Ledelsen på Psykologisk Institut

Institutledelse

Jan Tønnesvang er institutleder på Psykologisk Institut.

Jan kommer fra Esbjerg, er uddannet fra Aarhus Universitet og blev færdig som psykolog i 1995. Han var ansat i 3 ½ år på DPU, inden han slog sig ned på Psykologisk Institut i 2001.

Jan er professor i pædagogisk psykologi og før det professor i social- og personlighedspsykologi. Hans kerneinteresse er integrativ psykologi, og hvordan det kan bygge bro mellem teori og praksis i arbejdet med mennesker i pædagogiske, organisatoriske og ledelsesmæssige sammenhænge:

"Vi står overfor en udfordring med at sikre, at helheden i forskellige former for menneskearbejde ikke fortrænges af vores effektivitets- og vækstiver. Det gælder både indenfor uddannelse, arbejdsliv og i forhold til spørgsmål om balance og bæredygtighed i vores livsmåder. Min forskning og videnudveksling retter sig mod dette," fortæller Jan Tønnesvang.

Osman Kingo er stedfortrædende viceinstitutleder på Psykologisk Institut.

Osman er uddannet fra Aarhus Universitet (2003). Han har arbejdet 2 år i PPR (2004-2006) og modtog efterfølgende sin ph.d.-grad i 2010 ved Psykologisk Institut. Osman har været ansat først som postdoc (2010) og siden som lektor (2013) i udviklingspsykologi ved instituttet. Han har været forperson for den udviklingspsykologiske faggruppe i perioden 2014-2023 og har desuden været forperson for akademisk råd ved BSS fra 2018-2023.

Forskningsmæssigt har Osman især lavet eksperimentelle undersøgelser af små børns forståelse af den fysiske verden, deres begrebsudvikling samt udviklingen af episodisk hukommelse. Han har desuden forsket i sammenhængen mellem fysiologi og hukommelse, fagpersoners opfattelse af hukommelsen samt børns forståelse af døden. Osman underviser i udviklingspsykologi og har igennem flere år afholdt seminarer om meningsbegrebet. Han har desuden bibeholdt en stor interesse for klinisk praksis og har undervist i interventionsmetode siden 2014.

Osman håber som viceinstitutleder at kunne bidrage til god kommunikation og sammenhængskraft på Psykologisk Institut samt til, at instituttet og dets medarbejdere og studerende får de bedste betingelser i organisationen Aarhus Universitet.

Dorthe Kirkegaard Thomsen er viceinstitutleder for forskningsfacilitering, talent og ligestilling på Psykologisk Institut.

Dorthe modtog sin ph.d.-grad i 2003 fra Psykologisk Institut, hvor hun siden har været ansat i forskellige stillinger, senest som professor (fra 2013).

I sin forskning beskæftiger hun sig med narrativ identitet, herunder spørgsmålet om, hvordan narrativ identitet dannes, og betydningen af narrativ identitet for det psykiske helbred.

Som forperson for ph.d.-udvalget – og i sin funktion af viceinstitutleder for forskningsfacilitering, talent og ligestilling – ligger det hende særligt på sinde at støtte udviklingen af talent og forskning i de forskellige former, som udfolder sig på Psykologisk Institut.

Studieleder

Mimi Yung Mehlsen er studieleder på Psykologisk Institut.

Mimi Yung Mehlsen blev psykolog i 1998 og arbejdede herefter i gerontopsykiatrien i Herning, inden hun fik ansættelse som ph.d.-studerende ved Aarhus Universitetshospital. I de efterfølgende år har hun været adjunkt og forsker ved henholdsvis Psykologisk Institut og Aarhus Universitetshospital, frem til hun i 2011 blev ansat som lektor i sundhedspsykologi ved Psykologisk Institut.

Hendes forskning fokuserer på, hvordan mennesket udvikler sig livet igennem, og hvordan man oplever og håndterer sygdom på forskellige tidspunkter i tilværelsen. Hun har en alsidig erfaring med forskningsmetode og interdisciplinær udvikling.

Mimi har gennem hele sin karriere undervist i psykologi, og hun har en levende interesse i at udvikle undervisningsformerne på Psykologisk Institut. Som studieleder finder hun en stor glæde i samarbejdet med de studerende, samtidig med at hun ser det som sin primære opgave at understøtte undervisernes mulighed for at give den bedst mulige undervisning.

Institutsekretariatsleder

Carsten Dalsager er institutsekretariatsleder ved Psykologisk Institut. Han har haft stillingen siden 1. august 2011. Forinden var han administrativ leder ved Psykologisk Institut.

Carsten Dalsager har været ved AU siden 1994. Han har både været økonomimedarbejder, faggruppesekretær for Institut for Økonomi samt specialkonsulent ved Studieforvaltningen med ansvaret for studiemæssige nøgletal. 

Af uddannelse er han cand.oecon. fra Aarhus Universitet og en HD i Offentlig Virksomhedsledelse fra det tidligere Handelshøjskolen.