Skriv artikel

Hvis du kunne tænke dig at skrive en artikel til STOF, skal du sende os en mail på stof@crf.au.dk, hvor du beskriver din faglighed samt det emne, du gerne vil skrive om. Vi aftaler herefter indhold og form i artiklen sammen, og så skriver du artiklen, som du efterfølgende sender til os. Herefter læser vi artiklen igennem med henblik på forslag til eventuel redigering, som foretages i samarbejde med dig.

Vi glæder os til at samarbejde med dig, og vi giver her gode råd og vejledning til at hjælpe artiklen og skriveprocessen på vej.

 

Skriv enkelt, klart og forståeligt

Og husk at læserne med stor sandsynlighed måske ikke kender til de fagudtryk, som du i dit fag er vant til at benytte, så forklar eller uddyb gerne fagudtryk i teksten.   

 

Omfang

En tekst må max. være 12.000 tegn (inkl. mellemrum) ekskl. referencer. Hold dog gerne antallet af kilder/referencer på så få som muligt.

 

Format

Send tekster i word-format (og uden automatiske fod- & slutnoter)

Medsend gerne forslag til illustrationer & billedtekster samt faktabokse, links, ’læs mere her’ m.m. til din artikel.

Hvis du gerne vil have grafik, tabeller o.l. med i artiklen, skal det sendes på en separat fil. Skriv desuden gerne en note i teksten til, hvor du ønsker, at grafikken, tabellen, m.v. skal sættes ind.

 

Underrubrik

Hver artikel skal have en underrubrik på max 300 tegn (inkl. mellemrum). De 300 tegn er inkluderet i artiklens max. 12.000 tegn. En underrubrik er en underoverskrift, der uddyber indholdet - og artiklens fokus - i overskriften. Læs gerne andre nyere STOF-artikler for at blive inspireret.

 

Tegnsætning & korrektur

Vi bruger dobbelte anførselstegn (”…”) ved citater, slang og ironi.

Bogtitler, begreber, m.m. i artiklens tekst sættes i enkelte anførselstegn (’…’).

Alle artikler læses igennem af redaktøren samt af vores korrekturlæser. Eventuelle ændringer laves kun med skribentens samarbejde og godkendelse.

 

Kilder og litteratur:

Kildehenvisninger i teksten skrives ikke med navn, årstal eller andet, men kun med tal i parentes, som henviser til litteraturlisten, eksempelvis: xxxxx (1).

Hvis der er tale om kildehenvisning efter et citat, så henvises der med efternavn og årstal + tal i parentes, eksempelvis: Donovan 1845 (1).

Kilder skal på litteraturlisten nummereres med tal i parentes, så de står sådan her:

(1) Donovan, M., On the physical and medicinal qualities of Indian hemp (Cannabis indica); with observations on the best mode of administration, and cases illustrative of its powers. Dublin Journal of Medical Science (1836-1845), 1845. 26(3): s. 368-402.

 

Forfatteroplysninger

Ved alle artikler sætter vi navn, uddannelse, ansættelse og evt. andre relevante oplysninger på samt et profilbillede af artiklens forfatter (i minimum 300 dpi). Medsend derfor gerne disse oplysninger samt velegnet billede.

 

Økonomi & skrivelyst

Arbejdet med at skrive en artikel til STOF bærer lønnen i sig selv, da bladets økonomi desværre ikke tillader honorering af artikler. Til gengæld får du mulighed for at sætte din faglige viden i spil blandt mange engagerede STOF-læsere - både i det trykte blad og på STOFs hjemmeside.

 

God skrivelyst!