Nøgletal

Se nøgletal for Aarhus Universitet samt hovedområder og institutter.

Her kan du søge statistiske oplysninger for følgende områder:

• Studerende
• Ph.d.-studerende
• Personale og forskning
• Efter- og videreuddannelse
• Udvekslingsstuderende
• Økonomi
• Areal
• Statistik for hovedområderne
• 5-års oversigter
• Historiske tal