 • Terapeut indsender udvalgt video eller lydoptagelse af en behandlings-samtale med et par
 • Terapeut indsender optagelse af assessment-samtaler med et par (som ikke indgik i opstart)
 • Indsender beskrivelse af forløbet, præsentation af parret, DEEP samt resume af sessioner
 • Supervisor laver evaluering på baggrund af lydoptagelse samt indsendte beskrivelser
 • Certificeringen afsluttes med en session hvor Terapeuten får tilbagemelding og evaluering med udgangspunkt i IBCT ‘Fidelity and Competence’ vurderingsskalaen

Pris for afsluttende certificering dkr 5000

Samlet pris for certificeringen dkr 24.000, ved samlet betaling forud for opstart er prisen i alt dkr 21.600.

Opstartssessionerne varetages af enten Tea Trillingsgaard eller Jeppe Budde.

Træningssupervisionerne varetages af Jeppe Budde.

Den afsluttende certificering varetages af Tea Trillingsgaard.

Forhåndsinteresse angives ved tilmelding til zoom-workshoppen. Herefter vil du modtage mere information om certificeringen og hvordan man tilmelder sig.