Hvad er IBCT?

IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy) er en relativt ny tilgang til parterapi, som har sine rødder i adfærdsterapien, men som har integreret begrebet om accept som et mål for terapien – i tillæg til målet om adfærdsændring. Metoden er grundlagt af Andrew Christensen, klinisk psykolog og professor på University of California at Los Angeles (UCLA) og Neil Jacobson (mens han levede).

I IBCT arbejder terapeuten med to virkemidler; på den ene side anvendes interventioner, der fremmer følelsesmæssig intimitet, gensidig forståelse og accept af indbyrdes forskelligheder og på den anden side anvendes mere adfærdsorienterede strategier til fremme positiv adfærd og reducere uhensigtsmæssige mønstre i parrets kommunikation og konflikter.

De fire faser i IBCT

  1. Assessment-fasen: I assessment-fasen hjælper terapeuten parret til at formulere et eller to fælles problemer og en plan for behandling ved hjælp af en såkaldt DEEP-analyse. D-E-E-P er et akronym of beskrive hvordan parrets problem har rod i forskelligheder, emotionelle sårbarheder, eksterne stressorer og tilbagevendende samspilsmønstre.
  2. Feedback-fasen: Gennem denne fase deler terapeuten DEEP formuleringen med parret, giver et overblik over indholdet i et forløb med aktiv behandling og sikrer et forpligtende engagement fra begge parter i det fortsatte forløb.
  3. Aktiv behandling: I behandlingsforløbet arbejder terapeuten med accept-interventioner målrettet forskelligheder og emotionelle sårbarheder og eksterne stressorer med forandringsstrategier målrettet parrets tilbagevendende samspilsmønstre og eksterne stressorer.
  4. Afslutnings-fasen: I denne fase planlægges sessionerne med længere mellemrum indtil parret føler sig rustet til at fortsætte på egen hånd. Denne fase ender med en afsluttende session som gennemgår DEEP formuleringen og den progression, som parret har opnået. Der fokuseres desuden på måder til at håndtere uundgåelig fejl og undgå tilbagefald.

Læringsmål

Med denne uddannelse vil du lære om og se demonstrationer af hvordan du anvender IBCT interventions metoder og teknikker i parterapi. Uddannelsen giver dig kompetence til at udrede og vurdere pars vanskeligheder, udvikle en DEEP case formulering, give feedback til par og arbejde i overensstemmelse med casefomuleringen igennem behandlingsfasen. Med en full training ticket vil du få mulighed for at træne alle disse færdigheder i en gruppe med tilknyttet supervision.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om IBCT og den empiriske baggrund for metoden, kan du besøge den officielle hjemmeside. Her kan du finde meget mere information om IBCT.

Hvis du ønsker et mere dybdegående overblik over metoden, anbefaler vi denne artikel:
Roddy, Nowlan, K. M., Doss, B. D., & Christensen, A. (2016). Integrative Behavioral Couple Therapy: Theoretical Background, Empirical Research, and Dissemination. Family Process55(3), 408–422. 

Vi anbefaler også:

  • Christensen, A. & Doss, B. D. (2017).  Integrative Behavioral Couple Therapy.  Current Opinion in Psychology, 13, 11-114. 
  • Christensen, A., Doss, B. D., and & Jacobson, N. S. (2020).  Integrative behavioral couple therapy:  A therapist’s guide to creating acceptance and change (2nd ed).  New York:  W. W. Norton.  This is a revision of Jacobson and Christensen (1998).  Acceptance and change in couple therapy.  New York: Norton.
  • Christensen, A., Doss, B. D., & Jacobson, N. S. (2014). Reconcilable differences (2nd ed.). New York: Guilford Press.  This is a revision of Christensen & Jacobson (2000). Reconcilable Differences. New York: Guilford.