Skriv artikel

Hvis du kunne tænke dig at skrive en artikel til STOF, skal du sende en mail til STOF’s redaktør på stof@crf.au.dk, hvor du beskriver din faglighed og det emne, du gerne vil skrive om.

Herefter aftaler du og redaktøren indhold, vinkel og form på artiklen samt deadline for, hvornår du skal have skrevet første udkast.

Efterfølgende skriver du dit udkast til artiklen og sender det til STOF’s redaktør, som vil læse og redigere det. Al redigering foregår i samarbejde med dig løbende over nogle uger, hvor artiklen sendes frem og tilbage mellem dig og redaktøren, indtil den er endeligt færdig og klar til publicering.

Vi glæder os til at samarbejde med dig, og vi giver her gode råd og vejledning til at hjælpe artiklen og skriveprocessen på vej.

Omfang

Din artikel må max. fylde 12.000 tegn (inkl. mellemrum) ekskl. referencer. Hold derudover gerne antallet af kilder/referencer på så få som muligt.

Skriv enkelt, klart og forståeligt

Husk:

  • STOF har en fagligt bred målgruppe af læsere, så mange læsere kender sandsynligvis ikke de fagudtryk, som du i dit specifikke fag og arbejde er vant til at benytte. Overvej derfor, om du kan bruge andre mere alment sproglige termer - eller forklar tydeligt det faglige begreb, hvis du finder det nødvendigt at anvende.  
  • ’Kill your darlings’: Vælg dit hovedbudskab/din hovedpointe i artiklen, som skal kunne siges i én linje (fx i overskriften), og sørg for, at hele artiklen har en tydelig og klar rød tråd, som understøtter formidlingen af det budskabet / den pointe. Dvs. at al viden og information, som ikke er relevant for læserne at vide for at forstå dette, behøver ikke komme med i artiklen.  

Overskrift og underrubrik

Udover en overskrift - som også kaldes en rubrik - skal alle artiklen have en underrubrik på max 330 tegn (inkl. mellemrum). De 330 tegn er inkluderet i artiklens max. 12.000 tegn. En underrubrik er en underoverskrift, der både opsummerer indholdet i artiklen samtidig med, at den fungerer som appetitvækker. Læs gerne andre nyere STOF-artikler for at blive inspireret.

Tegnsætning og korrektur

Vi bruger dobbelte anførselstegn (”…”) ved citater, slang og ironi.

Bogtitler, begreber, m.m. i artiklens tekst sættes i enkelte anførselstegn (’…’).

Alle artikler læses af vores faste korrekturlæser. Eventuelle ændringer laves kun med skribentens samarbejde og godkendelse.

Referencer og litteratur

Kildehenvisninger i teksten skrives ikke med navn, årstal eller andet, men kun med tal i parentes i kronologisk rækkefølge, som henviser til referencelisten, fx: xxxxx (1).

Hvis der er tale om kildehenvisning efter et citat, så henvises der med efternavn og årstal + tal i parentes, fx: Donovan 1845 (1).

Kilder skal på referencelisten nummereres med tal i parentes, fx:

(1) Donovan, M., On the physical and medicinal qualities of Indian hemp (Cannabis indica); with observations on the best mode of administration, and cases illustrative of its powers. Dublin Journal of Medical Science (1836-1845), 1845. 26(3): s. 368-402.

Oplysninger om dig til læserne

Når din artikel publiceres i STOF, bringes dit navn, din uddannelse og din profession samt et profilbillede af dig (i minimum 300 dpi og gerne med lys baggrund) ved artiklen. Medsend derfor gerne disse oplysninger samt velegnet billede.

Format

Send artiklen i word-format (og uden automatiske fod- & slutnoter)

Hvis du gerne vil have grafik, tabeller o.l. med i artiklen, skal det sendes på en separat jpg-fil. Skriv desuden gerne en note i teksten til, hvis det er vigtigt, hvor i teksten grafikken, tabellen, m.v. skal sættes ind.

Økonomi og skrivelyst

Arbejdet med at skrive en artikel til STOF bærer lønnen i sig selv, da bladets økonomi desværre ikke tillader honorering af artikler. Til gengæld får du ved at skrive en artikel til STOF muligheden for at formidle og publicere din faglige viden til en bred og engageret målgruppe af læsere – både i det trykte blad og på STOF’s hjemmeside.

God skrivelyst!