Ledelsen på Psykologisk Institut

Institutledelse

Jan Tønnesvang er institutleder på Psykologisk Institut.

Jan kommer fra Esbjerg, er uddannet fra Aarhus Universitet og blev færdig som psykolog i 1995. Han var ansat i 3 ½ år på DPU, inden han slog sig ned på Psykologisk Institut i 2001.

Jan er professor i pædagogisk psykologi og før det professor i social- og personlighedspsykologi. Hans kerneinteresse er integrativ psykologi, og hvordan det kan bygge bro mellem teori og praksis i arbejdet med mennesker i pædagogiske, organisatoriske og ledelsesmæssige sammenhænge:

"Vi står overfor en udfordring med at sikre, at helheden i forskellige former for menneskearbejde ikke fortrænges af vores effektivitets- og vækstiver. Det gælder både indenfor uddannelse, arbejdsliv og i forhold til spørgsmål om balance og bæredygtighed i vores livsmåder. Min forskning og videnudveksling retter sig mod dette", fortæller Jan Tønnesvang.

Klaus Nielsen er viceinstitutleder på Psykologisk Institut.

Studieleder

Mimi Mehlsen er studieleder på Psykologisk Institut.

Mimi Yung Mehlsen blev psykolog i 1998 og arbejdede herefter i gerontopsykiatrien i Herning, inden hun fik ansættelse som phd-studerende ved Aarhus Universitetshospital. I de efterfølgende år har hun været adjunkt og forsker ved henholdsvis Psykologisk Institut og Aarhus Universitetshospital frem til hun i 2011 blev ansat som lektor i sundhedspsykologi ved Psykologisk Institut.

Hendes forskning fokuserer på, hvordan mennesket udvikler sig livet igennem, og hvordan man oplever og håndterer sygdom på forskellige tidspunkter i tilværelsen. Hun har en alsidig erfaring med forskningsmetode og interdisciplinær udvikling.

Mimi har gennem hele hendes karriere undervist i psykologi, og hun har en levende interesse i at udvikle undervisningsformerne på Psykologisk Institut. Som studieleder finder hun en stor glæde i samarbejdet med de studerende samtidig med, at hun ser det som sin primære opgave at understøtte undervisernes mulighed for at give den bedst mulige undervisning.

Institutsekretariatsleder

Carsten Dalsager er institutsekretariatsleder ved Psykologisk Institut. Han har haft stillingen siden 1. august 2011. Forinden var han administrativ leder ved Psykologisk Institut.

Carsten Dalsager har været ved AU siden 1994. Han har både været økonomimedarbejder, faggruppesekretær for Institut for Økonomi samt specialkonsulent ved Studieforvaltningen med ansvaret for studiemæssige nøgletal. 

Af uddannelse har han en cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har en HD i Offentlig Virksomhedsledelse fra det tidligere Handelshøjskolen.

Carsten Dalsager

Institutsekretariatsleder